Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теоретичні і практичні аспекти управління організацією в сучасних умовах

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Оцінка: 

працівників – на 89, 78%, а середньорічна вартість основних засобів – на 32, 55%. Відповідно зріс і не надто приємний з точки зору ефективності виробництва показник – собівартість реалізованої продукції, причому вона виросла на 137, 88%.

Тому підприємству слід приділити увагу собівартості реалізованої продукції, в першу чергу необхідно виявити недоліки в способах калькуляції і уснути їх, після цього проаналізувати структуру собівартості та розробити шляхи її мінімізації: оптимальне використання сировини, електроенергії та інших ресурсів, оптимізувати логістичні і внутрішньогосподарські матеріальні потоки і т. д.
Як щодо кадрів, то персонал є невід’ємною частиною будь-якої організації, і власне, ні одна організація не може функціонувати без персоналу – оскільки не буде кому здійснювати навіть елементарні допоміжні роботи, що вже казати про складний виробничий процес перетворення сировини в готову продукцію і управління всією цією системою в цілому.
Це чудово розуміють на ТОВ “Білоцерківський молочний комбінат”. На заводі працює зараз 260 чоловік. Персонал забезпечений всіма умовами н виробництві. Зокрема, це і санітарно-побутові умови, і спецодяг. Багато людей приходить на навчання на етапі пусконалагоджувальних робіт. До цього залучаються іноземні спеціалісти, які монтували обладнання, які проводили пусконалагоджувальні роботи. Це компанії зі світовим ім’ям, як «Тетра Пак», «Вестфалія» та інші. Також було проведено багато семінарів щодо дотримання санітарних правил, контролю якості. Постійно проводиться відправка інженерно-технічного складу колективу на семінари та навчальні курси. Вимоги до персоналу дуже високі, оскільки дуже висока ступінь автоматизації виробництва і технологічний цикл виробництва автоматизований на 100%. Середній вік персоналу складає 32-33 роки. Основний принцип підбору персоналу – це орієнтація на молодь після інститутів, технікумів. Неодноразово було організовано навчання силами наших співробітників, які вже працювали на підприємствах-лідерах молочної промисловості України, а саме «Галактон», «Білосвіт», які знає вся Україна.
До облікового складу не враховуються: студенти та учні навчальних закладів, які проходять виробничу практику або на період літніх канікул зараховані на робочі посади; знаходяться у відпустках по вагітності та пологах або в додатковій відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею відповідного віку, передбаченого чинним законодавством.
Структура персоналу ТОВ “Білоцерківський молочний комбінат” зображена в таблиці 2. 3. 3
 
Таблиця 2. 3. 3
Структура персоналу ТОВ “Білоцерківський молочний комбінат” в динаміці за 2009-2011 рр. 
 
 Як видно з даних таблиці, за 2009-2011 рр. структура персоналу на ТОВ “Білоцерківський молочний комбінат” не притерпіла великих змін – явно видно тенденцію до росту робітників в загальній масі працівників – в період 2009-2010 рр. частка зросла на 0, 5%; а в період з 2010 по 2011 рр. – на 1, 9% що свідчить про ставку на інтенсифікацію виробничого процесу і його розширення, що неминуче призводить до збільшення потреби в працівниках. В свою чергу, зменшення чисельності керівників можна пояснити як поступове скорочення їх кількості із-за поступової оптимізації управлінського процесу і відповідних змінах в організаційній структурі підприємства
 
2.4. Оцінка стратегії організації
 
Одним із продуктів стратегічного управління є стратегія організації. Поняття стратегії досить багатогранне. Загалом можна визначити стратегію як довгострокову модель розвитку організації, яка ухвалюється для досягнення стратегічних цілей і враховує обмеження внутрішнього та зовнішнього середовища організації.
Саме поняття стратегії дуже багатогранне, оскільки включає в себе різні види стратегій – ресурсну, товарно-асортиментну, стратегію персоналу і багато інших, тому охопити всі ці напрямки буде доволі складно. Далі буде запропоновано проаналізувати товарно-асортиментну стратегію ТОВ “Білоцерківський молочний комбінат”.
Асортиментна стратегія ТОВ “Білоцерківський молочний комбінат” побудована за принципом наповнення портфеля брендів і оцінки ринку з точки зору ємності окремо взятих сегментів. 
 Процес розробки товарно-асортиметнтої стратегії відбувається так:
1. Послідовне дослідження і моніторинг ситуації на ринку – на цьому етапі відбувається збір інформації про ринкові умови, стан конкуренції і т. д. Клбчову роль в цьому процесі грає бренд-менеджер – він працює в оперативному режимі, регулярно отримуючи і формулюючи звіти, які дають змогу оцінювати теперішні умови.
2. Розуміння ринкових тенденції – на цьому етапі на основі данних, отриманих в першому пункті відбувається ідентифікація трендів на ринку, що сприяє розумінню потреб споживачів і як наслідок – виробництву продукту, який буде потрібним і конкурентоспроможним на ринку.
3. Аналіз продуктів і виробничих можливостей – на цьому етапі відбувається зіставлення результатів попереднього аналізу і виробничих можливостей підприємства – метою і ефективне здобуття частки ринку, але теоретично нарощення є можливим завжди – інша справа в тому, що чи буде нарощення ефективним з економічного боку.
В той же час, перед розробкою нового продукту важливо враховувати явище так званого “канібалізму” – коли продукція, що впроваджується на ринок буде знижувати обсяги продажу вже існуючих продуктів, хоча існують такі ринкові ситуації, за яких організації свідомо прагнуть досягти такого ефекту.
Для аналізу товарно-асортиментної стратегії фірми скористуємось матрицею Бостонської Консультаційної Групи з двома ключовими параметрами – частка ринку і темпи росту. Досліджуватись при цьому будуть 4 товарних групи – молоко, кисломолочні продукти – КМП (кефір, ряжанка, закваска, сметана), питний йогурт і вершки.
Згідно даних за липень 2012 року, показники становили (таблиця 2. 4. 1) :
 
Фото Капча