Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теоретичні і практичні аспекти управління організацією в сучасних умовах

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Оцінка: 

основні цінності, які для співробітників повинні служити орієнтиром усією їхньою діяльності.

Філософія організації, її духовний світ, визначено спільним пошуком кращого рішення замість незговірливості, прагнення до української влади чи суперництва. Це духовний світ невдоволення досягнутим й тривоги, пошуку нового та найкращого. Це тільки тоді ми, коли допускається безліч думок, терпляче ставляться до відхилення та інших дозволяють бути іншими. Адже саме з різноманіття виростає нове.
Філософія організації встановлює сукупність внутріорганізаційних принципів, і правил взаємовідносин персоналу. Це система цінностей й переконань, сприйнята добровільно чи процесі трудового виховання всім персоналом організації. Такий моральний кодекс поведінки всередині організації гарантує успіх і добробут, скорочення конфліктним ситуаціям, зростання іміджу організації. Безсумнівно, що багато питань філософії організації відбито у її програмних і нормативні документи. Проте єдиний звід філософських тверджень необхідний і дозволяє:
- суворо регламентувати службові відносини співробітників, працівниками та покупцями, постачальниками тощо. ;
- прискорити адаптацію знову прийнятих працівників;
- стандартизувати погляди на самоврядування, виборність керівництва, єдиноначальність, роль колективу під управлінням тощо. ;
- узаконити чи регламентувати політику власника щодо персоналові та організації у цілому;
- зберегти чи зміцнити конкурентоспроможність організації незалежно від його можливих змін у її керівництві.
Кожна промислово розвинена країна світу має відмінні риси у формулюванні філософії бізнесу. У чотирьох російських умовах лише великі підприємства, збережені чи створені з урахуванням державної власності, мають історичні підвалини пріоритети роботи з персоналом, традиції чіткої дисципліни, соціальні гарантії. Більшість організацій малого середнього бізнесу характерно повну відсутність власної філософії, що сприяє жорсткому і не гуманного відношення до персоналу із боку власника і максимальному обмеження демократизації управління.
Приблизна філософія організації, зазвичай, визначає:
 • цілі й завдання організації,
 • декларацію прав співробітника,
 • що заохочується і забороняється,
 • ділові і моральні якості,
 • умови праці та організацію робочих місць,
 • оцінку й плату праці,
 • соціальні блага і гарантії,
 • можливості реалізації захоплень, умови відпочинку.
Досвід процвітаючих організацій свідчить у тому, що його задум діяльності організації часто має значення, ніж технологія, фінансова базу й організаційну структуру.
Підприємницька філософія разом із мотиваційної ідеєю визначає основних напрямів розвитку організації. Послання, встановлює кордону діяльності, зазвичай публікується у пресі. У ньому вказується область діяльності, відповідальна запитам споживачів, описуються ринки збуту й технологія її виготовлення. Послання він може утримувати виклад способів фінансування організації, здійснення інновацій, перелік прав працівників і акціонерів тощо.
Філософія підприємства включає у собі такі елементи:
1. Основний задум, який відбиває цілі заходу, його стратегію і спрямованість діяльності; найважливішим елементом тут є місія організації.
2. Опис підприємства – його історія, параметри, можливості і переваги, стратегічні цілі засоби їх реалізації у сучасних умовах, мотиви діяльності, девіз.
3. Філософія замовників – цільові групи, свої інтереси, збутова політика. Завдання цього розділу – побудова налагоджених зв'язку з клієнтами, як великими організаціями-замовниками, і рядовими споживачами, заснованих на виключно довірі, еквівалентності, про взаємну зацікавленість у діяльності одне одного. Тут мають бути наведено основні етичні становища, політика фірми над ринком, маркетингові дослідження кола споживацьких інтересів, пріоритетність в діяльності організації.
4. Внутріфірмова політика – основи управління підприємством, інформаційно-комунікаційна система, система оплати праці, шляху підвищення кваліфікації працівників, інноваційна і політика, дотримання етики менеджменту.
5. Зв'язки з партнерами – капіталовкладення, фінансова політика, зниження рівня ризику, розподіл прибутку. Головне у цьому підрозділі – підвищення довіри до фірми із боку її партнерів, і інших зацікавлених організацій.
6. Ставлення коїться з іншими організаціями – виконання зобов'язань, забезпечення стабільності у роботі, охорона довкілля, вкладення розвиток регіону.
 
РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА
 
2.1. Цілі організації і їх досягнення
 
Особливостями формування цілей ТОВ “Білоцерківський молочний комбінат” є те, що організація є учасником холдингу TerraFood, тобто фактично цілі мають підпорядковуватись цілям холдингу.
Основними цілями ТОВ “Білоцерківський молочний комбінат” є:
 • оптимальне задоволення попиту споживачів на молочну продукцію з досягненням максимальної ефективності і прибутковості в процесі діяльності;
 • досягнення і підтримка ролі “перших” в молочному бізнесі Україні, функціонування як зразкове підприємство для інших;
 • суспільно-політична ціль – відібрання максимально можливої ролі в суспільному житті держави і соціуму. Останнім часом цій цілі надається досить вагома роль, оскільки із-за близькості до столиці численним іноземним делегаціям влаштовуються екскурсії саме по комбінату, і саме по результатам ознайомлення з ним часто приймались рішення про інвестування і співпрацю з Україною, тобто фактично – це підтримка іміджу України. Також організація часто отримує звернення від уряду і Міністерств і намагається задовольняти їх.
Але, слід зазначити, що не все так просто в плані побудови цілей. Наприклад, 5 років тому при проектуванні і запуску організації до списку цідей входили такі напрямки як капіталізація, вихід на фондовий ринок і проведення первинного публічного розміщення акцій або залучення портфельного інвестора та деякі інші. Але, в умовах досить хиткої теперішньої економічної і політичної ситуації, на жаль, чітко сформульованих цілей досить мало.
Втім, можна виділити декілька короткотермінових цілей:
1. Залучення інвестицій з метою побудови другої черги виробництва;
2. Збільшення асортименту творожних виробів;
3. Освоєння виробництва твердих сирів;
3. Розширення власного складу готової продукції;
4. Розширення виробництва – відкриття нових виробничих ліній
Фото Капча