Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація технічного обслуговування і виконання непланових ремонтів рухомого складу у депо

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
65
Мова: 
Українська
Оцінка: 

style="white-space: pre;"> 

Мийник-прибиральник0, 1823, 882421
 
Водії-перегінники0, 1114, 59691513
 
Таблиця 8 (продовження) 
Допоміжні робочі
1Екіпірувальник0, 0182, 388622
2Комірник0, 0253, 31733
3Слюсар-інструментальник0, 081, 0611
4Слюсар-ремонтник0, 0182, 38922
5Електромонтер0, 0182, 38922
6Сантехнік0, 022, 6533
 
7Слюсар-механік0, 0111, 4611
8Сушильник0, 0081, 0611
9Акумуляторник0, 0151, 9922
10Підсобник0, 045, 3155
11Приймальник вагонів0, 0141, 8622
Всього2421
 
Водії202227
 
Визначивши чисельність персоналу депо, оформлюємо штатну відомість.
При впорядкуванні штатної відомості керуємося організаційною структурою підприємства і розрахунками окремих категорій працівників (виробничих робітників, допоміжних кваліфікованих робітників, підсобних робітників, молодшого обслуговуючого персоналу, лічильно-конторського персоналу, інженерно-технічних працівників).
Розподіл за змінами виконується відповідно до режимів роботи кожної категорії працюючих. Штатна відомість подана в табл. 9.
 
Таблиця 9. Штатна відомість депо
Найменування посад і професійЗміниКількість персоналу
123ЯвочнаШтатна
Управління
Начальник депо1--11
Секретар1--11
Головний інженер1--11
Інженер з ТБ1--11
Заст. нач. з експлуатації1--11
Бухгалтерія
Головний бухгалтер1--11
Старший бухгалтер1--11
Бухгалтери3--23
Старший касир1--11
Касири2--23
Відділ кадрів
Начальник відділу1--11
Секретар1--11
Табельник1--11
Плановий відділ
Начальник відділу1--11
Економіст1--11
Статист1--11
ВТК
Начальник відділу1--11
Майстер ВТК2--22
Приймальник РС11134
Відділ постачання
Начальник відділу1--11
Зав. складом1--11
Комірники11134
Транспортні робітники5--55
Таблиця 9 (продовження) 
Відділ експлуатації
Начальник відділу1--11
Ревізор з БР1--11
Начальник маршруту3--33
Лінійні водії119803202227
Водії-перегонники5361315
Диспетчера з випуску11133
Нарядник1--11
Кондуктора11980-199224
Контролери зборів33-67
Виробничо технічний відділ
Начальник відділу1--11
Інженер-технолог1--11
Інженер-конструктор1--11
Кресляр1--11
Технік-статистик1--11
Відділ головного механіка
Головний механік1--11
Електромонтер1-122
Інструментальник1--11
Слюсар-сантехник2133
Шофера22267
Слюсар з ремонту радіоапаратури1--11
Електрозварник3256
Будівельники444
Таблиця 9 (продовження)
ЦТО
Начальник цеху1--
Майстри3-368
Виробничі робітники
ЩО--121214
ТО-140--4045
НР11244
Мийники-прибиральники55112124
ЦРРС
Начальник цеху1--11
Майстер1--11
Виробничі робітники
КР34--3437
СР26--2628
ТО-22512-3740
Заготівельний цех
Начальник цеху1--11
Майстри2--
Виробничі робітники21--2124
Всього: 46519243700777
 
2.7. Розподіл робітників за постами, спеціальностями, кваліфікаціями
та робочими місцями
 
Відповідно до виконаних розрахунків по визначенню чисельності і прийнятих організаційних рішень необхідно розподілити працюючих по робочих місцях.
Для забезпечення виконання встановленого переліку (обсягу) робіт ТО на посадах при нормативних витратах робочого часу і розрахункової тривалості простою машини на посаді використовуються технологічні карти. Вони можуть бути операційно-технологічними і постовими. У першому випадку вони являють собою перелік операцій обслуговування, складений у визначеній технологічній послідовності, по агрегатах, вузлам і системам рухомого складу (наприклад, гальмова система, рульове керування, високовольтне і низьковольтне устаткування і т. д.). Постові карти складають по переліку робіт, виконуваних на даній посаді, на кожне робоче місце. Для забезпечення необхідного фронту роботи, а також безпеки їхнього виконання, кількість одночасна працюючих на машині не повинне перевищувати шести чоловік.
 
Таблиця 10. Розподіл робітників на постах при виконанні ТО-1
ПостиВиди виконануваних робітКількість робітниківСпеціальністьРозряд
1ТО електрообладнання РС1Слюсар-електрик з ремонту електрообладнання5
24
23
12
2
ТО мех. обладнання РС1Слюсар з ремонту РС5
14
23
22
3ТО кузовного обладнання1Зварювальник5
1Скляр4
Мастильні роботи1Мастильник3
Екіпіровка1Екіпірувальник2
 
Таблиця 11. Розподіл робітників на постах при виконанні ЩО
1ТО електрообладнання РС2Слюсар-електрик з ремонту електрообладнання4
33
12
2ТО мех. обладнання РС1Слюсар з ремонту РС5
54
43
12
3
Перевірка мастила, екіпіровки, кузовного обладнання1Мастильник3
1Екіпірувальник 2
 
 
2.8. Підбір технологічного устаткування для технічного обслуговування
 
До технологічного устаткування відносяться стаціонарні; пересувні і переносні верстати і машини, стенди, пристосування і виробничий і допоміжне устаткування (стелажі, столи, козли, тумби, підмостки, шафи, лари і т. д.).
Технологічне устаткування підрозділяють на наступні групи:
• основне технологічне устаткування (машини, верстати, механізм! виконуюче окремі функції по ремонті і виготовленню деталей;
• визначальне робочі місця і посади для ручної роботи (верста! стенди, плити, ванни, пристосування й ін. устаткування);
• допоміжне устаткування (стел Найбільш об'єктивним і точним методом розрахунку верстатного і машинного устаткування є перший метод, однак у цьому випадку необхідно мати операційні технологічні карти.
Верстатне і машинне устаткування розраховують декількома методами в залежності від необхідного ступеня точності:
а) за технологічними картами на окремі види робіт ТО, виготовлення і ремонт деталей;
б) за нормативами на кожен вид устаткування для ремонту окремих агрегатів і вузлів устаткування рухливого складу;
в) за укрупненими нормативами на кожен вид робіт і для кожного виду ремонту.  
 
Таблиця 12. Специфікація технологічного устаткування
Найменування підрозділу та обладнанняКіль-кістьТип чи модельГабаритні розміри в ммПотуж-ність, кВТ
Відділення ТО
Солідолонапружувач3НИИАТ-390690*375*6800, 6
Зварювальний трансформатор2ГС-500845*600*110032 кВА
Місток оглядовий3Гипрокомундор-транс2500*2300*4017
Верстат слюсарний2Оргстанкинпром1250*800*800
Шафа інструментальна2Гидрокомундор-транс1500*500*1700
Стелаж полочний2Гипрокомундор-транс2000*420*2030
Фото Капча