Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація технічного обслуговування і виконання непланових ремонтів рухомого складу у депо

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
65
Мова: 
Українська
Оцінка: 

від кількості рухомого складу – 1 лінії діагностики на 100 одиниць РС. Для 150 вагонів приймаємо 2 лінії діагностики.

Результати розрахунків зводимо до табл. 7.
Таблиця 7. Кількість постів ліній для зон ТО, ремонтів і діагностування. 
НайменуванняВид технічного обслуговування
ЩОТО-1ТО-2СРКРДНРВБПНРВПНРЗННРЗД
Число постів33
Число поточних ліній322
Кількість машино-місць3223122
Розміщення вагонів у цеху технічного обслуговування та цеху ремонту рухомого складу наведено на рис. 4, 5.
Рис. 4. Розміщення вагонів у ЦТО
Рис. 5. Розміщення вагонів у ЦРРС
 
2.6. Розрахунок чисельності робітників
 
Персонал транспортних підприємств включає такі категорії працівників:
‒основні виробничі кваліфіковані робітники (зайняті безпосередньо технічним обслуговуванням і ремонтом РС, у тому числі мастильники, екіпірувальники, мийники і прибиральники);
‒допоміжні виробничі кваліфіковані робітники (відділу головного механіка: електромонтери, компресорники, кочегари, робітники з ремонту устаткування, будівель, споруд та ін.);
‒підсобні робітники (некваліфіковані робітники, що виконують допоміжні функції при кваліфікованих робітниках з доставки матеріалів і деталей або їх здачі на склади і т. п.);
‒молодший обслуговуючий персонал (працівники сторожової і пожежної охорони, кур'єри, прибиральники приміщень, робітники з обслуговування складів і транспорту);
‒службовці або лічильно-конторський персонал (працівники бухгалтерії, планового відділу, адміністративно-господарського відділу, відділу постачання, нарядчики та ін.);
‒інженерно-технічний персонал (інженери, техніки, конструктори, креслярі, майстри, начальники виробничих відділів і цехів).
Для розрахунку штатної чисельності робітників з ремонту та обслуговування рухомого складу (за професіями) на кількість приведених одиниць РС використовується формула:
nш = Nі ∙ К∙ Н∙КП∙КЗ (2. 22)
де Nі – кількість одиниць РС,
К – коефіцієнт приведення до умовних одиниць, для чотиривісних трамвайних вагонів К = 2, 5;
Н – норматив;
Кп – поправочний коефіцієнт, що залежить від коефіцієнту використання рухомого складу, Кп = 09875;
КЗ – зональний коефіцієнт, для середньої полоси європейської частини СНД КЗ = 1, 08.
Чисельність допоміжних робітників визначається за формулою:
де Np – кількість РС, що знаходиться в русі:
  одиниці
Явочна чисельність робітників складає:
де Тд – дійсний фонд часу одного працівника;
Тн – номінальний фонд часу одного працівника
Дійсний фонд часу одного робітника дорівнює фактично відпрацьованому їм часу за рік:
TД = tз  (Дкр – Дв – Дс – Дстп – Дпп) (2. 27)
де Дкр – кількість днів у році;
Дв – кількість вихідних днів у році;
Дс – кількість святкових днів у році;
Дпп – кількість днів, коли працівник відсутній на роботі з поважних причин
Номінальний фонд часу робочого місця (або робітника) дорівнює:
Tн = tз (Дкр – Дв – Дс) (2. 28)
Tн = 8 (365 – 104 -10) = 2008 год.
Для основних працівників
TД = 8  (365 – 104 -10 – 18 – 10) = 1784 год.
Для працівників, що зайняті на шкідливих роботах
TД = 8  (365 – 104 -10 – 24 – 10) = 1736 год.
Для допоміжних працівників
TД = 8  (365 – 104 -10 – 16 – 10) = 1800 год.
Явочна кількість водіїв
 чол.
Штатна кількість водіїв
 чол.
Отримані розрахунки заносимо до таблиці 8.
 
Таблиця 8. Чисельність персоналу депо
№ п/пПрофесіяНормативКількість
РозрахунковаШтатнаЯвочна
ЩО
1Слюсар з ремонту РС0, 0239, 298
2Слюсар електрик з ремонту ел. обладнання0, 0124, 79954
Всього1412
ТО-1
1Слюсар з ремонту РС0, 05722, 792320
2Слюсар електрик з ремонту ел. обладнання0, 03714, 7971513
3Змащувач0, 01114, 39944
4Столяр0, 0083, 199533
Всього4540
ТО-2
1Слюсар з ремонту РС0, 04517, 9971816
2Слюсар електрик з ремонту ел. обладнання0, 02710, 7981110
3Змащувач0, 0093, 59944
4Електрозварювальник0, 0072, 799533
5Столяр0, 0062, 39922
6Скляр0, 0062, 39922
Всього4037
СР
1Слюсар з ремонту РС0, 02911, 5981211
2Слюсар електрик з ремонту ел. обладнання0, 0166, 39965
3Маляр0, 0083, 199533
4Електрозварювальник0, 0062, 399622
5Столяр0, 0072, 799533
6Скля0, 0062, 399622
Всього2826
КР
1Слюсар з ремонту РС0, 037715, 0781513
Таблиця 8 (продовження) 
2Слюсар електрик з ремонту ел. обладнання0, 02088, 318787
3Маляр0, 01044, 159444
4Електрозварювальник0, 00783, 119533
5Столяр0, 00913, 63944
6Скляр0, 00783, 119533
Всього3734
Заявочні випадкові ремонти
1Слюсар з ремонту РС0, 021, 0411
2Слюсар електрик з ремонту ел. обладнання0, 0180, 57611
3Електрозварювальник0, 0040, 28811
Заготівельний цех
1Слюсар з ремонту РС0, 033, 9844
2Слюсар електрик0, 0273, 5844
3Слюсар з меанозбірочних робіт0, 0212, 7933
4Обмотувальник0, 0081, 0611
5Газозварювальник0, 0121, 5922
6Токар0, 0243, 1833
7Фрезерувальник0, 0060, 7911
8Строгальник0, 0040, 5311
9Бляхар0, 0040, 5311
10Обійник0, 0050, 6611
11Скляр0, 0050, 6611
12Мийник0, 0050, 6611
Всього2421
Техдопомога
1Слюсар з ремонту РС0, 022, 6533
2Слюсар електрик з ремонту ел. обладнання0, 022, 6533
Фото Капча