Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація технічного обслуговування і виконання непланових ремонтів рухомого складу у депо

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
65
Мова: 
Українська
Оцінка: 

проекту дана кількість раптових відмовлень, необхідно визначити наступні показники надійності: параметри потоку відмовлень, середній наробіток на відмовлення, імовірність безвідмовної роботи, коефіцієнт технічної готовності.

Параметри потоку відмовлень свідчить про кількість відмовлень, що приходяться на одиницю пробігу. Він дорівнює:
Середній наробіток на відмову:
 0, 63∙10-5
 
  159357, 9 км
Імовірність безвідмовної роботи для окремих елементів рухомого складу:
Використовуючи формулу (2. 15) будуємо залежність імовірності безвідмовної роботи від пробігу P=f (L).
Таблиця 5. Імовірність безвідмовної роботи світлової сигналізації
L, км20001000018000260003400042000500005800066000740008200090000 98000106000
P0, 9880, 9390, 8930, 8490, 8080, 7680, 7310, 6950, 6610, 6290, 5980, 5680, 5410, 514
Рис. 2. Графік імовірності безвідмовної роботи світлової сигналізації
Далі визначаємо комплексний показник надійності – коефіцієнт технічної готовності. Він дорівнює:
Кількість машин, що знаходяться на ремонтах протягом доби, дорівнює сумі машин на капітальному, середньому, непланових (випадкових) ремонтах і ТО-2:
Кількість ремонтів у добу вже розраховувалося (табл. 4), а тривалість простою в ремонті – відповідно до системи ТО і ремонтів України.
од.
Приймаємо 10 одиниць.
Тоді Ктг дорівнює:
 
2.3. Обґрунтування структурної схеми підприємства
 
Під організаційною структурою підприємства розуміється упорядковане сукупність виробничих підрозділів, що визначає їхню кількісну величину, функціональне призначення, взаємозв'язок, методи і форми взаємодії.
Головні вимоги при розробці організаційно-виробничої структури підприємства МЕТ і системи керування є забезпечення перевезення пасажирів і підтримка працездатності рухомого складу.
Схема організаційної структури повинна відбивати рівні підпорядкованості і включати всі цехи, ділянки і відділення депо.
Організаційна структура підприємства наведена на рис. 3.
Прийнята схема буде уточнюватися надалі при визначенні чисельності робітників і розрахунок площ.
Рис. 3. Організаційна структура підприємства
 
2.4. Вибір і обґрунтування методів організації технічного 
обслуговування і ремонтів
Технічне обслуговування, діагностування і ремонт виконуються потоковим чи стаціонарним методами на універсальних чи спеціалізованих постах.
На вибір методу ТО впливають: добова програма ТО даного виду, число і тип РС, характер обсягу і змісту робіт (постійний чи змінний) період часу, що відводиться на ТО планового виду, трудомісткість обслуговування, режим роботи РС у лінії.
Найбільш продуктивним є потоковий метод, однак він можливий, якщо кількість ТО і ремонтів перевищує 12 у зміну. Таким чином, для більшості депо МЕТ потоковий метод можна використовувати для організації ЩО і TO-1, отже, для TO-2, CP доцільно рекомендувати стаціонарний метод.
При поточному методі ТО більш раціональним є використання спеціалізованих проїзних постів, а при стаціонарному – універсальних проїзних (ТО-2, НР) і, можливо, тупикових (СР, КР).
Діагностування може бути використане як у депо, побудованому по типовому проекті, так і в депо, що має планування відповідно до прийнятої системи діагностування. При цьому можливо застосування засобів діагностування до виконання ТО і ремонтів, під час їхнього проведення і після. Визначення технічного стану РС і його елементів може провадитися при заїзді в депо, на потокових лініях ТО (експрес-діагностика), на універсальних чи спеціалізованих постах.
В нашому випадку кількість ЩО та ТО-1 перевищує 12 за зміну, отже ці види технічних впливів доцільно виконувати поточним методом, решта виконується стаціонарним.
Методи організації кожного виду ТВ наведені у табл. 6.
Таблиця 6. Методи організації технічних впливів 
Вид ТВЩОТО-1ТО-2СРКРД (ТО-1) Д (СР КР) НРзнНРздНРвпНРвбп
Метод організаціїПоточнийПоточнийСтаціонарнийСтаціонарнийСтаціонарнийПоточнийСтаціонарнийСтаціонарнийСтаціонарнийСтаціонарнийСтаціонарний
 
2.5. Розрахунок числа постів, ліній для зон технічного обслуговування,
ремонтів і діагностування
 
Кількість постів на поточній лінії залежить від прийнятої організації технічного обслуговування. Практично їхня кількість приймається від 2 до 4. Приймаємо 3 пости на поточній лінії.
Число поточних ліній визначається спочатку для технічного обслуговування, що вимагає їхньої найбільшої кількості. Таким видом ТВ є щоденне обслуговування, виконуване в нічний час перед випуском РС. Отже, кількість поточних ліній для щоденного обслуговування складе:
де k – кількість постів на потоковій лінії;
τщо – час простою на ЩО, год.;
Трдщо – кількість робочих днів для виконання ЩО;
tзщо – тривалість зміни, год.
  лінії
Кількість поточних ліній для ТО-1 буде також залежати від прийнятої організації ТО, у першу чергу від числа робочих днів у тижні:
де τщо – час простою на ЩО, год.;
Трдщо – кількість робочих днів для виконання ТО-1;
tзщо – тривалість зміни, год.
  лінії
Оскільки TO-2, HP, CP, KP виконуються стаціонарним методом, то визначається кількість машино-місць для розміщення рухомого складу.
Кількість машино-місць для виконання ремонтів визначається за формулою:
  (2. 20)
де τрi – час простою РС на ремонті, год;
Npi – кількість РС за рік на ремонтах;
ТРДі – кількість робочих днів на тиждень.
  місця
  місця
  місця
Кількість машино-місць для непланових заявочних ремонтів, тривалість виконання яких менше зміни, визначаємо за формулою:
де   – кількість ремонтів за зміну;
  – час простою на ремонті
tз – тривалість зміни.
Кількість потокових ліній для діагностування визначається в залежності
Фото Капча