Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка фінансового стану, фінансових результатів, ефективності фінансової діяльності підприємства ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
65
Мова: 
Українська
Оцінка: 

засобів, Кз 0, 390, 470, 520, 080, 052011

6Коефіцієнт придатності основних засобів, Кп0, 610, 530, 48-0, 08-0, 05-13-10
7Коефіцієнт оновлення, Ко0, 3600, 05-0, 360, 05-100-
8Коефіцієнт вибуття, Кв0, 00100, 0100, 0010, 01-100-
 
Коефіцієнт оновлення зменшується у 2009 році на 0, 36, і зростає у 2010 р. на 0, 05. Це повязано зі змінами в надходженні ОВФ.
Коефіцієнт вибуття має дуже низькі значеня по роках, а в 2009 р. рівний нулю, що пояснюється відсутністю вибувших ОВФ. Це позитивно характеризує діяльність підприємства.
Ефективне використання фінансових ресурсів визначається їх оборотністю, тобто фінансовий стан підприємства залежить від того, наскільки швидко кошти, вкладені в активи, перетворюються на реальні гроші. Найважливіші показники господарської діяльності підприємства – прибуток і обсяг реалізованої продукції – безпосередньо залежать від швидкості обертання оборотних коштів.
Прискорення обертання оборотних коштів має велике значення для забезпечення стабільності фінансового стану підприємства, що пояснюється трьома основними причинами.
По-перше, від швидкості обертання коштів залежить розмір річного обороту, бо підприємство, що має невеликий обсяг оборотних коштів, але ефективніше їх використовує, здатне робити такий самий оборот, як і підприємство з більшим обсягом коштів, але з меншою швидкістю обертання.
По-друге, з оборотністю пов’язано відносну величину витрат, зменшення яких знижує собівартість одиниці продукції.
По-третє, прискорення обороту на тій чи тій стадії кругообігу коштів змушує прискорити оборот на інших стадіях.
В табл. 2. 8 обчислимо основні показники оборотності активів.
Коефіцієнт покриття запасів. Розраховується як співвідношення величини стабільних джерел покриття запасів і суми запасів. Якщо значення цього показника є меншим за одиницю, то поточний фінансовий стан підприємства вважають недостатньо стійким. В нашому випадку, його значення значно менше одиниці протягом досліджуваного періоду, що свідчить про нестабільний поточний стан підприємства.
 
Таблиця 2. 8
Показники управління оборотними активами підприємства ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв» за 2008-2010 рр., тис. грн. 
№ п/пПоказникиМетодика розрахунку200820092010Відхилення,
тис. грн. Відхилення,
2009/
20082010/
20092009/
20082010/
2009
12345678910
1. Активи, Ар. 260 ф1 (а) 359213427524508-1646-9767-5-28
2. Власні оборотні кошти, ВОКр. 380 ф1 (п) – р. 80 ф1 (а) 12949-3805-22304-16754-18499-129486
3. Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами, Кзвок (норматив = 0, 1) (р. 380 ф1 (п) – р. 80 ф1 (а)) / р. 260 ф1 (а) 0, 36-0, 11-0, 91-0, 47-0, 80-131720
4. Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів, Кмвос (р. 380 ф1 (п) – р. 80 ф1 (а)) / р. 380 ф1 (п) 0, 57-0, 753, 42-1, 334, 17-232-553
5. Коефіцієнт співвідношення запасів та власних оборотних коштів (Кс)
(норматив 1<Кс<2) 100+110+120+130+140) ф1 (а) / (р. 380 ф1 (п) – р. 80 ф1 (а)) 0, 08-0, 34-0, 04-0, 420, 30-525-89
6. Надлишок (нестача) власних оборотних коштів (Кв.) р. 380 ф1 (п) – р. 80 ф1 (а) + р. 480 ф1 (п) 12949-3805-22304-16754-18499-129486
7. Забезпеченість оборотними активами, Зоар. 260 ф1 (а) / р. 280 ф1 (а) 0, 620, 680, 600, 06-0, 0810-11
8. Коефіцієнт покриття, Кп
(норматив Кп<1, 5) р. 260 ф1 (а) / р. 620 ф1 (п) 1, 010, 750, 52-0, 26-0, 23-26-31
9. Коефіцієнт рентабельності активів, ROAПр/СА-0, 0002-0, 62-0, 50-0, 6190, 12389500-19
10. Швидкість обороту активівр. 035ф. 2/ 0, 210, 060, 09-0, 150, 03-7256
11. Термін оборотності активів360/п. 181745625339994508, 32-2254, 66258-36
 
Коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами розраховують як відношення власних оборотних коштів до всієї величини оборотних коштів: [ (розділ 2 активу балансу) – (4 розділ пасиву «Поточні зобов’язання») ]: [2 розділ активу балансу]. Мінімальне значення цього показника – 0, 1. Коли показник опускається за це значення, то структура визнається незадовільною, а підприємство – неплатоспроможним. Збільшення величини показника свідчить про непоганий фінансовий стан підприємства і його спроможність проводити незалежну фінансову політику. В нашому випадку цей показник має значення вище за нормативу по всіх роках і зростає у 2009 р. та знижується у 2010 р. Але його значення не на багато перевищують нормативне, тому підприємство має стабільний фінансовий стан але не спроможне проводити незалежну фінансову політику.
Коефіцієнт маневреності власного капіталу. [власні кошти (2 розділ активу) ]: [власний капітал (підсумок розділу 1 пасиву балансу) ]. Цей коефіцієнт показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто яку частину вкладено в оборотні кошти, а яку – капіталізовано. Значення цього показника може змінюватися залежно від структури капіталу і галузевої належності підприємства (норматив – 0, 4... 0, 6). Цей показник 2009 року нижчий від нормативу, але в 2008 і 2010 р. р. значно його перевищує, що свідчить про повне використання власного капіталу у виробничій діяльності, тобто його нарощення шляхом обертання.
Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) – Кп, що показує, яку частину поточних зобов’язань підприємство спроможне погасити, якщо воно реалізує усі свої оборотні активи, в тому числі і матеріальні запаси. Цей коефіцієнт показує також, скільки гривень оборотних коштів приходиться на кожну гривню поточних зобов’язань. Він дещо менший за нормативне значення у 2009 і
Фото Капча