Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Українська мова за профспрямуванням

Предмет: 
Тип роботи: 
Практична робота
К-сть сторінок: 
66
Мова: 
Українська
Оцінка: 

«... там самі сніги». У пустелі-самі піски, у зошиті-самі помилки, у слухачів- самі питання і т. ін. Також: «Вийшов з хати в самій сорочці» (бо гаки ж не в двох). А в котрійсь нав'язливій рекламі повторюють: «... Потрібна одна олія», слід же-тільки олія (тільки, лише, лиш вживаються саме в таких випадках), а ось далі в тій же рекламі замість однією олією треба самою олією. З недавно почутого: «Одного бажання замало». Тут взагалі виникає двозначність: одного бажання замало, а кількох досить? Чи самого (тільки) бажання замало, потрібні ще й зусилля?..

Зафіксовано мною в українських телепередачах не лише лексичні помилки, а й порушення граматичних форм і норм. Відомо, що наша мова має порівняльні ступені прикметників: сильний, сильніший, найсильніший; є й форми, утворювані за допомогою більш, найбільш, що їх використовуємо, як правило, тоді, коли суфіксальний спосіб з тих чи тих причин менш прийнятний. Однак на практиці поширенішою стала друга, не така економна, ніж перша, форма (більш сильний, найбільш вдалий). Забуваються форми з частками що- і як-: щонайсильніший, якнайкорисніший. Під впливом російської продукуються й набувають поширення взагалі покалічені витвори: самий перспективний, самий сильний, або й ще гірше: самий найкращий, самий найбільший...
Або ось незрідка чуємо: «А все останнє хай вас не турбує... « Слід же- «А решта хай вас не турбує». Іноді ще кажуть: не дивлячись на труднощі, замість незважаючи, або такого ощадливого, як попри. Все доречне на своєму місці: не дивлячись в очі, не дивлячись на неї тощо.
Цікаво, як користуються наші телемовці формою майбутнього часу. Знову ж таки, на жаль, перша форма, притаманна тільки українській мові {працюватиме, бігатимуть, змагатимуться, голосуватимемо), дуже істотно потіснена другою, властивою як українській, так і російській мовам, менш ощадною і, я б сказав, менш вишуканою (буде працювати, будуть бігати, будуть змагатися, будемо голосувати).
Набуває поширення така не властива українській мові форма, як складний дієслівний присудок з дієсловом-зв'язкою продовжувати. На кожному кроці, може, навіть не рідше, ніж знаходитися, зустрічаємо: «Кияни продовжують атакувати», «Україна продовжує розвивати свою економіку», «У шахтах продовжують гинути люди», «Оболонь» продовжує дивувати», «Міністр продовжує заявляти», «Нас продовжують мати за неофітів»... По-канцелярськи, незграбно, неоковирно звучать ці речення. А проте в українській мові є чудові відповідники, починаючи від пропуску цієї зв'язки («Україна розвиває свою економіку») до використання прислівників далі, знов, і досі, ще тощо: «Кияни і далі атакують», «У шахтах досі гинуть люди», «Оболонь» знов дивує», «Міністр ще раз заявляє», «Нас і далі мають за неофітів» та ін.
Ще два звороти, на які неодмінно слід звернути увагу, бо вони рідко коли вживаються правильно. «Уряд ліквідував заборгованість не тільки по пенсіях, а й по зарплатах». У переважній більшості випадків кажуть (часто пишуть!) неправильно: але й...
І зворот другий. Безліч разів не в одній передачі лунає: «Як би не намагалися супротивники... «, «Як би не прагнули ми... «. Або навіть так: «Як би не ненавиділи люди... «. Проте в українській мові цей зворот має стверджувальну форму: «Хоч би як намагалися супротивники... «, «Хоч як прагнули ми... « «Хоч би як ненавиділи люди... «. Звернімо увагу: пружна, точна, злагоджена форма!
Досі йшлося про питання чистоти мови, лексичні й граматичні помилки, про неграмотність, якої не повинно бути, та ще в такій кількості, ні на телебаченні, ні в інших засобах інформації. Але хіба наше телебачення, радіо, преса, естрада, театри не мають прагнути більшого, ніж уникання безграмотності – досягати мовного багатства, різноманітності в мовленні, виявлення невичерпних ресурсів рідного слова? Про окрему людину, буває, кажемо, що в неї широкий чи обмежений запас слів, багатий чи збіднений лексикон. За цим критерієм можна характеризувати й ту чи ту студію або канал – оцінки, напевне, будуть різні, але загальний образ телебачення твориться різними телекомпаніями й телепрограмами, спільними зусиллями всіх його працівників – ведучих, дикторів, коментаторів, редакторів, постійних авторів – оцінки рівня їхнього мовлення матимуть ще ширшу амплітуду. Серйозні набутки (до прикладу, органічне дублювання й бездоганні переклади фільмів на студії «1 + 1») стоять поряд з такими ж серйозними прогалинами, яких більш ніж достатньо. Збідненість синонімічного ряду, зловживання одноманітними зворотами й конструкціями, зчаста не найточнішими й не найзугарнішими, кальки, брак самого прагнення шукати свіже слово замість обшмульгованого штампу, та й взагалі брак відчуття мовних нюансів та відтінків і, як наслідок, лінгвістичні горе-винаходи, на зразок «Що за гомін, а без бійки?» (замість галас, гамір) -так в одному з рекламних текстів скальковано російське «Что за шум, а драки нет?». Такі риси загальної картини не можуть не викликати занепокоєння. А головне – обмаль взірців добірного, чистого, як джерело, природного мовлення.
Приклади, які наводитиму, не вважаємо порушенням слововживання, точніше грубими порушеннями, їх можна зустріти і вдрукованих, зокрема газетних, текстах, є вони і в окремих словниках. Та йдеться про те, що чимало цих широко вживаних у ЗМІ слів чи словосполучень не скрізь і завжди преференційні, що поряд із ними існують синонімічні варіанти, які здебільшого доречніші, влучніші (і, певне ж, свіжіші), ніж ті, що заповнюють мовлення.
Так, нині всі кажуть: збільшується (кількість, заборгованість, злочинність, напруженість тощо),
Фото Капча