Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сутність майнового страхування, його структура та зміст

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 

автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка») – 2 289,7 млн. грн. (або 49,6%) (станом на 30.06.2016 даний показник становив 1 721,0 млн. грн. (або 45,6%)); страхування фінансових ризиків – 671,6 млн. грн. (або 14,6%) (станом на 30.06.2016 – 416,2 млн. грн. (або 11,0%)); страхування медичних витрат – 123,4 млн. грн. (або 2,7%) (станом на 30.06.2016 – 96,4 млн. грн. (або 2,6%)).

Структура чистих страхових виплат у І півріччі 2017 року перерозподілилася на користь автострахування (з 45,6% до 49,6%), страхування фінансових ризиків (з 11,0% до 14,6%), страхування майна (з 1,6% до 2,5%),  за рахунок зменшення частки страхування кредитів (з 10,0% до 1,7%), страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) (з 2,4% до 0,6%).
 
Таблиця 2.1.2.
Страхові виплати за видами майнового страхування за І півріччя 2016 – 2017 рр. (обсяги, структура та темпи приросту)
 
Рівень чистих страхових виплат та чисті страхові виплати за видами страхування за І півріччя 2017 року в порівнянні з І півріччям 2016 року наведено у Таблиці 2.1.3. 
Рівень чистих страхових виплат із страхування фінансових ризиків збільшився на 26,0 в.п. до рівня 73,4%; рівень чистих страхових виплат із страхування кредитів зменшився на 48,2 в.п. до рівня 55,9%; страхування наземного транспорту (КАСКО) збільшився на 4,7 в. п. до рівня 51,8%; рівень чистих страхових виплат з обов’язкового страхування цивільно-правової 14 відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) збільшився на 12,3 в.п. до рівня 50,9%; рівень чистих страхових виплат зі страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів («Зелена картка») збільшився на 4,1 в.п. до рівня 33,4%; рівень чистих страхових виплат зі страхування медичних витрат збільшився на 0,6 в.п. до рівня 32,4%.
Таблиця 2.1.3.
Рівень чистих страхових виплат та чисті страхові виплати за видами майнового страхування за І півріччя 2016–2017 рр.
 
2.2 Учасники ринку майнового страхування України
 
Носіями загальноцивільних прав та обов’язків у страхуванні є суб’єкти страхових правовідносин, які є учасниками договірних відносин, що спрямовані на виконання попередньо обумовлених страхових зобов’язань. Суб’єктами страхування і учасники ринку майнового страхування є страховик, страхувальник, застрахований та отримувач.
Страховиками є фінансові установи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про страхування", а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на ведення страхової діяльності. Учасників страховика повинно бути не менше трьох.
В окремих випадках, визначених законодавством України, страховиками вважаються державні організації, які створені і діють відповідно до Закону України "Про страхування".
Страховик реєструється в місцевому органі виконавчої влади як суб´єкт підприємницької діяльності та заноситься до Реєстру. [6,ст.36]
Страхова діяльність належить до виняткового виду підприємницької діяльності, тобто предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише страхування, перестрахування та фінансова діяльність, пов’язана з формуванням страхових резервів, їх використанням з метою компенсації матеріальної шкоди чи здійснення матеріальної допомоги громадянам, коли настають певні події в їх житті, а також діяльність, пов’язана з розміщенням страхових резервів та керуванням цими резервами з метою отримання страховиком інвестиційного прибутку. Ліцензія дозволяє здійснювати страхову діяльність тільки в Україні та видається спеціальним уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України. 
Страховик повинен мати повністю сформований статутний фонд у розмірі не менше 1.000.000 EUR або 1.500.000 EUR (для страхування життя як виключного виду страхової діяльності) за валютним обмінним курсом НБУ. Загальна частка іноземних осіб у статутному фонді страховика – резидента України законодавчо не регламентована.
Статутний фонд страховика повинен бути сплачений виключно в грошовій формі. Допускається формування статутного фонду страховика цінними паперами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю в порядку, визначеному Уповноваженим органом, але не більше 25 відсотків загального розміру статутного фонду.
Не можуть використовуватися для формування статутного фонду:
  • Грошові кошти, що перебувають у страхових резервах (наприклад, у випадку перереєстрації страховика, який раніше вже здійснював страхову діяльність та формував страхові резерви).
  • Векселі, бюджетні кошти, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу.
  • Нематеріальні активи. [13,ст. 25-26]
Щорічно новинний журнал «Фориншурен» публікує рейтинг страхових компаній, що працюють на страховому ринку України. Це наочний спосіб продемонструвати результативність страхових компаній за сукупністю показників.
 
Таблиця 2.2.1. 
Рейтинг страхових компаній України по добровільному страхуванню майна 1 квартал 2017 року.
 
Страхувальник – це особа, яка в силу умов, визначених чинним законодавством чи договором страхування, зобов’язується сплатити страховику премію (плату за страхування), а в разі, якщо передбачена подія відбулася (настання страхового випадку), має право вимагати від страховика страхову виплату собі, або застрахованій особі, якщо про страхування цієї особи страховиком був укладений договір особистого страхування, або іншій особі-отримувачу, котрому страхувальник, відповідно до вимог законодавства чи умов договору страхування, доручає отримати страхову виплату.Правове положення страхувальника визначається нормою статті 3 Закону України “Про страхування”.[13,ст. 26]
Страхувальники можуть укладати зі страховиками договори про страхування третіх осіб (застрахованих осіб), які можуть набувати прав і обов´язків страхувальника згідно з договором страхування
Страхувальники мають право при
Фото Капча