Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Рух персоналу в організації і процес управління ним

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
58
Мова: 
Українська
Оцінка: 

функції такі: надання транспортних засобів для ритмічної роботи підприємства. Відділ головного механіка співробітничає з виробничо-технічним відділом.

Ділянка № 3 диспетчерська є самостійним структурним підрозділом і підпорядковується директору підприємства. Її головна функція полягає в тому, щоб проводити підготовку матеріалів для подальшого використання у виробничому процесі.
До головних виробничих потужностей підприємства належать машини, завдяки яким відбувається процес ізоляції:
- для виконання ізоляційних робіт, для підняття працівників на висоту (автогідропід’ємники);
- для перевезення ізоляційних матеріалів (вантажні машини);
- для перевезення людей на ділянки, а також працівникам для приватний поїздок (легкові автомобілі, автобуси).
На сьогодні загальна потужність КП №52 «Термоізоляція» дозволяє надавати послуги з ізоляції на суму 30241, 6 тис. грн на рік.
 
2.2. Оцінка економічного та фінансового стану КП №52 «Термоізоляція»
 
Аналіз техніко-економічних показників являє собою вивчення взаємодії технічних і економічних процесів, і встановлення їх впливу на економічні результати діяльності підприємства [18]. Проводиться порівняльна оцінка досягнутих результатів у діяльності підприємства за звітний період стосовно планових показників і попереднього року.
Аналізуються основні техніко-економічні показники діяльності підприємства, на основі чого виявляються основні причини й фактори, що обумовили зміну їх значень.
Основною метою КП № 52 «Термоізоляція» є забезпечення процесу організації будівельно-монтажної, виробничо-господарської, комерційної й інших видів діяльності, спрямованої на одержання прибутку й на її основі – реальне збільшення доходів його працівників.
Розрахунки основних техніко-економічних показників діяльності підприємства [35] приведено в табл. 2. 1.
Таблиця 2. 1
Аналіз основних техніко-економічних показників КП № 52 «Термоізоляція»
ПоказникиОд. виміру2011р. 2012р. Відхилення 2012 від 2011
абс. відн., % 
123456
Обсяг реалізованих послуг з ПДВтис. грн. 15027, 430241, 615241, 2101, 24
Обсяг реалізованої продукції без ПДВтис. грн. 12522, 825652, 713129, 9101, 24
Собівартість РПтис. грн. 8754, 316067, 87313, 583, 54
Витрати на 1 грн. РПгрн. 0, 580, 53-0, 058, 62
 Прибуток від реалізації послугтис. грн. 3768, 59584, 95816, 4154, 34
Рентабельність витрат% 43, 0559, 6516, 638, 56
Середньорічна вартість основних фондівтис. грн. 2255, 53366, 91111, 449, 28
Чисельність ПВПосіб225238135, 78
Продуктивність працітис. грн. /особу66, 79127, 0760, 2890, 25
 Середньомісячна заробітна плата одного працівникагрн. 1397, 482212, 5815, 0258, 32
Фонд оплати працітис. грн. 3773, 26318, 92545, 767, 47
Фондовіддача ОФгрн. /грн. 6, 668, 982, 321, 35
Фондомісткістьгрн. /грн. 0, 150, 11-0, 0426, 67
Рентабельність ОФ% 167, 08284, 68117, 670, 39
Дані представлені в таблиці 2. 1, свідчать про ріст майже всіх техніко-економічних показників у 2012 році в порівнянні 2011 роком. Великий вплив на підвищення показників ефективності діяльності підприємства – прибутку й рентабельності, вчинило збільшення обсягів реалізації послуг у 2012 році на 101, 24% (15241, 2 тис. грн..). Це було викликано збільшенням кількості замовлень на виконання ізоляційних робіт.
Собівартість робіт у 2012 році зросла на 83, 54%, але витрати на 1 грн. надаваних послуг зменшилися на 8, 62% (5 коп.). Перевищуючі темпи росту обсягів реалізації послуг у порівнянні з витратами, необхідними для їхнього здійснення, привели до підвищення прибутки підприємства у 2012 році в порівнянні з 2011 роком на 154, 34% (5816, 4 тис. грн). При цьому рентабельність витрат виросла на 38, 56%.
Середньорічна вартість ОФ у 2012 році в порівнянні з попереднім збільшилася на 49, 28%. Це було викликано покупкою й уведенням в експлуатацію нового обладнання. Така зміна в структурі ОФ позитивно позначилася на показниках фондовіддачі (збільшився на 1, 35%) і рентабельності ОФ (збільшився на 70, 39%). Тому що фондомісткість зменшилася на 26, 67%, то це говорить про ефективність використання нового обладнання.
Для виконання більшого обсягу ізоляційних робіт у 2012 році в порівнянні з попереднім додатково найнято 13 основних робітників, що привело до росту середньорічної чисельності на 5, 78%.
Тому що у 2012 році в порівнянні з попереднім збільшився прибуток, то збільшився й фонд заробітної плати на 67, 47% (774, 4 тис. грн). Продуктивність праці у звітному періоді підвищилася на 9, 19%, а середньомісячна заробітна плата працюючих на 25, 23% (2545, 7 грн.). Темпи росту продуктивності праці перевищують темпи росту середньої заробітної плати. Це позитивна тенденція для підприємства, яка свідчить про інтенсивний напрямок його розвитку.
Аналіз складу, динаміки й структури фондів проводиться по даним звітності підприємства (форма 11-03) за останні два роки шляхом порівняння [4].
Дані про види (групи) фондів, їх структуру (питома вага кожного виду або групи в загальній вартості) на початок і кінець звітного періоду представлено в табл. 2. 2.
Таблиця 2. 2
Склад, динаміка і структура основних фондів|фундацій| за 2012 рік
Види (групи) основних фондівНаявність на початок 2012 рокуНадійшло протягом 2012 року
Вибуло протягом 2012 року
Наявність на кінець 2012 рокуВідхи-лення в тис. грн
тис. грн% у загальній вартостітис. грн% у загальній вартостітис. грн% у загальній вартостітис. грн% у загальній вартості
Будинки і споруди2511, 847, 09248, 215, 21--2760, 040, 85248, 2
Машини та обладнання 590, 811, 08518, 731, 78209, 3100900,
Фото Капча