Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація технічного обслуговування і виконання непланових ремонтів рухомого складу у депо

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
65
Мова: 
Українська
Оцінка: 

призначення і лабораторій повинна бути певна категорія вибухопожежної та пожежної небезпеки згідно Визначення категорій приміщень і будинків по вибухопожежній та пожежній небезпеці. ОНТП 24-86.

Небезпечні ділянки території і зони у виробничих приміщеннях, перебування в яких при виконанні робіт пов'язано з небезпекою для працівників, повинні позначатися відповідно до вимог державного стандарту «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности. Взамен ГОСТ 15548-70. Изменения: 1980; 1986»
Довжина оглядових канав і приямків встановлюється згідно з вимогами технологій проведення технічного обслуговування і ремонту. Канави незалежно від їх довжини і призначення повинні мати не менше ніж 2 виходи. Виходи з канав не повинні перекриватися габаритами рухомого складу, що знаходиться над канавою.
Глибина оглядової канави повинна забезпечувати доступ працівників до деталей, вузлів і агрегатів, що знаходяться в нижній частині і транспортних засобів, забезпечувати технологічні операції з використанням обладнання підняття кузова і виконання робіт до заміни підкузовного обладнання.
Оглядові канави для тролейбусів повинні мати напрямні реборди по всій їх довжині, колесовідбійник (розсікач) на в'їзді.
Підлога оглядової канави повинна забезпечуватися системою дренажу й утримуватися в чистоті. Канави і приямки діагностичного і оглядового відділень повинні бути обладнані каналізацією для відводу води.
Стінки оглядових канав повинні бути облицьовані керамічною плиткою світлого кольору. Світильники, розташовані в нішах повинні бути захищені від механічних пошкоджень.
Оглядові канави повинні мати:
- стаціонарне освітлення напругою до 42 В;
- розетку напругою 24 В для підключення портативного освітлення;
- постійні сходи для входу і виходу.
З метою забезпечення необхідних знань працівників з техніки безпеки проводяться інструктажі.
Види інструктажів:
Інструктажі підрозділяються на вступний інструктаж і інструктаж на робочому місці (агрегатний), який поділяється на:
а) первинний;
б) повторний;
в) позачерговий.
Вступний інструктаж проводиться інженером з техніки безпеки з кожним новим робочим.
Мета інструктажу – дати загальні знання з безпеки, про правила поведінки на території і в цеху, ознайомити з правилами внутрішнього розпорядку, з питаннями електробезпеки, зі специфікою окремих цехів.
Інструктаж на робочому місці проводиться майстром, механіком, енергетиком.
Інструктаж проводиться у формі живої бесіди з показом безпечних прийомів і підкріплюється розбором випадків порушення правил та інструкцій з техніки безпеки і їх наслідками.
 
3.7. Заходи з охорони навколишнього середовища
 
Міський електричний транспорт є джерелом забруднення навколишнього середовища. Негативний вплив на людину і навколишнє середовище створюють забруднення повітряного басейну міста пилом, шум і вібрація. Хоча трамвай і тролейбус не є джерелом вихлопних газів, однак працюючи спільно з іншими видами РС, сприяють збільшенню загазованості повітря.
Негативний шумовий вплив транспортних засобів на здоров'я людини виражається у розвитку хронічної втоми, появи розладу центральної нервової системи-ми і розвитку гіпертонії.
Зниження шкідливого впливу РС МЕТ на навколишнє середовище і доведення його до допустимих меж здійснюється шляхом планомірних конструктивних будівельних і планувальних заходів. Одним з головних заходів є проектування смуг озеленення поряд зі смугами руху РС. Зелені насадження виконують функцію захисту навколишнього середовища від транспортного шуму, пилу. На зупиночних пунктах і в місцях відпочинку вони сприяють створенню сприятливого мікроклімату, а також служать архітектурно-композиційним цілям.
Смуга зелених насаджень повинна мати ширину до 30 м, причому найвищі дерева рекомендується розташовувати в центрі смуги. Правильно засаджені рослини дозволяють знизити рівень шуму на 10 дБ і більше. Окремий, щільно засаджений ряд дерев з чагарником знижує рівень шуму на 20 дБ. Зелені насадження слід розташовувати так, щоб вони не заважили руху транспортних засобів і пішоходів, а також не погіршували видимість водіям.
 
Розділ 4. Конструкторська частина
 
4.1. Аналіз спеціального технологічного устаткування для контрольно-діагностичних та регулювальних
робіт для світлової сигналізації
 
Пристрій для перевірки справності електроламп
Винахід відноситься до технологічного обладнання і може бути використаний в пристроях контролю радіоелементів, наприклад, для перевірки електроламп з магніточутливими цоколями. Метою винаходу є підвищення продуктивності праці та надійності пристрою.
Пристрій має коробчастий корпус, в якому розміщені контактні елементи, що через вимикач підключені до джерела живлення. Пристрій відрізняється тим, що з метою підвищення швидкодії та надійності в нього введені електромагніт, що являє собою осердя з обмоткою, дві ізолюючі прокладки. Коробчастий корпус зроблений з магнітом’якого матеріалу, а контактні елементи – у вигляді двох пластин, одна з яких має пази та закріплена на осерді через першу ізолюючу прокладку, друга пластина з отворами по кількості електроламп закріплена через другу ізолюючу прокладку на коробчастому корпусі. Ряди отворів розташовані навпроти пазів першої пластини, а електромагніт закріплений на дні коробчастого корпусу.
 
Пристрій для контролю сигнальних ламп
Винахід відноситься до сигналізації та може бути використаний для контролю сигнальних ламп.
Пристрій для контролю сигнальних ламп, що підключені до вторинних обмоток розділових трансформаторів, первинні обмотки яких з’єднані послідовно і підключені до виходу силового трансформатора блоку регулятора яскравості, до якого підключена одна діагональ контрольного мосту, виконавчий елемент. Пристрій відрізняється тим, що з метою підвищення точності та надійності в нього введені формувач імпульсів та ключ, вхід формувача імпульсів підключений до шин живлення пристрою, а вихід – до управляючого входу ключа, вхід виконавчого елементу підключений до другої діагоналі мосту через вихідне коло ключа.
 
4.2. Розрахунок показників контролепридатності
 
Середній час діагностування
де qi – імовірність повторення i-ї операції;
n- число операцій при діагностуванні;
tдсрi – середній час діагностування i-ї операції.
Середній час підготовки до діагностування
де tусi – підготовчо-заключний час для виміру i-го параметра;
tmj – час, необхідний для доступу до j-ї контрольної точки і приведення її у початковий стан;
k-число діагностичних параметрів;
l- число контрольованих точок.
 
Питомі витрати часу на діагностування
де tдj – середній час j-го діагностування;
m – число діагностувань за пробіг
L – пробіг рухомого складу
Вартість діагностування
 
Сдо = Тn  tr (4. 4)
 
де tr – середній годинний тариф робітників.
 
Сдо = 0, 33  11 = 3, 63 грн
 
4.3. Розробка технічного опису і посібника з експлуатації
 
Пристрій призначений для перевірки справності електроламп з магніточутливими цоколями.
Пристрій складається з корпусу з гніздами для ламп, джерела живлення для ламп та джерела живлення для електромагніта.
На рис. 1 додатку 2 наведена конструкція пристрою, дві проекції (з розрізом та розривом); на рис. 2 – схема групової упаковки ламп, що перевіряються; на рис. 3 – електрична схема пристрою.
Пристрій має коробчастий корпус 1, що зроблений з магнітом’якого матеріалу, електромагніт, що складається з осердя 2 і котушки 3, пластину 4, ізолюючу прокладку 5, стійки 6, пластину 7, ізолюючу прокладку 8, ізоляційну панель 9 з вікном 10, групову упаковку 11 з лампами 12, пази 3 та отвори 14.
На електричній схемі пристрою позначені джерело постійного струму для електромагніта 15, вимикач 16, джерело струму для ламп 17 та вимикач 18.
Пристрій працює наступним чином.
У початковому стані вимикачі 16 і 18 розімкнуті, кола живлення котушки 3 електромагніта та електроламп 12 знеструмлені. Магнітопровід знаходиться у пасивному стані. Упаковка 11 з лампами, що перевіряються 12 встановлюється на вікно 10 панелі 9 так, щоб електролампи 12, розміщені в отворах 14, пластинами 4 та 7 доторкалися своїми сферичними кінцевими контактами з пазами 13 пластини4.
При ввімкненні вимикачем 16 живлення котушки 3 електромагніта виникає рівномірне магнітне поле в магнітопроводі. Під дією магнітної сили на цоколі електроламп 12 вони рівномірно притягуються до пластини 4, щільно притискаючись своїми кінцевими контактами до пластин 4 та 7. Створюється сигнальне коло живлення електроламп 12.
При ввімкненні вимикачем 18 живлення електроламп 12 вони загоряються, сигналізуючи про свою справність. Несправні електролампа відмічаються та після зняття упаковки 11 видаляються.
Підготовка пристрою до роботи та робота з ним
встановити лампи в групову упаковку
встановити упаковку з лампами на коробчастий корпус
під’єднати джерела струму для ламп та електромагніта
ввімкнути джерела струму
ввімкнути живлення електромагніта
ввімкнути живлення ламп
відмітити несправні лампи
вимкнути живлення ламп та електромагніту
зняти упаковку з лампами
розсортувати справні та несправні лампи.
Вказівки із заходів безпеки
Для уникнення ураження електричним струмом встановлювати та знімати упаковку з лампами з приладу необхідно при вимкненому живленні.
Забороняється експлуатація приладу у разі пошкодження ізоляції дротів.
Забороняється експлуатація приладу в умовах високої вологості (наприклад на вулиці під час дощу чи в приміщенні зі стелею, що протікає).
Таблиця 17. Характерні несправності та методи їх усунення
Найменування несправності, зовнішнє проявлення
та додаткові ознаки Ймовірна
причина Метод
усунення
Примітка
Прилад не вмикаєтьсяВідсутня напруга в мережі живленняДочекатися появи напруги
Несправний дріт живленняВідремонтувати або замінити дріт
Не вмикається електромагнітОбрив дротів у ланцюгу його живленняЛіквідувати обрив
Перегоріла обмотка електромагнітуЗамінити обмотку
Несправне джерело живлення електромагнітуВідремонтувати джерело живлення
Відсутня напруга живлення лампОбрив дротів у ланцюгу живленняЛіквідувати обрив
Несправне джерело живлення лампВідремонтувати джерело живлення
Не світяться завідомо справні лампиЗаіржавіли контактиОчистити контакти від іржі
 
Список використаних джерел
 
1.Методичні вказівки до виконання курсового проекту з технічної експлуатації міського електричного транспорту. Рухомий склад трамвая і тролейбуса. Укл. : Далека В. Х., Коваленко В. І., Шавкун В. М. – Харків: ХНАМГ, 2007
2.Система технічного обслуговування і ремонту рухомого складу міського електротранспорту. Затв. Наказом Держжитлокомунгоспу № 120 від 03. 12. 91 р. Введена в дію з 01. 01. 92 р.
3.Далека В. Ф., Будниченко В. Б., Коваленко В. И., Хворост Н. В., Храмцов А. Д. Практикум по технической эксплуатации городского электрического транспорта: Учебное пособие. 2-е издание, испр. и перераб. – Харьков: ХНАГХ, 2007. – 222 с.
4.Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Технічна експлуатація міського електричного транспорту». Частина 1. Технічна експлуатація трамвая та тролейбуса.
5.Укл. : В. Х. Далека, В. І. Коваленко, М. В. Хворост, Н. В. Гарбуз. – Харків: ХНАМГ, 2004. – 54 с.
6.Вагон трамвайный модели 71-605. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.
7.Бондаревский Д. И., Черток М. С., Пономарев А. А. Трамвайные вагоны РВЗ-6М2 и КТМ-5М3. Москва, издательство «Транспорт», 1975 г., 256 с.
8.Правила охорони праці на міському електричному транспорті: НПАОП 60. 2-1. 01-06: Затв. 21. 08. 2006 №546/ М-во України з питань надзвичайних ситуацій у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
9.http: //gortransport. kharkov. ua/
10.http: //ru. wikipedia. org
Фото Капча