Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Ретроспективний аналіз фонду оплати праці на прикладі Рівненського облводгоспу

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ 
1. Основні техніко-економічні показники Рівненського облводгоспу за 1998-2000 роки. 
2. Дефініції економічної категорії фонду оплати праці
3. Ретроспективний аналіз фонду оплати праці на прикладі Рівненського облводгоспу
3.1 Структурно-динамічний аналіз фонду оплати праці на прикладі Рівненського облводгоспу
3.2 Коефіцієнтний аналіз фонду оплати праці на прикладі Рівненського облводгоспу
3.3 Факторний аналіз фонду оплати праці на прикладі Рівненського облводгоспу
3.4 Функціонально-вартісний аналіз облікової інформації щодо фонду оплати праці на прикладі Рівненського облводгоспу
4. Прогнозний аналіз фонду оплати праці і обов’язкових
відрахувань 
5. Шляхи вдосконалення стану та використання заробітної плати
Висновки 
Список використаної літератури
 
Вступ
 
На сьогоднішній день і Україні, в умовах складного економічного становища, постає питання про оцінку ефективності установ, що утримауються за рахунок державного бюджету, тобто проведення економічного аналізу.
Витрати бюджетних установ на оплату праці та на сплату обов'язових відрахувань в загальній сумі кошторису доходів і видатків складає найбільшу частину (до 90%). Тому постає необхідність в проведенні грунтовної аналітичної роботи, яка сьогодні в умовах недостатнього державного фінансування витрат установи набуває все більшої ваги.
Саме проведення аналізу структури і динаміки фонду оплати праці, дотриамання кошторисних призначень по даним витратам, аналіз середньої заробітної плати дасть змогу встановити причини відхилень фактичних показників від планових, визначити вплив зміни аналізованих показників на основні показники діяльності установи, дати перспективну оцінку прогнозованим показникам по оплаті праці.
Отже, метою даної курсової роботи є поглиблення теоретичних знань, вивчення методики аналітичної роботи, набуття навичок самостійного аналізу і узагальнення цифрового матеріалу, підготовка до роботи за спеціальністю.
Об'єктом дослідження є Рівненський облводгосп.
В першому розділі курсової роботи викладена характеристика Рівненського облводгоспу, аналіз його основних техніко-економічних показників.
В другому розділі розглядається питання дефініцій (визначення) економічної категорії оплати праці на основі різних джерел інформації.
Третій розділ містить з підрозділи. В першому підрозділі (3. 1) проведений структурно-динамічний аналіз фонду оплати праці, аналіз кошторисних призначень по фонду оплати праці, аналіз середньої заробітної плати. Розділ 3. 2 містить коефіцієнтний аналіз фонду оплати праці. факторний аналіз показників фонду оплати праці на основі методу ланцюгових підстановок міститься в розділі 3. 3. Закінчує третій розділ функціонально-вартісний аналіз облікової інформації щодо фонду оплати праці
Перспективну оцінку прогнозованим показникам по оплаті праці містить четвертий розділ курсової роботи.
Шляхи вдосконалення стану та використання заробітної плати викладено в заключному п'ятому розділі курсової роботи.
 
1. Основні техніко-економічні показники Рівненського обласного управління меліорації і водного господарства за період 1998-2000 років
 
Рівненське обласне управління меліорації і водного господарства (далі – облводгосп) є спеціально уповноваженою організацією Державного комітету України по водному господарству у сфері управління водними ресурсами та здійснення державної політики щодо меліорації земель.
Облводгосп у своїй діяльності керується Конституцією України, ЗУ, актами Президента України, КМУ, наказами Держводгоспу України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, актами обласної ради, а також Положенням про Рівненський облводгосп (Додаток №1).
Облводгосп є неприбутковою бюджетною організацією з правом ведення позабюджетної діяльності.
Облводгосп має самостійний і зведений баланси, бюджетні та спеціальні рахунки, печатку із своїм найменуванням, штампи та інші необхідні реквізити, користується правами юридичної особи, укладає від свого імені договори і угоди з підрядниками і постачальниками.
Більш докладна інформація про завдання, діяльність, права, майно, керівництво, фінансово-економічну діяльність Рівненського облводгоспу висвітлена в Положенні про Рівненське обласне управління меліорації і водного господарства (Додаток №1).
Аналіз основних техніко-економічних показників Рівненського облводгоспу за період 1998-2000 років проведемо за допомогою таблиці (таблиця 1. 1.).
 
Таблиця 1. 1.
Основні техніко-економічні показники, що характеризують Рівненський облводгосп.
Показники Од. вим. Роки Відхилення 
1998 1999 2000 абсолютні відносні 
99/98 00/99 сер. знач 99/98 00/99 сер. знач
Середньорічна вартість основних фондів тис грн 570, 15 576, 3 579, 543 6, 15 3, 243 4, 7 101, 08 100, 56 100, 82
Середньооблікова чисельність персоналу в еквіваленті повної зайнятості осіб 37 35 27 -2 -8 -5 94, 6 77, 14 85, 87
Фонд оплати праці (всього) тис грн 77, 2 80, 6 103, 5 3, 4 22, 9 13, 15 104, 4 128, 41 116, 41
Середня вартість майна, що контролює установа тис. грн 589, 7 595, 45 591, 132 5, 75 -4, 318 0, 716 100, 98 99, 28 100, 13
Індекс інфляції 1, 45 1, 9 1, 675
 
Аналізуючи дані таблиці можна сказати, що спостерігається тенденція до зростанння середньорічної вартості основних виробничих фондів. Так, в 1999 році вартість основних фондів зросла на 6, 15 тис. грн, що складає 1, 08%. За 1999-2000 роки вартість основних фондів зросла на 3, 243 тис. грн., що складає 0, 56%. В середньому за 3 роки середньорічна вартість основних фондів становить 575, 331 тис. грн.
Середньоблікова чисельність персоналу за 1999 рік зменшилась на 2 чол (5, 4%), а в 2000 році зменшилась на 8 чоловік за рахунок виходу на пенсію робітників
Фото Капча