Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Рух персоналу в організації і процес управління ним

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
58
Мова: 
Українська
Оцінка: 

персоналу2011 р. 2012 р. Абсолютне відхилення, чол. Відносне відхилення, % 

12345
Керівники1717--
Спеціалісти3030--
Робітники173186137, 5
Службовці55--
Разом: 225238135, 7
Дані табл. 2. 10 свідчать про збільшення числа робітників у 2012 році в порівнянні з попереднім внаслідок збільшення замовлень на послуги підприємства.
Загальна зміна чисельності працюючих склала 13 чоловік. Таке збільшення говорить про поступове збільшення й розширення підприємства, а значить і про позитивну динаміку завоювання більшої частки ринку. Для аналізу структури персоналу необхідно розрахувати питому вагу кожної групи персоналу в загальній чисельності. Розрахунки представлені у табл. 2. 11.
Таблиця 2. 11
Аналіз структури трудових ресурсів підприємства
Категорія персоналу2011 р. 2012 р. Відносне відхилення, % 
осібПитома вага в загальній чисельності, % осібПитома вага в загальній чисельності, %
123456
Керівники177, 6177, 1-0, 5
Спеціалісти3013, 33012, 6-0, 7
Робітники17376, 918678, 21, 3
Службовці52, 252, 1-0, 1
Разом: 225100238100-
У загальній чисельності персоналу найбільшу частку займають робітники. Їхня кількість змінилась на 1, 3% порівняно з попереднім роком. Частки інших категорій персоналу залишилися майже незмінними. Це свідчить про збільшення обсягу наданих послуг КП № 52 «Термоізоляція».
Рис. 2. 2. Питома вага окремих категорій персоналу в загальній чисельності персоналу КП № 52 «Термоізоляція»
Головною робочою силою на підприємстві є чоловіки, вони складають 83, 8% від загально кількості працюючих. Розглянемо більш детально характеристику кваліфікаційний груп персоналу (таблиці 2. 14., 2. 15, 2. 16., 2. 14.).
Таблиця 2. 14. Структура персоналу за віком 
ВікУ відсотках до загальної
чисельності
20-30 років
31 -40 років
41-50 років
51-60 років19, 1
28, 5
33, 3
19, 1
 
Таблиця 2. 12. Структура персоналу по загальному стажу роботи
Рівень освітиУ відсотках до загальної чисельності
Неповна середня
Середня
Середньо спеціальна Вища5, 4
8, 1
75, 7
10, 8
 
Таблиця 2. 14. Структура персоналу за стажем роботи
Стаж роботиУ відсотках до загальної чисельності
До 1 року
1-3 роки
5- 10 років
10-20 років більше
20 років4, 8
4, 8
14, 3
23, 8
52, 3
Ефективне використання кадрів з вищою та середньо-спеціальною освітою має велике значення. 91% працівників виробництва мають середньо-спеціальну освіту. Працівники, які займаються обслуговуванням, 87% мають вищу освіту, 92% працівників адміністративної групи мають вищу освіту.
 
2.3.2. Аналіз руху персоналу
 
Аналіз руху робочої сили на підприємстві має велике значення, оскільки стабільність кадрів впливає на продуктивність праці [31]. А для чіткої, злагодженої й ритмічної роботи необхідно постійне число кадрів.
Рух кадрів може відбуватися з різних причин: звільнення за власним бажанням, звільнення за несумлінне виконання обов’язків, вихід на пенсію, тимчасова або повна втрата працездатності. Але необхідно враховувати й те, що відновлення кадрів повинне відбуватися, тому що це дозволяє залучати нових перспективних і більш кваліфікованих працівників, а так само планувати вихід на пенсію працівників пенсійного віку. Аналіз руху робочої сили виконується за показниками, представленими у табл. 2. 15.
 
Таблиця 2. 15
Аналіз руху робочої сили
Показники2011 р. 2012 р. Відхилення
Абсол., ±Відн., % 
12345
1. Середньооблікова чисельність працюючих, чол. 225238135, 78
2. Прийнято на підприємство протягом року, чол. 22361463, 6
3. Вибуло з підприємства працівників протягом року (чол.) 2823-5-17, 8
4. Коефіцієнт обігу:
по прийняттю0, 1040, 160, 05653, 8
по вибуттю0, 1320, 102-0, 02922, 5
5. Коефіцієнт загального обігу0, 2360, 2620, 02776, 3
 
2.3.3. Аналіз використання робочого часу
 
Використання робочого часу є одним з основних факторів, який впливає на продуктивність праці. Якщо він розподіляється й використовується неефективно, це може привести до значних втрат для підприємства. Для оцінки ефективності використання робочого часу необхідно проаналізувати такі показники як середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за звітний період (місяць, квартал, рік) і середня тривалість робочого дня. Аналіз даних показників дозволить виявити відхилення від нормативно встановлених величин. Аналіз використання робочого часу представлений у табл. 2. 16.
Результати аналізу, наведені в таблиці 1. 13, свідчать про ефективність використання робочого часу на підприємстві завдяки збільшенню відпрацьованого часу.
Таблиця 2. 16
Аналіз використання робочого часу на підприємстві
Показники2011 р. 2012 р. Абсолютне відхилення, ±Відносне відхилення, ±
12345
1. Середньооблікова чисельність працюючих, чол. 225238135, 7
2. Відпрацьовано за рік одним працівником:
 днів23023883, 47
 годин17941856, 462, 43, 47
3. Середня тривалість робочого дня, год. 7, 87, 8--
4. Фонд робочого часу, тис. годин403, 65441, 8238, 179, 45
5. В тому числі понаднормово відпрацьований час, годин11, 525, 4313, 93121, 13
Це говорить про збільшення обсягів робіт. Але збільшення понаднормового часу може істотно вплинути на фонду оплати праці, що негативно позначиться на його розмірі.
Отримані дані свідчать про позитивний вплив на фонд робочого
Фото Капча