Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Образна система у прозі Марка Вовчка

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
58
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота
на тему: «Образна система у прозі Марка Вовчка»
 
ЗМІСТ
ВCТУП
Розділ І. Біографічні відомості про Марка Вовчка (1833-1907 рр.)
Розділ ІІ. Марко Вовчок у боротьбі за рівноправність жінки: її громадська діяльність та стосунки з чоловіками
Розділ ІІІ. Образи незвичайних жінок в українській прозі Марка Вовчка
3.1. Образ Устини з повісті «Інститутка»
3.2. Образ Катрі з повісті «Три долі»
3.3. Образ Насті з оповідання «Ледащиця»
Розділ ІV. Образи «нових жінок» у російській прозі Марка Вовчка
4.1. Образ Соні Воронової з повісті «Три сестры»
4.2. Образ Маші з роману «Живая душа»
4.3. Образ Мані з роману «В глуши»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
ВСТУП
 
Актуальність роботи. Глибокої чарівності, не підвладної часу краси й сили сповнена творчість Марка Вовчка, яка становить велику цінність у скарбниці української культурної спадщини.,, Сміливий антикріпосницький протест, органічне почуття інтернаціоналізму пронизують її твори, надаючи їм внутрішньої міцності, рис глибокого гуманізму і справжнього благородства” [11, с. 5].
Росіянка за походженням, Марко Вовчок,, дебютувала як українська авторка, швидко завоювала значну славу, зайняла своє місце між таких титанів, як Тарас Шевченко і Пантелеймон Куліш, і донині належить до найвідоміших класиків української прози. Її роль у російській культурі дещо скромніша, хоча з кінця 50-х до кінця 60-х років XIX сторіччя вона була однією з найяскравіших постатей російської артистичної еліти” [16, с. 11].
Для особистості письменниці характерними є цілісність суспільно-політичних і літературно-естетичних переконань, послідовність демократичних позицій.
Творчість письменниці двома мовами і її роль у двох культурах -цікавий феномен.,, Однак не менш цікавий феномен – її життя, її біографія і загадкова натура. Цю натуру намагалися збагнути її знамениті шанувальники і просто сучасники. Тарас Шевченко і Олександр Герцен порівнювали її з Жорж Санд. Іван Тургенєв і Микола Добролюбов, у свою чергу, порівнювали її з Гаррієт Бічер-Стоу” [16, с. 11].
Становлення творчих принципів, індивідуального стилю Марка Вовчка відбувалося значною мірою під впливом розповідних традицій Г. Квітки-Основ'яненка, М. Гоголя, І. Тургенєва. Особливу роль у формуванні ідейно-естетичних поглядів письменниці відіграла творчість Шевченка. Вона була для неї високим зразком реалістичного зображення трагічної долі кріпаків (зокрема жінки-кріпачки), романтичного уславлення визвольної боротьби народу,,, Тарас Шевченко називав Марка Вовчка своєю духовною дочкою,,, молодою силою” і,, зорею” української літератури” [Цит. за кн. : 11, с. 5], а у вірші,, Марку Вовчку” великий Кобзар підкреслив яскравий викривальний характер її творів (,, обличитель жестоких людей неситих”), вказав на своєрідність творчого почерку, називаючи Марка Вовчка “кротким пророком” за м’якість і задушевність, з якими вона розповідає про трагічну долю своїх героїнь-селянок.
Марко Вовчок стала на захист прав жінок. І однією з основних ознак її таланту, як слушно відзначав Іван Франко, була,, її ніжна любов до всіх нещасних і страждаючих, а особливо до найбідніших між бідними, до жінок. Вона вміє не лише сама відчути їх горе, але також віднайти його основу і дати їй простий і ясний вислів, що сильно хапає за серце читача” [22, с. 391]. Іван Франко також писав про оповідання Марка Вовчка як такі, що,, найясніше і найпростіше зазначають емансипаційну тенденцію – не абстрактними мудруваннями, не зворушливими покликами, а простим, скромним сердечним змалюванням щоденних фактів життя, від якого тільки по довшім вчитуванні морозиться кров у жилах” [22, с. 391].
Більшу частину свого життя Марія Олександрівна прожила поза межами України, за кордоном, але палко вболівала за жінок і за свою батьківщину, за рівність і за правду, хоча й ззовні залишалася неприступною та холодною, мов скеля. І попри все, навіть побіжний аналіз її прози та громадської діяльності засвідчує, що,, феміністичні тенденції, так виразно явлені в українському модернізмі, у творчості багатьох авторок кінця XIX – початку XX століття, пов’язані з традицією, закладеною Марком Вовчком. І в обстоюванні права жінки бути самою собі ціллю, права, якого добивалися героїні, наприклад, Кобилянської, Марко Вовчок часом видаваляся рішучішою й послідовнішою, ніж модерні авторки” [2, с. 113].
,, У,, Народних оповіданнях”, створених у часи кріпачинни, Марко Вовчок змальовує тяжку жіночу долю, нищівно викриває все те, що в’яже, деморалізує женщину. Зображуючи події, які є сумним наслідком гострих соціально-побутових зіткнень, письменниця створює цілісні жіночі характери” [19, с. 12].
Найдорожчою, найважливішою рисою вдачі Марка Вовчка, що пройняла всю її творчість та громадську діяльність, як зазначав І. Франко, була її надзвичайна любов до жінок, особливо пригноблених соціальними умовами.
Зазначене вище і обумовлює актуальність обраної теми дослідження. Беззаперечно, що змалювання жіночої долі в прозі Марка Вовчка є однією із найцікавіших сторін її творчості, адже письменниця зображувала незвичайних жінок, і саме за допомогою художнього слова вона пропагувала ідею духовного, морального та соціального розкріпачення жінки, яка протестує, прагне сама обирати свій життєвий шлях.
Історія питання. Тема жіночої долі в прозі Марка Вовчка неодноразово була піддана дослідженню різних літературознавців, критиків, але меншою мірою розглядалася і акцентувалася з феміністичної точки зору. Усе, що пов’язане з особистістю Марка Вовчка, й досі вабить незвіданими глибинами життєдіяльності, різноманітними подробицями. Тому зараз
Фото Капча