Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація технічного обслуговування і виконання непланових ремонтів рухомого складу у депо

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
65
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">Ларь металевий2Гипрокомундор-транс500*400*600

Домкрат гідравлічний4ГАРО-П55150*124*242
Місток перехідний через канави6Гипрокомундор-транс1000*1500
Драбина пересувна1Гипрокомундор-транс3000*650*1830
Пневматичний реверсивний гайковерт3П2121210*76*174
Електросверлилка1З363230*70*1300, 2
Привід для відкривання воріт24500*450*5000, 6
Повітряно-теплова завіса12
Домкрат канавний3745*470*1575
Дільниця непланових ремонтів
Верстат слюсарний2Оргстанкинпром1030*690*1310
Стелаж полочний3Гипрокомундор-транс1250*800*860
 
 
Таблиця 11 (продовження) 
Шафа інструментальна2Гипрокомундор-транс2000*420*2030
Домкрат гідравлічний2ГАРО-П55150*124*242
Зварювальний трансформатор1ГС-500845*600*110032 кВА
Місток перехідний через канави3Гипрокомундор-транс1000*1500
Верстат обдирково-шліфувальний1КШ-11030*690*1310
Драбина пересувна1Гипрокомундор-транс500*400*600
Акумуляторна дільниця
Випрямний зарядний агрегат2ВАЗ-50-125760*525*161080 кВА
Електродистилятор2Д-4220*300*6223, 6
Стіл для розбирання акумуляторних батарей2Гипрокомундор-транс750*900*1825
Шафа для зарядки акумуляторів2Гипрокомундор-транс2050*800*2010
Шафа витяжна1Гипрокомундор-транс1000*700*2050
Стенд для перевірки і зарядки акумуляторів1Гипрокомундор-транс1010*840*1250
Стелаж для акумуляторів1Гипрокомундор-транс2100*600*1610
Стелаж полочний1Гипрокомундор-транс2000*420*2030
Ларь металевий1Гипрокомундор-транс500*400*600
Ванна для промивання деталей акумуляторів1Гипрокомундор-транс1295*550*1000
Ванна2Гипрокомундор-транс935*585*313Ванна
Підставка під устаткування2Гипрокомундор-транс700*500*800
 
Таблиця 11 (продовження) 
Вилка навантажувальна2НВ-512100*103*206
Візок для транспортування і підйому акумуляторів1Гипрокомундор-транс805*1030*490
Електротігель1Гипрокомундор-транс470*380*6250, 96
Дільниця підготовки піску
Шахтне сушило1Типовий проект
5-01-315випуск 2717 аркуш 251
Вижимний бак1Типовий проект
5-01-315випуск 2717 аркуш Т-251, Т-215
Піскороздаточний бункер1Типовий проект
5-01-315випуск 2717 аркуш Т-223
Бадья1Типовий проект
5-01-315випуск 2717 аркуш Т-274
Кішка з ручним механізмом1Червоногвардійсь-кий крановий завод
Компресор15
Стіл11110*650*760
Приміщення ЦТО 
Стілаж32000*500
Шафа інструментальна31500*500*1700
Ларь металевий2500*400*600 
 
Таблиця 12 (продовження) 
Заготівельний цех 
 Верстак електрика2 Гидрокомундор-транс 1200*600*1250  
 Стіл1 1100*650*786  
Шафа інструментальна1Гидрокомундор-транс2000*420*2030 
 СтендРемГЭТ 1200*700*1600 8, 5 
 Електротігель1 Гипроавтотранс 470*380*625 0, 96 
 
2.9. Розрахунок виробничих і допоміжних площ
 
Розрахунок виробничих площ депо проводиться за:
‒площею, що займає рухомий склад або устаткування з урахуванням мінімальних наближень;
‒питомою площею на одного працюючого на ділянці;
‒щільністю устаткування;
‒нормами площі на одне робоче місце.
Виробнича площа ЦТО залежить від обсягу робіт з ТО РС і практично визначається площею, що займає РС з розташуванням його відповідно до вимог до мінімальних відстаней.
Рис. 6. Розрахунок довжини цеху технічного обслуговування
Довжина цеху технічного обслуговування залежить від кількості постів і визначається відповідно до рис. 6 так:
LЦТО = 2l1 + 4l2 + 3l3 + 4l4 + l5 + l6 (2. 32)
де l1 – відстань від воріт до початку сходинок оглядової канави;
l2 – довжина яку займають сходинки оглядової канави;
l3 – довжина від останньої сходинки до РС;
l4 – довжина РС;
l5 – довжина між двома РС, що стоять на сусідніх постах;
l6 – ширина центрального проїзду.
l1 = 3 м; l2 = 1, 5 м; l3 = 0, 5 м; l4 = 18 м; l5 = 1 м; l6 = 4 м,
LЦТО = 2∙3 + 4∙1, 5 + 4∙0, 5 + 3∙18 + 1 + 4 = 73 м
Приймаємо довжину цеху технічного обслуговування за будівельними вимогами кратною 3-м (по розмірах будівельних конструкцій). У даному випадку вона дорівнює 75 м.
Ширина ЦТО залежить від числа поточних ліній і ширини допоміжних ділянок і відділень. Ширину цеху визначають відповідно до рис. 7:
ВЦТО = 2b1+2b2+3b3+bдод (2. 33)
де b1 – відстань від стіни до осі найближчої оглядової канави;
b2 – відстань між осями сусідніх оглядових канав;
b3 – відстань між осями сусідніх оглядових канав з пожежним проїздом;
bдод – довжина додаткового приміщення.
ВЦТО = 2∙4 + 2∙5 +3∙6 + 6 = 42 м
 Рис. 7. Розрахунок ширини цеху технічного обслуговування
Довжину ЦРРС приймають рівною довжині ЦТО, тобто 75 м. Ширину ЦТО визначають відповідно до рис. 8:
ВЦРРС = 2b1 +2 b2 + bлф (2. 34)
b1=4 м, b2=5 м, bлф = 6 м
 Рис. 8. Розрахунок ширини цеху ремонту рухомого складу
ВЦРРС = 2∙4 + 2∙5 + 6 = 24 м
SЦТО = 75∙42 = 3150 м2
SЦРРС = 75∙24 = 1800 м2
Площі виробничих ділянок цехів депо, де не виконується безпосередньо технічне обслуговування і ремонт РС, можуть бути визначені декількома методами:
1) за питомими площами на одного працюючого на ділянці;
2) за питомими площами на кожний вид технологічного устаткування;
3) за фактичними площами, що займаються технологічним обладнанням;
Цими методами розраховують слюсарно-механічну, агрегатну, електротехнічну, ковальсько-ресорну та інші виробничі ділянки.
Площі кузовного і малярського відділень визначають за розрахунковим числом вагоно- або тролейбусо-місць.
Для визначення площі першим методом необхідно користуватися нормами питомої площі на одного працюючого, складеними на підставі досвіду проектування трамвайних і тролейбусних депо і ремонтних заводів.
Виробнича площа ділянки при цьому дорівнює:
Fп = F1+F0 (nр – 1), (2. 35)
 
де F1 – норма площі на першого виробничого робітника;
F0 – норма площі на кожного наступного робітника;
nр – кількість людей, яке одночасно працюють у зміні.
Розрахунки зводяться до таблиць.
 Таблиця 13. Площа ділянок заготівельного цеху
Найменування ділянок ЗЦF1, м2F0, м2/людnр, люд. Fділ, м2
Фото Капча