Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основи наукових досліджень та принципи інженерної творчості

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
80
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Особлива увага необхідно приділити можливості патентування передбачуваного результату, що дозволяє найбільше правильно сформулювати тему, виявити її специфіку й відмінність від раніше виконаних. На основі патентного пророблення створюються умови для зіставлення планованих досліджень із наявним рівнем досліджень по даній темі. На стадії обґрунтування НИР необхідно визначити передбачуваний економічний ефект.

 
ЛЕКЦІЯ 4. Науково-технічна інформація
 
Характерною рисою розвитку сучасної науки є ріст кількості одержуваних   у   результаті   досліджень   наукових   даних.   Щорічно   у   світі видається близько 0,5 млн. книг по різних питаннях, кілька мільйонів статей, реєструється кілька сотень тисяч дисертацій і т.д. Носіями інформації можуть бути книги (монографії, підручники, навчальні посібники), періодичні видання (журнали,  наукові  збірники,  праці  інститутів),  нормативні  документи (стандарти, інструкції й т.д.), патентна документація (патенти, винаходи), звіти про науково-дослідні роботи і дослідно-конструкторських розробках, інформаційні видання (реферативні журнали, інформаційні листки, експрес- інформація  й  т.д.),  переклади  іноземної  науково-технічної  літератури, матеріали конференцій і нарад, дисертації, автореферати й деякі інші видання.
Інформація має властивість ?старіти?. Це пояснюється як появою нової інформації,  так  і  зменшенням  потреби  в  даній  інформації.  Інтенсивність падіння цінності інформації орієнтовно оцінюється так: 10% у день для газет,
10% на місяць для журналів й 10% у рік для книг. При цьому, наприклад, прикладні журнальні статті застарівають у середньому за 6 років, теоретичні журнальні статті - за 10 років, монографії - за 12, винаходу - за
14-15 років.
 
Збір,  зберігання  й  видачу  інформації  в  бібліотеках  здійснюють довідково-інформаційні фонди (ДІФ). У них установлений певний порядок зберігання інформації. Є основний і довідковий фонди.
Основний фонд (книги, журнали, переклади, звіти, бюлетені й ін.) розміщається на полках за абеткою по видах інформації. Дисертації, звіти й інші громіздкі матеріали микрофильмуються зі зменшенням в 200 і більше раз. Застосовують для цих цілей і микрофиши. На одній карті розміщається до 80 стор. тексту.
Довідковий фонд - це вторинні інформаційні документи основного фонду. Він представлений в основному бібліографічними реферативними картками, які зберігаються в спеціальних каталожних висувних шухлядах. По алфавітному  каталозі  можна  відшукати  будь-яку  інформацію  із  прізвища автора, редактори або назві першоджерела. По систематичному каталозі можна підбирати інформацію з різних галузей знань. Щоб відшукати потрібну інформацію до каталогу додається ключ - алфавітний предметний вказівник. У реєстраційній картці періодичних видань утримуються відомості про журнали, збірники, бюлетені тощо за роками і номерам. Патенти й авторські посвідчення можна знайти в картотеці описів винаходів. Картотека стандартів містить різні нормативні документи - стандарти, технічні умови й т.д.
 
ЛЕКЦІЯ 5. Інформаційний пошук
 
Після вибору теми і її техніко-економічного обґрунтування роблять інформаційний пошук - тобто сукупність операцій, спрямованих на відшукання літератури по розроблювальній темі. Ціль пошуку - всебічний аналіз інформації з теми, висвітлення стану питання, уточнення мети й завдань наукового дослідження.
Пошук включає два етапи: відшукання необхідної інформації й пророблення джерел. Пошук інформації з кожним роком стає усе складніше. Тому необхідно знати основні положення, пов'язані з інформаційним пошуком.
 
Пошук може бути ручним й автоматизованим. Ручний пошук здійснюють по звичайних бібліографічних картках, картотекам, друкованим вказівникам. Автоматизований пошук заснований на застосуванні ЕОМ.
Інформаційний пошук здійснюється за допомогою інформаційно- пошукової  мови.  Він  являє  собою  значеннєву  систему  символів  і  правил їхнього сполучення. В інформаційно-пошуковій системі застосовують різні варіанти інформаційно-пошукової мови. У цей час найбільше розповсюдження одержала універсальна десяткова класифікація документів інформації (УДК). УДК розділяє всі області знань на 10 відділів, кожний з яких ділиться на 10 підрозділів, а підрозділ - на 10 дрібних частин. Кожна частина деталізується до необхідного ступеня. Структура УДК складається із груп основних індексів і визначників. Групи діляться на підгрупи загальних і спеціальних визначників. Є таблиці УДК (електротехніка - 621.3). УДК має ряд переваг: простота засвоєння   працівниками   видавництв   і   бібліотек,   зручність   шифрування, відносна швидкість пошуку інформації для вузькоспеціалізованих тем. Однак вона дуже громіздка й малозастосовна для автоматизованих систем пошуку, застосовуваних останнім часом. З 1978 року паралельно з УДК застосовується бібліотечно-бібліографічна класифікація документів інформації (ББК). ББК більш зручна в роботі при використанні автоматизованих систем пошуку.
Варто приділити увага вивченню різних літературних джерел як в оригіналі, так і по перевідних виданнях. Аналіз іноземної інформації дозволяє виключити дублювання по досліджуваній темі. Це жадає від науковця знання іноземних мов (переважно англійський і німецький). Бажано особисто знайомити з оригіналом або кваліфікованим перекладом - кожен дослідник проробляє літературу щодо своєї теми дослідження. У СРСР провідними центрами науково-технічної інформації видавалися огляди закордонних досліджень із високою якістю перекладу, добірки із серії «Новини науки й техніки», експрес-інформація.
 
Бажано проробити інформацію з родинного до теми спеціальностям й, насамперед, ознайомитися із застосовуваним у дослідженнях математичним апаратом.
Науковець, проробляючи тему, накопичує велику кількість різної інформації. Для ефективного аналізу цієї інформації бажано користуватися пропонованими нижче методами її обліку, пророблення й аналізу.
Облік проробленої інформації зводиться до складання бібліографії. Бібліографія - це перелік різних інформаційних документів із вказівкою наступних даних: прізвище й ініціали автора (авторів), назва джерела, місце видання, видавництво, рік видання, обсяг джерела в сторінках. Бібліографічний перелік становлять за абеткою по прізвищах авторів. Це прискорює
Фото Капча