Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сутність майнового страхування, його структура та зміст

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 

виплати зі страхування майна в розмірі £ 12.9 млн, зокрема £ 8,2 млн фізособам та £ 4.7 млн юрособам. До найпоширеніших видів ризиків, від яких страхуються домогосподарства відносяться: погодні умови — 25%, затоплення — 21%, вогонь — 13%, крадіжки — 13%, випадкове пошкодження — 10% [17]. 

У Франції, аналогічно США, страхування "non-life" за обсягом валових страхових премій значно поступається страхуванню життя. Однак кількість страхувальників зі страхування життя є значно меншою. З 1982 року у Франції діє Закон про страхування майна від наслідків стихійних лих, який передбачає, що держава повинна відпрацьовувати спеціальні "плани ризику", в яких будь-яка територія відноситься до тієї чи іншої зони небезпеки за схильності до тих чи інших стихійних лих. При цьому відшкодування витрат, завданих стихійним лихом, не здійснюється в районах, які оголошені "зонами ризику", непридатними для будівництва та іншої діяльності через підвищену небезпеку [23]. 
Страховий ринок Німеччини характеризується динамічним розвитком. Щорічний приріст обсягу надходження страхових платежів складає близько 10%. Майнове страхування в структурі національного страхового ринку Німеччини складає 51%. Валові премії страхування майна у 2015 році становили 24224 млн євро. Сектор обслуговування фізичних осіб перевищує юридичних. Так, станом на 2015 рік премії страхування від фізичних осіб становили 53,3% від сукупного обсягу, а премії від юридичних осіб — 46,7%. Що стосується каналів реалізації страхових послуг, то тут найбільша питома вага припадає на страхових агентів. Страховики в Німеччині, аналогічно Великобританії, не мають права займатися будь-якою іншою діяльністю, крім страхування. 
Всі діючі в Німеччині національні й іноземні страхові компанії підлягають обов'язковому державному нагляду з боку Федерального відомства нагляду за діяльністю страхових компаній. Всі іноземні страхові компанії, які мають намір здійснювати діяльність зі страхування в Німеччині, повинні пройти процедуру ліцензування. Однак слід зазначити, що споживачі страхових послуг не виявляють великої довіри до іноземних компаній та орієнтовані, головним чином, на підтримку вітчизняних страховиків. Тому проникнення на страховий ринок за допомогою нових каналів продажу є доволі проблематичним [11,ст.235]. 
Лідерами на німецькому ринку страхування є передові страхові компанії світу. Такою компанією є "Allianz" — лідеруююча страхова компанія, яка діє не лише в Німеччині, але й в усьому світі, і надає послуги зі страхування, управління активами, асистансу та консалтингу. "ERGO Insurance Group" — одна з найбільших страхових компаній в Німеччині. "Generali Deutschland" — найбільший страховий холдинг в Німеччині [18]. 
Німецькі страхові компанії роблять послуги зі страхування доступними кожному. Компанія Allianz впровадила інноваційний проект з мікрострахування, який направлений на надання послуг страхування сім'ям з низьким до) ходом. В Азії, Африці та Латинській Америці більше 50 млн людей покриті захистом мікрострахування від страхової компанії Allianz. Все частіше Allianz співпрацює з телекомунікаційними компаніями, підприємствами роздрібної торгівлі та споживчими компаніями, щоб зробити мікрострахування доступним для більш широкої аудиторії.
Таким чином, у результаті проведеного аналізу вдалося дослідити рівень розвитку майнового страхування в розвинутих країнах. Незважаючи на лідерство в майновому страхуванні, практика функціонування страхових ринків цих країн має істотні відмінності, які пов'язані з тенденціями розвитку даної країни та питомою вагою обсягу зібраних страхових премій та виплат. Також страхові ринки досліджуваних країн динамічно розвиваються, застосовуючи різноманітні інноваційні рішення. 
Щодо України, то формування розвинутого ринку страхових послуг необхідно здійснювати з врахуванням тенденцій і особливостей розвитку страхових ринків розвинених країн. Це сприятиме забезпеченню умов для ринкових перетворень, збільшенню рівня конкурентоспроможності вітчизняних страхових компаній та стабільному розвитку національної економіки і міжнародних відносин. Підвищення ефективності страхової діяльності можливо лише шляхом проведення ефективної державної політики, направленої на регулювання страхового ринку в Україні.
 
 
Висновки
 
Страхування належить до числа найбільш стійких форм фінансово-господарського життя і своїми коренями сягає в далеку історію. Перший страховий поліс – це морський полі, що був виданий судновласнику в 1347 році в Генуї. Сам документ отримав назву «POLISA», а сплачений судновласником платіж – «PRAMIE».В Україні періодом створення страхового ринку вважають початок 90-х років. Саме тоді виникли перші приватні страхові компанії, які поклали край тотальній монополії Держстраху.
Майнове страхування - галузь страхування, метою якої є компенсація збитку в результаті страхового випадку, що відбувся з майном страхувальника. Майнові інтереси юридичних осіб і громадян проявляються при крадіжці, пошкодженні, загибелі, знищенні, затопленні майна та інших негативних випадках.
Основними учасниками правовідносин у сфері страхування є страховики (суб’єкти страхової діяльності), страхувальники (особи, яким надаються страхові послуги), спеціально уповноважений державний орган у сфері страхування (Міністерство фінансів України).
Основні принципи страхування такі:
•майновий економічний інтерес;
•найвищий ступінь довіри сторін;
•причинно-наслідковий зв'язок подій;
•виплата відшкодування в розмірі реального збитку;
•використана франшиза;
•суброгація;
•диверсифікація ризиків.
Загальна кількість страхових компаній станом на 30.06.2017 становила 300, у тому числі СК "non-life" – 264 компанії, (станом на 30.06.2016 – 343 компанії, у тому числі СК "non-life" – 298 компаній). Кількість страхових компаній має тенденцію до зменшення, так станом на 30.06.2017 порівняно з аналогічною датою 2016 року, кількість компаній зменшилася на 43 страхових компаній. Це зумовлено тим, що страховий ринок в Україні недостатньо капіталізований.
Однак, якщо у 2013-2014 роках спостерігався спад у
Фото Капча