Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сутність майнового страхування, його структура та зміст

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 

майнового страхування саме майнові інтереси, а не майно, хоча в ст. 6 Закону "Про внесення змін до Закону України" "Про страхування" серед видів добровільного страхування називають страхування транспорту, вантажів, багажу, тобто майна.

Майнове страхування - галузь страхування, метою якої є компенсація збитку в результаті страхового випадку, що відбувся з майном страхувальника.
Суб’єктами майнового страхування є страховики, страхувальники та вигодонабувачі. Майнові інтереси юридичних осіб і громадян проявляються при крадіжці, пошкодженні, загибелі, знищенні, затопленні майна та інших негативних випадках. Звичайно, страховий захист розповсюджується тільки на ті випадки, які мали непередбачений, випадковий характер. [8,ст.40]
Майнове страхування об'єднує найрізноманітніші види страхування, що складають дві підгалузі: страхування майна громадян і страхування майна юридичних осіб. Виокремлення цих двох підгалузей пов'язане з істотними розбіжностями у практиці проведення страхування майна юридичних і фізичних осіб. [7,ст.91]
Залежно від майнового об'єкта у страхуванні майнових інтересів юридичних осіб виокремлюють: страхування будівель (виробничого, адміністративного, соціально-культурного та суспільного призначення); споруд (вежі, щогли, агрегати та інші виробничо-технологічні установи), інженерного та виробничо-технологічного обладнання (комунікаційні системи, апарати, верстати, передавальні та силові машини, інші механізми); господарських будівель (склади, сховища, гаражі, майданчики, огорожі і т. ін.); окремих приміщень (цехи, лабораторії, кабінети); інвентарю, технологічного обладнання, меблів; незавершеного будівництва; товарно-матеріальних цінностей (товари, сировина, матеріали), а також страхування фінансових та кредитних ризиків.
У страхуванні майнових інтересів фізичних осіб за цим критерієм виокремлюють: страхування житла, предметів домашнього вжитку, земельних ділянок, сільськогосподарських та інших тварин, грошових засобів; транспортних засобів і т. ін.
Подекуди одній й ті самі майнові об'єкти можуть страхуватись як юридичними, так і фізичними особами (автотранспортні засоби, сільськогосподарські культури та тварини тощо). [5,ст.234]
Раніше майнове страхування поширювалося тільки на об'єкти особистого споживання. У зв'язку з цим все майно громадян розподілялось на дві категорії:
 • перша категорія — пріоритетне майно, втрата якого зачіпає інтереси не тільки власника-громадянина, а й суспільні інтереси (житло, сільськогосподарські тварини);
 • друга категорія — майно, втрата якого зачіпає насамперед особисті інтереси громадян.
Втрата громадянами майна, віднесеного до першої категорії, не може не зачіпати інтереси держави. З метою підвищення відповідальності громадян за збереження цього майна і забезпечення страхового захисту держава організовує обов'язкове страхування майна першої категорії, інша ж його частина підлягає добровільному страхуванню. [5,ст.53]
Видами майнового страхування, на які видаються відповідні ліцензії, є: 
 1. страхування залізничного, наземного, повітряного та водного транспорту; 
 2. страхування вантажів і багажу; 
 3. страхування квартир, будинків, будівель та майна; 
 4. страхування кредитів; 
 5. страхування інвестицій; 
 6. страхування фінансових ризиків; 
 7. страхування судових витрат; 
 8. страхування виданих гарантій (поручительств) та прийнятих гарантій; 
 9. страхування домашніх тварин; 
 10. страхування врожаю сільськогосподарських підприємств. [8,ст.41]
Основні види майнового страхування, що проводяться в Україні, і їхня зразкова тарифікація наведені в Додатку А.
Залежно від виду страхових подій майнове страхування класифікують на такі групи:
 • страхування майна при пожежі та стихійного лиха (вогневе страхування);
 • страхування сільськогосподарських культур від стихійних явиш;
 • страхування тварин на випадок загибелі в результаті хвороби і нещасних випадків;
 • страхування засобів транспорту від аварій та ін. небезпек.
Залежно від ризику, який страхується , розглядають такі типи договорів страхування:
 1. Страхування від вогню, удару блискавки, вибуху.
 2. Комплексне або розширене страхування «від вогню та інших випадків, яке включає, крім ризиків пожежі та вибуху, додатково такі страхові події: землетрус; зсув; обвал; буря; ураган; повінь; град; злива; осідання ґрунту; затоплення; шторм; цунамі; туман; пошкодження майна водою з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем; крадіжки зі зломом (пограбування).
 3. Від ризиків, що виникають під час ведення експеримен-тальних та дослідницьких робіт. [15,ст.256]
1.3 Принципи здійснення майнового страхування
 
Основними учасниками правовідносин у сфері страхування є страховики (суб’єкти страхової діяльності), страхувальники (особи, яким надаються страхові послуги), спеціально уповноважений державний орган у сфері страхування (Міністерство фінансів України).
Страхування у сфері господарювання регулюється низкою нормативно-правових актів, серед яких:
Господарський кодекс від 16.01.2003 р: містить положення щодо страхування як різновиду фінансової діяльності (ст. 352), суб’єктів такої діяльності (ст. 353), законодавство про страхування у сфері господарювання (ст. 355);
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 p.: глава 67 (статті 979-999) регулює договірні відносини щодо страхування;Закон України від 07.03.1996р. “Про страхування” (в ред. Закону від 20.12.2016 p.)
Договір майнового страхування може бути поміщений відносно страхування:
 • засобів водного транспорту;
 • засобів повітряного транспорту;
 • засобів наземного транспорту;
 • вантажів і багажу;
 • від вогняних ризиків і ризиків стихійних явищ;
 • кредитів;
 • інвестицій;
 • фінансових ризиків;
 • судових витрат;
 • виданих і прийнятих гарантій;
 • майна іншого, чим перераховано.
За договорами майнового страхування може бути застрахована будь-яка частина майна. Юридичні та фізичні особи можуть застрахувати майно як у повній його оцінці, тобто за дійсною, реальною вартістю, так і в певній частці. При страхуванні майна страхова сума не може перевищувати його дійсної вартості на момент укладання договору. Під дійсною вартістю майна найчастіше розуміється відновлювальна (балансова) вартість. Договори страхування майна можуть бути укладені на один рік і на невизначений термін зі щорічним перерахунком вартості майна і суми річних платежів. Договір, укладений на невизначений строк, вважається продовженим на наступний рік за умови внесення до закінчення поточного року певної частини (зазвичай 20-25 % ) страхових платежів, розрахованих на наступний рік.
 Перелік видів ризиків, від яких може бути застраховано майно (страховий інтерес), теж не можна вважати вичерпним:
 • пожежі;
 • повені;
 • землетруси;
 • урагани;
 • зливи;
 • градобій;
 • затоплення ґрунтовими водами;
 • вибухи;
 • аварії
 • протиправні дії третіх
Фото Капча