Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Українська мова за профспрямуванням

Предмет: 
Тип роботи: 
Практична робота
К-сть сторінок: 
66
Мова: 
Українська
Оцінка: 

родич у нього – ви б таке подумали? – цирк! Латинське слово ціркус – «коло» має правнука цирк (адже циркова арена кругла), а ціркулюс – «кільце» має правнука циркуль, яким можна накреслити і коло, і кільце. Бачите, як далеко можуть розійтися дві форми того самого слова – звичайна і зменшена. Давайте познайомимося ще з одним «римлянином». Це диктант. У латинській мові діктаре означало «говорити для записування». От і стало слово діктаре означати «розпоряджатися, наказувати». Серед нащадків цього слова можна зустріти і нашого доброго знайомого – шкільний диктант, і страшного диктатора – людину, яка має необмежену владу.

А тепер оглянься ще раз навкруги. Усе, що тебе оточує, – парти, дошка, карти, таблиці – давні добрі друзі, не лише твої. Довжелезний ряд поколінь учнів у різних країнах користувався такими ж або схожими речами під час навчання. Вони так, як і ви всі, сиділи за партами, виходили до дошки, писали диктанти. Тому все, що оточує тебе в школі, заслуговує особливого ставлення – шанобливого і дружнього водночас.
Алла Коваль
 
2. Продовжіть письмово вислів К. Станіславського із книги «Робота актора над собою». Аргументуйте своє розуміння призначення справжнього вчителя у суспільстві.
«Справжній священнослужитель у всяку хвилину свого перебування в храмі почуває в ньому наявність вівтаря. Справжній актор повинен завжди почувати в театрі близькість сцени».
Справжній учитель, на мою думку,...
 
Практичне заняття № 3
 
Тема: Правильність і чистота мовлення як найважливіші комунікативні ознаки.
План
 1. Сутність понять «правильність мовлення», «чистота мовлення».
 2. Структурно-мовні типи норм.
 3. Правила вимови звуків, звукосполучень, наголошення і орфоепічні помилки.
 4. Лексичні і граматичні норми літературної мови.
 5. Стилістичні норми і мова засобів масової інформації.
 
Література
 1. Бабич Н. Основи культури мовлення. -Львів: Світ, 1990.
 2. Ганич Д., Олейник И. Русско-украинский и украинско-русский словарь, -К., 1990.
 3. Глушик С. та ін. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед, спец. навч. закладів. -К. : А. С. К., 2000.
 4. Головашук С. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. -К. : Либідь, 1995.
 5. Орфографічний словник української мови. -К., 1994.
 6. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови: Підручник. -К. : Либідь, 1993.
 7. Сагач Г. Золотослів: Навч. посібник для середніх і вищих навчальних закладів. -К. : Райдуга, 1993.
 8. Український орфографічний словник / За ред. проф. А. Свашенко. -Харків, 1997.
 9. Ющук І. Практикум з правопису української мови. -К. : Освіта, 1994.
 
 
Самостійна робота
1. Прочитайте виразно вірш. Визначте основну думку тексту, перекажіть своїми словами. Спишіть, розкриваючи дужки. Поясніть написання не з різними частинами мови.
 
Недо-вічний (не) дороба,
(не) доводько до кінця.
Все йому (не)  (до) вподоби,
все йому (не)  (до) лиця.
« (Не) займай»- (не) дочуває,
«поможи»- (не) добачає.
(Не) доївши хліба-страв,
(не) довзувшись, -геть подався...
Ох, і в кого він удався-
я і сам ще (не) добрав.
З ним і в школі теж морока:
(Не) додума, (не) довтне,
(не) довисидить уроку...
(Не) додому йде по зміні,
(не) до книжки-на пусте...
(Не) доходить до хлопчини,
що (не) доуком росте.
Д. Куровський
 
У поданих реченнях знайдіть мовленнєві помилки, пов'язані з неправильним вживанням слів. Доберіть необхідні слова, обґрунтувавши свою відповідь (користуйтесь книгою: Чак Є. Д. Чи правильно ми говоримо? К. : Освіта, 1997). Які лексичні явища (паронімія, синонімія, омоніми тощо) пояснюють причини зазначених помилок?
Творче завдання: поясніть будь-який вислів (5-6 речень), обравши нестандартну ситуацію.
Справжній рицар ніколи не робить добро заради вигоди.
Серед подвижників видатних полководців багато імен залишилося невідомими.
Моє уявлення змальовує вулиці стародавнього міста.
Загамувавши подих, ми слухали незвичайний голос співця.
У старих знайомих нарешті з'явився привид для зустрічі.
Він пересувався скоро, опираючись на міцну парасольку.
 
3. Прочитайте виразно вірш «РІДНА МОВА». Які фонетичні особливості української мови описує автор? Яку роль у цьому відіграють виражальні засоби художнього мовлення? Визначте всі художні засоби.
РІДНА МОВА
0 мово рідна! В рідній хаті,
як джерело із глибини,
в голодні дні, у дні багаті,
і на вогнях, і при багатті –
ти від колиски до труни!..
Хоч не чужою чужиною
чужі були і є мені,
немов луною голосною
твої лунають голосні!..
Озвуться чистими тонами
їм приголосних сто рядів-
басами і напівбасами
м’які, сонорні і тверді!..
Не посоромить ні на йоту
йотованих співзвуччя плин
пісень великого народу
з країни сонця і калин!..
Лише у пору листопаду
Шумлять шумні та й у журбі...
Моя заступнице й порадо,
безсмертя суджене тобі,
бо ти-як мати в рідній хаті,
як джерело із глибини,
в голодні дні, у дні багаті
і на вогні і при багатті,
ти - від колиски до труни!..
В. Підпалий
 
4. Спишіть текст, вставте пропущені розділові знаки. Доведіть учневі Кіндратику, що без знання граматичних норм неможливо висловити будь-яку
Фото Капча