Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Українська мова за профспрямуванням

Предмет: 
Тип роботи: 
Практична робота
К-сть сторінок: 
66
Мова: 
Українська
Оцінка: 

при описуванні).

В англійській мові, аналізуючи стиль, до уваги беруть не тільки кількість слів у реченні, а й кількість довгих слів, що мають більше трьох складів. Показник читабельності, яким користуються, наприклад, у США, оснований на двох факторах: чим довші речення і чим більше довгих слів вони мають у своєму складі, тим важче читати текст. Інший ПОКА3НИК читабельності (показник Флеша) включає ще й третій фактор-кількість особових займенників.
Люди найбільше люблять читати або слухати про інших людей. Тому газетна стаття, в якій подаються спогади очевидця або «інтерв'ю з визначною особою», викличе, звичайно, більшу зацікавленість, ніж та сама інформація, викладена безособово. В показнику Флеша до уваги береться кількість особових займенників на сто слів тексту і середня кількість особових речень на сто речень тексту. Під особовими реченнями розуміють речення, що вводяться за допомогою лапок, запитання читачів, відгуки тощо.
Важливо запам'ятати, що мова стає цікавішою, якщо наводити приклади зі свого власного життя або з життя інших людей. Менш цікавими є зображення та описи неживих предметів, де немає ніякої дії. Так само мало зацікавлять слухача теоретичні міркування та зауваження, виражені абстрактними поняттями, без зв'язку з практикою життя.
І. Томан
3. Прочитайте текст, визначте його основну думку. Випишіть ті народні вислови, які Вам найбільше припали до вподоби. Допишіть почуті Вами від рідних, знайомих, земляків народні фразеологізми.
 
 
З ФОЛЬКЛОРНИХ ДЖЕРЕЛ
Відомий білоруський письменник Василь Биков писав: «Чи тільки для спілкування служить людству мова? Чи тільки для комунікації? А для того, щоб думати й відчувати? Найповніше і найщиріше?.. Коли давним-давно увечері поверталася з поля жниця, вона співала зовсім не для спілкування з іншими-для себе і для своєї душі. Яка ж має бути мова, щоб висловлювати душу!»
До цих авторитетних слів додамо, що, спілкуючись, людина відчуває потребу розкриватися, висловлювати найпотаємніше. Голими, сухими словами досягти задушевності неможливо.
Говорити гарно, задушевно повинен уміти кожен. Для цього до ваших послуг, добрі люди, величезна кількість образних засобів, оволодіння якими зробить вашу мову багатшою, яскравішою, виразнішою.
Українська мова особливо щедро наділена прислів'ями, приказками, крилатими висловами, пісенними примовками. Вони – то філософсько-роздумливі, то бадьоро-жартівливі, то святково-урочисті, то ліричні, поетично-таємничі... У них – спостережливість, досвід, життєві поняття та уявлення багатьох поколінь. «Котові жарти – мишці сльози»; «Забув, що оженився, та й пішов у солому спати»; «Поки сонце зійде, роса очі виїсть»; «Своя рука-владика»; « Як не вмер Данило, то болячка задавила»; «Ускочив, як курка в борщ»; «Були на масниці вареники, та в пісні на вербу повтікали»; «За добрим мужем жінка, як ружа»... Кожний з таких виразів – ніби мініатюрна поема з мудрим житейським сюжетом. А їх же сотні тисяч! На всякі теми, з різного приводу. Якщо вдало добирати їх до своєї мови (розповіді, суперечки, лекції, бесіди, статті), то можна значно її урізноманітнити, пожвавити, зробити соковитішою і барвистішою.
А звідки їх добирати? Насамперед з живої народної мови. А також зі словників, з художньої літератури, з висловлювань видатних людей.
Справжній письменник ніколи не залишить поза увагою вдалий вираз, почутий ним. Олесь Гончар про це пише: «Не пригадую жодної поїздки по Україні, яка не принесла б радості якоїсь мовної знахідки. Ось перша-ліпша сторінка дорожнього блокнота:
Гляньте, як гостро мчить степом кінь!..
Земля така-цвяхи посій, і ті зійдуть...
Вітерець воду на озері вівсюжить.
Ось про того, хто відає розподілом житла: «Замість квартир роздає усмішки».
... Квітникарка стоїть серед своїх троянд, милується виплеканим:
- Таке ж воно гарне, чисте... Ну як святе!.. « Як бачите, дорогі читачі, влучні вирази не обов'язково вишукуються десь, добираються звідкись, а й безпосередньо творяться самими мовлянами. Кожна людина (не лише письменник, журналіст, лектор, учитель-мовник, – хоч вони – в першу чергу) може брати постійну енергійну участь у великому та безперервному процесі явлення слова, народження живої мови, вкладаючи силу свого духу, свою уяву, страждання і сподівання, любов і ненависть. Свіжою думкою, несподіваним образом, придуманими вами чи запозиченими в інших, але вміло, доречно поставленими в контекст своєї розповіді, ви можете засвідчити високий рівень вашої мовної культури.
Анатолій Бортняк
 
4. Напишіть твір-опис природи, намагаючись зробити його лексично і семантично багатим. Виразно прочитайте свій текст, пам'ятаючи про інтонаційну оформленість речень. Користуйтесь для довідок словниками [3, 7].
 
Практичне заняття № 5-6
 
Тема: Точність, стислість, доступність, логічність і впливовість мовлення.
План
 1. Різноманітність визначень поняття «точність мовлення» у посібниках та підручниках.
 2. Умови точності і стислості мовлення.
 3. Логічність мовлення.
 4. Стислість і доступність мовлення.
 5. Впливовість мовлення.
 
Література
 1. Бабич Н. Основи культури мовлення. -Львів: Світ, 1990.
 2. Ганич Д., Олейник И. Русско-украинский и украинско-русский словарь. -К., 1990.
 3. Головин Б. Основи культуры речи: Учеб. для вузов по спец. «Рус. яз. и лит. «. -М. : Высш. шк., 1988.
 4. Одинцов В. Лингвистические парадоксы: Кн. для учащихся ст. классов. -3-е изд., исп. -М. : Просвещение, 1988.
 5. Пентилюк М. Культура мови і стилістика: Пробний підручник для гімназій гуман. профілю. -К. : Вежа, 1994.
 6. Сагач Г. Золотослів: Навч. посібник для середніх і вищих навчальних
Фото Капча