Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація технічного обслуговування і виконання непланових ремонтів рухомого складу у депо

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
65
Мова: 
Українська
Оцінка: 

напрузі в мережі на горизонтальній ділянці шляху65 км/год

Час розгону до 40 км/год (при номінальному навантаженні) 16 с
 
1.2. Система технічного обслуговування і ремонту трамвая і тролейбуса України
 
Введена в дію наказом №120 від 3. 12. 1991 р. Держжитлокомунгоспу України. РДП 204 – Україна – 181-91
 
Загальні положення
Система технічного обслуговування і ремонту рухомого складу міського електротранспорту (Система) розроблена відповідно до вимог «Правил технічної експлуатації трамвая (тролейбуса)», а також ГОСТ 2. 601-68 + ГОСТ 2. 605-68 «Експлуатаційна і ремонтна документація» і ГОСТ 18322-78 (СТ СЭВ 5151-85) «Система технічного обслуговування і ремонту техніки» з урахуванням пропозицій заводів-виробників рухомого складу, а також розробок НДКТІ МГ.
Система встановлює види, періодичність і тривалість технічного обслуговування і ремонту рухомого складу міськелектротранспорту.
Виконання вимог Системи забезпечує планове ведення господарства, гарантує необхідну експлуатаційну надійність рухомого складу і безпеку руху при оптимальних фінансових витратах на його утримання.
Система поширюється на пасажирські трамвайні вагони і тролейбуси всіх типів, а також спеціальний рухомий склад трамваїв і тролейбусів різного призначення.
Система єдина для рухомого складу міського електротранспорту України, незалежно від географічних, погодно-кліматичних та інших умов експлуатації.
Система є всесезонною, за винятком технічного обслуговування агрегатів і систем, яке виконується для підготовки рухомого складу до роботи в осінньо-зимовий і весняно-літній періоди експлуатації.
Система передбачає регламентоване технічне обслуговування і ремонт, тобто встановлює терміни технічних втручань, які виконуються з періодичністю та в обсягах, встановлених в ній, незалежно від технічного стану вагонів /тролейбусів/ в момент початку технічного обслуговування і ремонтів.
Технічне обслуговування і ремонти слід виконувати в спеціалізованих виробничих приміщеннях (ділянках) експлуатаційних підприємств, які оснащені технологічним обладнанням згідно проектної і технологічної документації.
Технічне обслуговування і ремонт повинні організовуватися на основі знеособленого, агрегатного методу при якому не зберігається приналежність відновлених складових частин до зазначеного вагона (тролейбуса), а несправні агрегати замінюються новими або своєчасно відремонтованими.
Технічне обслуговування повинно виконуватися в депо (парках) потоковим методом на спеціалізованих робочих місцях з певною технічною послідовністю і ритмом.
Технічне обслуговування виконується кваліфікованим ремонтним персоналом за винятком робіт, які виконуються водіями рухомого складу перед виїздом з депо, при роботі на маршруті, а також при поверненні в депо. Перелік і порядок виконання цих робіт викладені в службових інструкціях водіїв трамвая та тролейбуса.
Капітальні ремонти повинні виконуватися спеціалізованими вагоно-машино-ремонтними заводами (майстернями).
Порядок здачі вагонів (тролейбусів) і агрегатів ремонт і видача їх з ремонту встановлюється локальним актом ремонтного підприємства, що відповідає чинному законодавству.
Технічний стан рухомого складу, який експлуатується на маршрутах, має відповідати чинним правилам технічної експлуатації трамваїв (тролейбусів) і правилам дорожнього руху.
Рухомий склад, який працює на маршрутах з важкими умовами, повинен відповідати додатковим вимогам, що викладені в «Положенні про порядок експлуатації трамвайних поїздів і тролейбусних машин на маршрутах з важкими умовами руху».
Трудомісткість технічного обслуговування та ремонтів визначається згідно з «Типовими нормами часу на роботи при технічному обслуговуванні і ремонтах».
Витрати (фінансові) на всі категорії ремонтів і технічного обслуговування рухомого складу включаються до складу собівартості транспортних послуг (Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16. 07. 99 р. №996-XIV).
Система обов'язкова для всіх підприємств міськелектротранспорту, незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності.
Відповідальність за забезпечення виконання вимог Системи несуть головні інженери трамвайно-тролейбусних, трамвайних та тролейбусних управлінь, а за виконання встановлених обсягів робіт – відповідні інженерно-технічні працівники.
 
Технічне обслуговування
Технічне обслуговування призначено для підтримки працездатності агрегатів, вузлів і систем рухомого складу в межах встановлених періодичностей.
Технічне обслуговування рухомого складу за періодичністю, переліку та трудомісткістю робіт підрозділяється на:
- щоденне технічне обслуговування (ЩО);
- перше технічне обслуговування (ТО-1);
- друге технічне обслуговування (ТО-2);
- сезонне технічне обслуговування (СО).
Технічне обслуговування ЩО і ТО-1 повинно виконуватися в періоди між максимальними випусками без вилучення рухомого складу з активного інвентарю.
Конкретні терміни виконання технічного обслуговування: ТО-1, ТО-2, СО – затверджуються наказом по трамвайно-тролейбусному (або трамвайному чи тролейбусному) управлінню (депо).
 
Ремонти
В залежності від призначення і характеру виконуваних робіт, ремонти поділяються на:
- капітальний ремонт (КР);
- середній ремонт (СР);
- неплановий ремонт (НР).
Капітальний ремонт повинен оновити справність і відновити повний або близький до повного ресурс кузова, агрегатів, вузлів і систем рухомого складу з заміною або відновленням будь-яких частин РС, включаючи базові.
Середній ремонт повинен відновити справність і частковий ресурс кузова, агрегатів, вузлів і систем рухомого складу з заміною або оновленням складальних одиниць.
Періодичність та тривалість ТО і ремонтів наведені в табл. 2.
Неплановий ремонт повинен відновити справність трамвайного вагону (тролейбуса), неполадки, якого виникли внаслідок відмов агрегатів і систем або дорожньо-транспортних пригод.
Дозволяється відхилення від регламентованої періодичності для пасажирських трамвайних вагонів до 20%, пасажирських тролейбусів – до 15%, виходячи з умов експлуатації (профіль і стан трамвайних колій, доріг, інтенсивності руху, погодно-кліматичні умови).
У виняткових випадках дозволяється переклад трамвайних вагонів (тролейбусів) у
Фото Капча