Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління персоналом

Предмет: 
Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
93
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗВІТ
Про переддипломну практику студентки V курсу
Спеціальності 8505 – «Управління персоналом і економіки праці»
Магістерська програма «Управління персоналом»
 
ЗМІСТ
 
Вступ
Розділ І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПрАТ «ЦЕНТР АГРОПРОМИСЛОВИХ ТЕХНООГІЙ»
1.1. Загальна характеристика підприємства
1.2. Аналіз основних статутних документів
Розділ ІІ. СЛУЖБА ПЕРСОНАЛУ
2.1. Політика в сфері управління персоналом
2.2. Структура Відділу кадрів
2.3. Нормативно-методичне забезпечення Відділу кадрів
2.4. Інформаційне та технічне забезпечення Відділу кадрів
Розділ ІІІ. ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ ДОБІР ПЕРСОНАЛУ
3.1. Планування персоналу: сутність, етапи та методи проведення
3.2. Аналіз чисельності персоналу організації
3.3. Аналіз організації добору персоналу
Розділ ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
4.1. Умови праці
4.2. Характеристика системи поділу праці та кооперації
4.3. Аналіз стану нормування праці персоналу
4.4. Режим праці та відпочинку персоналу
Розділ V. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ
5.1. Структура компенсаційного пакету працівників
5.2. Підходи до проектування основної та додаткової заробітної плати персоналу організації
5.3. Аналіз соціального пакета персоналу
5.4. Характеристика нематеріальних методів мотивації працівників
Розділ VI. ОЦІНЮВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ
6.1. Система оцінювання персоналу
6.2. Навчання як компонента розвитку персоналу
6.3. Стан планування кар’єри персоналу в організації
Розділ VII. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
7.1. Система соціально-трудових відносин: сутність, сторони та суб’єкти
7.2. Колективний договір організації: зміст, структура, порядок ведення та укладення
7.3. Тенденції якості трудового життя в організації
7.4. Напрями розвитку соціально-трудових відносин
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
 
ВСТУП
 
В період з 14. 01. 2013 року по 31. 05. 2013 року я проходила практику в ПрАТ «Центр Агропромислових технологій».
Місія – створити комфортні умови для продуктивних ділових зустрічей та формування професійних співтовариств фахівців провідних галузей української економіки.
Мета – впроваджувати нові стандарти інноваційності та відкритості, які відповідають запитам часу і міжнародним стандартам якості.
Дата заснування: 7 лютого 2003 рік.
Скорочена назва: ВЦ «Київ Експо Плаза».
Основні товари та послуги підприємства: виставкові послуги.
Галузь: виставкова діяльність.
Сфера економічної діяльності – комерційна діяльність (організація торгівельних виставок, конференцій, конгресів). Код за КВЕД 74. 87. 0, 82. 30,
Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Салютна, 2-Б, 04111.
Основною метою проходження практики є оволодіння сучасними методами та формами організації роботи в сфері управління персоналом на підприємстві. Вміння професійного прийняття рішення в управлінських ситуаціях на базі отриманих в університеті теоретичних знань.
Головним завданням переддипломної практики є: ознайомитися з діяльністю суб’єктів господарювання; здобути навички самостійної практичної діяльності відділу кадрів; самостійно виконати завдання керівника практики; отримати нові знання, уміння та навички під час виконання конкретних завдань на штатних посадах служби персоналу.
Пі час проходження переддипломної практики я досконало розглянула специфіку діяльності акціонерного товариства та його структуру управління, діючі системи організації праці, нормування праці, розвитку та оцінювання персоналу, формування соціально-трудових відносин в організації та отримала практичні навички з оформлення кадрового документообігу та добору працівників на вакантні робочі місця ПрАТ «Центр Агропромислових технологій».
 
РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
 
1.1. Загальна характеристика підприємства
 
 
ПрАТ «Центр агропромислових технологій», що далі іменується як «КиївЕкспоПлаза»
Дата заснування – 7 лютого 2003р.
Позиціонування – виставковий центр, не організатор виставок.
Місія – створити комфортні умови для продуктивних ділових зустрічей та формування професійних співтовариств фахівців провідних галузей української економіки.
Мета – впроваджувати нові стандарти інноваційності та відкритості, які відповідають запитам часу і міжнародним стандартам якості.
Членство – Виставкова Федерація України (ВФУ), Торгово-промислова палата України (ТППУ), Київська Торгово-промислова палата (КТПП), Всесвітня асоціація виставкової індустрії (UFI).
15 січня 2003 року у Торгово-промисловій палаті України відбулася прес-конференція, присвячена відкриттю в Києві виставкового центру «КиївЕкспоПлаза».
7 лютого 2003 року відбулося відкриття виставкового центру «КиївЕкспоПлаза». Воно було ознаменовано виставкою «Виставковий бізнес-2003: підсумки десятиліття». З відкриттям нового сучасного виставкового центру суттєво змінилося обличчя українського виставкового бізнесу – у організаторів виставок з'явилася можливість проводити свої заходи на спеціально пристосованих майданчиках.
Сьогодні «КиївЕкспоПлаза» займає лідируючу позицію на виставковому ринку України. Всього ж за рік тут проходить близько 120 національних та міжнародних виставок. У них беруть участь більше ніж 8000 компаній, в тому числі 2000 іноземних з 50 країн світу. Виставки відвідують понад 500 тис. чоловік на рік.
Всього працює більше 20 організаторів виставок з України, Росії, Німеччини, Туреччини та інші.
Поряд з виставками в «КиївЕкспоПлазі» проходить велика кількість конференції та конгресів чисельністю від 10 до 50 тис. осіб. Для проведення ділових заходів пропонується 10 конференц-залів. Максимальна місткість однієї конференц-залу – 550 осіб. За допомогою мобільних перегородок весь зал трансформується на невеликі території, що дозволяє проводити 10 заходів одночасно.
Виставковий центр має розвинену інфраструктуру: три павільйони загальною площею 28 000 кв. метрів, паркінг на 1560 машино-місць, ресторан швидкого харчування «Плаза», конференц-зали, складські приміщення, відділення банку та банкомат.
Виставкові павільйони оснащенні сучасною системою
Фото Капча