Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сутність майнового страхування, його структура та зміст

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 

осіб;

 • падіння літальних апаратів і космічних тіл і т. д.
 • Страховим ризиком визнається певна подія, з приводу настання якої відбувається страхування. Вона має ознаки ймовірності та випадковості настання. Це означає, що страховим є тільки той ризик, за яким можна оцінити ймовірність настання страхового випадку, визначити розмір спричинених ним збитків, обчислити ціну страхової послуги та можливу частку страхового відшкодування. Таким чином, страхувальник страхує свій майновий інтерес від вірогідного ризику, який може бути реалізованим, а може і не реалізуватись.
  Економічний інтерес страхувальника якраз і полягає в тому, що йому вигідніше сплачувати страхові платежі в обмін на право отримувати відшкодування всього обсягу страхової суми (чи частки її) у разі настання страхового випадку, оскільки його страхові платежі страховику значно менші, ніж компенсація збитків з боку страховика. [5,ст. 714]
  Знання принципів страхування необхідно для всіх учасників страхового процесу на всіх його стадіях.
  Основні принципи страхування такі:
  • майновий економічний інтерес;
  • найвищий ступінь довіри сторін;
  • причинно-наслідковий зв'язок подій;
  • виплата відшкодування в розмірі реального збитку;
  • використана франшиза;
  • суброгація;
  • диверсифікація ризиків.
  Фактично ці принципи відповідають основним етапам взаємодії страхувальника і страховика:
  1. переговори щодо укладання договору страхування;
  2. повідомлення всієї необхідної інформації для забезпечення ефективного страхового захисту;
  3. з'ясування причини настання страхового випадку;
  4. розрахунок і виплата страхового відшкодування;
   
  Розділ 2. Аналіз стану сучасного майнового страхування в Україні
   
  2.1 Стан та розвиток майнового страхування України
   
  Страховий ринок є одним з головних секторів ринку небанківських фінансових послуг України. Майнове страхування є найширшою галуззю страхового ринку, включаючи цілий комплекс видів страхування. Воно становить найзначніший сегмент страхового ринку: більше 70 %.
  Загальна кількість страхових компаній станом на 30.06.2017 становила 300, у тому числі СК "non-life" – 264 компанії, (станом на 30.06.2016 – 343 компанії, у тому числі СК "non-life" – 298 компаній). Кількість страхових компаній має тенденцію до зменшення, так станом на 30.06.2017 порівняно з аналогічною датою 2016 року, кількість компаній зменшилася на 43 СК. 
  У порівнянні з І півріччям 2016 року на 4 895,8 млн. грн. (30,0%) збільшився обсяг надходжень валових страхових премій, обсяг чистих страхових премій  збільшився на 527,5 млн. грн. (4,1%). Збільшення валових страхових премій відбулося майже по всім видам майнового страхування, а саме: страхування фінансових ризиків (збільшення валових страхових платежів на 1 055,4 млн. грн. (70,0%)); страхування майна (збільшення валових страхових платежів на 958,5 млн. грн. (50,4%)); страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (збільшення валових страхових платежів на 913,4 млн. грн. (83,0%)); страхування вантажів та багажу (збільшення валових страхових платежів на 665,7 млн. грн. (37,6%)); автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка") (збільшення валових страхових платежів на 599,2 млн. грн. (13,5%)).
  Обсяг валових страхових виплат/відшкодування у порівнянні з І півріччям 2016 року збільшився на 829,4 млн. грн. (21,0%), обсяг чистих страхових виплат збільшився на 843,1 млн. грн. (22,4%). Найбільше збільшення валових страхових виплат відбулося з таких видів страхування: автострахування (збільшення валових страхових виплат на 586,8 млн. грн. (32,7%)), страхування фінансових ризиків (збільшення валових страхових виплат на 220,4 млн. грн. (42,1%)). Водночас, зменшилися валові страхові виплати зі страхування страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ на 22,4 млн. грн. (58,9%). 
  Рівень валових виплат у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року був менший на 1,7 в.п. та становив 22,5%. Рівень чистих страхових виплат станом на 30.06.2017 становив 34,2%, що більше на 5,1 в.п. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
  Страхові резерви станом на 30.06.2017 зросли на 1 741,3 млн. грн. (9,1%) у порівнянні з аналогічною датою 2016 року, при цьому технічні резерви зросли на 5 831,9 млн. грн. (81,6%), а резерви зі страхування життя зменшились на 4 090,6 млн. грн. (34,4%). 
  У порівнянні з аналогічною датою 2016 року збільшились такі показники, як загальні активи страховиків на 451,1 млн. грн. (0,8%); активи, визначені ст. 31 Закону України «Про страхування» для представлення коштів страхових резервів – 44,9 млн. грн. (0,1%) та обсяг сплачених статутних капіталів – 223,6 млн. грн. (1,8%).
  Основні показники діяльності загалом усього страхового ринку та його динаміка представлені в Додатку Б.
  Динаміка страхових премій за мінусом частки страхових премій, сплачених перестраховикам-резидентам, за І півріччя 2016-2017 рр. представлена в Таблиці 2.1.1.
  Приріст чистих страхових премій у І кварталі 2017 року відбувся по таким видам страхування: авіаційне страхування (+42,2%), страхування медичних витрат (+25,6%), автострахування (+11,7%). Водночас, спад чистих страхових премій спостерігався зі страхування вантажів та багажу (-35,%), страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.
   
  Таблиця 2.1.1.
  Структура чистих страхових премій з майнового страхування за І півріччя 2016-2017 рр.
   
  Розмір валових страхових виплат за І півріччя 2017 року становив 4 783,9 млн. грн., у тому числі з видів страхування, інших, ніж страхування життя – 4 518,0 млн. грн. (або 94,4%)
  Страхові виплати в розрізі видів страхування за І півріччя 2016-2017 рр. (обсяги, структура та темпи приросту) наведено в таблиці 2.1.2.
  У структурі чистих страхових виплат станом на 30.06.2017 найбільша питома вага страхових виплат припадає на такі види страхування, як:
  Фото Капча