Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Екологія

Тема Тип роботи К-сть стор.
Екологічний туризм як системне явище: обґрунтування сутності та складових формування Стаття
11-11-2019
10
Забруднення виробничих приміщень шкідливими речовинами та їх нормування Реферат
11-11-2019
21
Природні та антропогенні джерела забруднення повітря, їх вплив на здоров’я людини Реферат
08-08-2019
12
Показники біомаси провідних видів рослин парків м. Кривого Рогу Стаття
05-08-2019
5
Загальна характеристика річки Інгулець Дипломна робота
03-06-2019
47
Навколишнє середовище та науково-технічний прогрес Лекція
16-05-2019
12
Курс лекцій для студентів неекологічних спеціальностей Курс лекцій
06-03-2018
160
Методичні аспекти вивчення впливу природних чинників на процеси використання земельних ресурсів. природні умови Чернівецької області Інше
01-03-2018
25
Екологічна мережа селітебного ландшафту Луганської області та збереження біорізноманіття Курсова робота
28-02-2018
29
Таксономічна структура рослинних угруповань лучної екосистеми с. Білівці Курсова робота
22-02-2018
34
Зсув. Кручення Лекція
20-02-2018
13
Порівняльна характеристика хімічного забруднення снігового покриву в районі міста Ужгород Дипломна робота
07-02-2018
57
Екологічна оцінка якості питної вони міста Херсон Курсова робота
07-02-2018
53
Вплив способів основного обробітку на агрофізичні показники ґрунту Курсова робота
06-02-2018
63
Екологія міських систем Навчальний посібник
01-02-2018
130
Ґрунтознавство з основами меліорації Лекція
01-02-2018
257
Екологічна сфера як сфера розвитку інформаційного суспільства: понятійний апарат, загальна характеристика суспільних відносин Стаття
30-01-2018
15
методика гігієнічної оцінки питної води за даними санітарного обстеження систем водопостачання та результатами лабораторного аналізу проб Практична робота
25-09-2017
31
Співробітництво та спільні наукові дослідження направлені на захист навколишнього середовища Курсова робота
10-09-2017
41
Методика гігієнічної оцінки грунту за даними санітарного обстеження земельної ділянки та результатами лабораторного аналізу Лекція
31-08-2017
30