Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка фінансового стану, фінансових результатів, ефективності фінансової діяльності підприємства ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
65
Мова: 
Українська
Оцінка: 

видів продукції. При цьому збільшення доходів за рахунок підвищення ціни реалізації продукції можливе лише при освоєнні нових видів продукції, які користуються підвищеним попитом у споживачів. При збільшенні обсягів реалізації продукції, як правило, ціна реалізації зменшується, а вигоду підприємство отримує переважно за рахунок зростання загального обсягу виручки від реалізації.

Для забезпечення чіткої дії механізму управління прибутком підприємства необхідно проаналізувати чинники впливу на прибуток підприємства.
Валова маржа (ВМ) :
  (2. 4)
де ПВ – постійні витрати;
Пр – прибуток.
Коефіцієнт валової маржі (КВМ) – це співвідношення суми валової маржі і суми виручки від реалізації
  (2. 5)
де В – виручка від реалізації
Виручка від реалізації, при якій забезпечується беззбиткова діяльність підприємства за умови неотримання прибутку, називається порогом рентабельності (ПР) і визначається таким чином
  (2. 6)
де ПР – поріг рентабельності;
У натуральному вимірі поріг рентабельності визначається так
  (2. 7)
де ПРнат – порогова кількість товару;
Ц – ціна одиниці товару;
ЗВод – змінні витрати на одиницю товару.
Запас фінансової міцності (ЗФМ) – це величина, на яку фактичний (або запланований) обсяг реалізації перевищує точку беззбитковості. Він відображає величину можливого зниження обсягу виробництва і реалізації без ризику покрити затрати.
Визначення запасу фінансової міцності підприємства
  (2. 8)
Якщо розрахувати отриманий обсяг запасу фінансової міцності у процентах до виручки від реалізації, то оптимальним значенням даного показника є 10% і більше.
Метод операційного левериджу побудований на зіставленні виручки від реалізації із загальними витратами, а також змінними та постійними витратами. Його зміст полягає в наступному. Будь-яка зміна виручки від реалізації продукції породжує ще значнішу зміну прибутку. Даний феномен має назву операційного важеля (ОВ), сила дії якого визначається за формулою
  (2. 9)
Операційний важіль показує, у скільки разів може змінитися значення прибутку при збільшенні (зменшенні) обсягу продажів.
Ступінь такої зміни залежить від співвідношення між постійними та змінними витратами підприємства, що називається коефіцієнтом операційного левериджу (Кол)
  (2. 10)
Співвідношення приросту суми валового прибутку та суми обсягу реалізації, що досягається за при певному коефіцієнті операційного левериджу, називають ефектом операційного левериджу (Еол) :
  (2. 11)
В табл. 2. 3. проаналізуємо показники управління прибутком підприємства ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв».
З даних табл. 2. 3 видно, що змінні та постійні витрати змінюються обернено пропорційно, причому, змінні витрати у 2009 році зростають на 459% а постійні зменшуються на 29%. В 2010 р. змінні витрати зменшуються на 86%, а постійні зростають на 13%. Змінні витрати на 1 грн. продукції зростають у 2009 році на 1, 06 грн., а в 2010 зменшуються на 24 коп. Така зміна витрат на одиницю продукції пов’язане із зниженням вартості виготовленої продукції у 2009 р. і зростанням у 2010 р.
Таблиця 2. 3
Показники управління прибутком підприємства ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв» за 2008-2010 рр., тис. грн.
 
№ п/пПоказники200820092010Відхилення,
тис. грн. Відхилення,
2009/
20082010/20092009/
20082010/
2009
1. Обсяг виробництва, В910631894049-5917860-6527
2. Загальні витрати121422154096249398-1191677-55
3. Виручка від реалізації, В893631284109-5808981-6531
4. Змінні витрати, ЗВ948867127563-2776851-2913
5. Змінні витрати на одиницю продукції, ЗВод1, 042, 101, 871, 06-0, 24102-11
6. Постійні витрати, ПВ265414828206112174-12767459-86
7. Валова маржа, ВМ340012201-12028801-13403259-110
8. Коефіцієнт валової маржі, КВМ0, 3803, 901-0, 2933, 52-4, 19925-107
9. Прибуток, Пр746-2627-3263-3373-636-45224
10. Поріг рентабельності, ПР:
вартісне вираження69753801-7045-3174-10847-46-285
натуральні одиниці0, 781, 215-1, 710, 43-2, 9356-241
11. Запас фінансової надійності:
вартісне вираження1961-67311154-263411828-134-1756
у% 22-22271-43293-198-1361
12. Операційний важіль, ОВ4, 56-4, 640, 37-9, 205, 01-202-108
13. Коефіцієнт операційного левериджу, Кол0, 220, 690, 210, 47-0, 474215-68, 9
14. Ефект операційного левериджу, Еол-0, 02-0, 360, 05-0, 340, 412011-115
15. Чистий прибуток, Прч-5-17601-11570-175966031351920-34
16. Рентабельність продукції, Рп-0, 06-305, 84-156, 95-305, 78148, 89500863-49
17. Рентабельність активів, Ра-0, 01-34, 82-28, 40-34, 816, 42404711-18
Дія операційного (виробничого, господарського) важеля проявляється у тому, що будь-яка зміна виторгу від реалізації завжди приводить до більшої зміни величини прибутку. Операційний важіль показує, у скільки разів може змінитися значення прибутку при збільшенні (зменшенні) обсягу продажів.
Коефіцієнт операційного левериджу – показник, який характеризує співвідношення постійних і змінних операційних витрат підприємства, а відповідно й інтенсивність впливу на операційний прибуток підприємства. Чим вище значення К. о. л. на підприємстві, тим більшою мірою воно спроможне прискорити темпи приросту операційного прибутку щодо темпів зростання реалізації продукції. Інакше кажучи, за однакових темпів приросту обсягу реалізації продукції підприємство, що має більший К. о. л., за інших рівних умов завжди буде швидше нарощувати суму свого операційного прибутку порівняно з підприємством із меншим значенням цього коефіцієнта. Цей показник зростає протягом досліджуваного періоду, але, разом з тим, має досить низькі значення: 2008 – 0, 22, 2009 – 0, 69 і 2010 – 0, 21, що дасть підприємству деякі переваги за умови нарощення обсягів реалізації продукції.
Рентабельність продукції у 2008
Фото Капча