Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Технологічні прийоми при вирощуванні бугайців на м’ясо в умовах радіонуклідного забруднення сільськогосподарських угідь

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 

у бугайців III групи становила – 392, 93 грн., а в I і II вона була відповідно нижчою – на 0, 4 і 5, 6%, за собівартісті забійної маси – на 3, 7 і 9, 2%, м'якоті туші – на 5, 5 і 12, 3% і білка+жиру туші відповідно – на 9, 9 і 15, 6%.

 
Таблица 10
Економічна ефективність виробництва яловичини
Показник Група
I II III
Витрати кормових одиниць на 1 ц приросту живої маси 7, 50 7, 34 7, 86
Витрати праці на 1 ц приросту живої маси, люд. -год. 17, 00 11, 00 11, 90
Собівартість 1 ц, грн. :
живої маси 363, 64 344, 75 363, 53
 приросту живої маси 391, 49 370, 84 392, 93
 забійної маси 724, 05 683, 41 752, 18
Собівартість 1 голови реалізованої худоби, грн. 1472, 00 1431, 06 1404, 32
Виручка від реалізації однієї голови, грн. 2356, 18 2432, 51 2163, 14
Прибуток, грн. :
на 1 ц живої маси 218, 42 241, 25 196, 43
 на 1 голову 884, 18 1001, 45 758, 82
Рівень рентабельності, % 60, 1 70, 0 54, 0
Рентабельність виробництва яловичини у всіх групах була достатньо високою (54 – 70%), але при вирощуванні бугайців II групи вона була вищою на 9, 9 і 16, 0% в порівнянні з тваринами I і III груп.
 
Висновки
 
1. Науково обгрунтовано технологію вирощування бугайців на м'ясо в молочному скотарстві з використанням преміксів, що забезпечує в межах повного виробничого циклу підвищення продуктивності тварин і зниження коефіцієнта переходу 137Cs з кормів в м'ясо. Подвійний позитивний ефект, що отримано, дозволяє розглядати підвищення ефективності галузі виробництва яловичини, як генеральний напрямок подальшого удосконалення технології вирощування бугайців на м'ясо в умовах радіонуклідного забруднення.
2. В результаті проведення порівняльної оцінки стандартного та експериментального преміксів установлено, що більш ефективним виявився експериментальний премікс, який сприяв зниженню забрудненості яловичини 137Cs на 37, 5%, збільшенню середньодобових приростів – на 13, 6%, передзабійної живої маси – на 4, 4%, маси парних туш – на 5, 1%, маси м'якоті – на 6, 4%, підвищенню рівня рентабельності – на 6, 0% та зниженню витрат кормових одиниць на 1 ц приросту живої маси – на 11, 9% в порівнянні з контрольною групою. Це стало підставою для подальшого використання розробленого преміксу в досліді по обгрунтуванню технології вирощування бугайців на м'ясо за повний виробничий цикл.
3. Вирощування бугайців на м'ясо, на території забрудненій радіонуклідами (III зона), супроводжується надходженням 137Cs з кормами в організм, накопиченням радіонуклідів в м'ясі, зниженням проліфіративної активності гемопоетичної системи, що проявляється вираженою лейко- і еритропенією (в 4 міс. віці кількість лейкоцитів та еритроцитів складала 4, 21 – 4, 58•109/л та 4, 39 – 4, 76•1012/л відповідно).
4. Пасовищне утримання бугайців в порівнянні зі стійловим, незважаючи на більше надходження в організм радіонуклідів з кормами, сприяє більш вираженому нормалізуючому впливу на параметри еритро- і лейкопоезу. В результаті кількість лейкоцитів та еритроцитів периферичної крові бугайців пасовищних груп склала 8, 63 і 8, 86•109/л та 6, 42 і 6, 80•1012/л відповідно, що на 28, 0 і 31, 4% та 8, 0 і 14, 4% більше в порівнянні з аналогічними показниками ровесників стійлового утримання. Більш високі показники резистентності тварин пасовищних груп можна розглядати, як один із додаткових біологічних аргументів на користь включення в систему вирощування тварин технологічного елементу – пасовищного утримання.
5. В умовах пасовищного утримання добове надходження 137Cs з кормами в організм бугайців було на 41, 8% більшим в порівнянні з ровесниками, які знаходились на стійловому утриманні і отримували зелені корми з польової сівозміни. Внаслідок цього рівень забруднення м'язової тканини 137Cs в групі пасовищного утримання був на 54, 4% вищим.
6. Використання технологічного прийому – переведення бугайців в заключний період вирощування з пасовищного утримання на стійлове дозволило знизити вміст радіоцезію в м'ясі бугайців в порівнянні з пасовищним періодом на 23, 2%.
7. Згодовування бугайцям в заключний період досліду розробленого преміксу сприяє зниженню забрудненості яловичини 137Cs на 20, 2 – 24, 0% та дозволяє отримувати живу масу в 18-міс. віці – 415, 1 кг.
8. За результатами контрольного забою встановлено, що бугайці, які отримували премікс, перевишували контрольних ровесників за більшістю основних показників. У 18-місячному віці маса парних туш в них склала 200, 6 кг, забійний вихід – 54, 2%, маса м'якоті – 157, 4 кг, вихід м'якоті – 79, 1% та вихід м'якоті на 1 кг кісток 3, 79.
9. За хімічним складом м'ясо бугайців усіх груп відповідало вимогам сучасного споживача і характеризувалось високою якістю і оптимальним співвідношенням білка, жиру і вологи. Пасовищне утримання бугайців сприяло меншому накопиченню жиру в середній пробі м'яса на 2, 54 і 3, 39% та збільшенню вмісту білка на 2, 22 і 1, 84% в порівнянні з ровесниками стійлової групи.
10. Балансування раціонів бугайців за рахунок експериментального преміксу
Фото Капча