Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз ефективності управління колективом на прикладі ПАТ "Черкаський хлібокомбінат"

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
85
Мова: 
Українська
Оцінка: 

технічних зв’язків між ними, змісту та послідовності виконання робіт, умов праці; політика заробітної праці та соціальних послуг; управління витратами на персонал. В організаційному відношенні управління персоналом охоплює всіх працівників і всі структурні підрозділи в організації, які несуть відповідальність за роботу з персоналом. Менеджмент персоналу – це система ефективного використання трудових ресурсів організації безпосередньо на робочих місцях працівників [30, с. 44].

Управління колективом
 
 
Це діяльність, спрямована на вирішення службових проблем, підтримку розвитку  персоналу, кожного окремого працівника, удосконалення умов праці з метою виконання завдань організації
 
 
Розглядає кожного працівника як особистість і пропонує послуги по задоволенню індивідуальних потреб
 
Орієнтоване на майбутнє. Ефективне управління персоналом повинно допомагати організації забезпечувати її компетентними кадрами постійно і в довгостроковій перспективі
Рис.1.3. Напрями діяльності менеджменту колективу
 
Менеджмент персоналу має такі особливості:
•менеджмент персоналу спрямований більше на практичні дії ніж на концептуальні процедури і правила. Він надає більше значення вирішенню проблем підприємства і поставлених завдань за умови сприяння розвитку всього персоналу і кожного окремого працівника, створення необхідних умов праці;
•менеджмент персоналу є індивідуальний зорієнтованим на кожного працівника як особистість і надає послуги по задоволенню індивідуальних потреб;
•менеджмент персоналу зорієнтований на майбутнє. Він допомагає підприємствам забезпечувати його професійними кадрами, а це враховується при розробці стратегічних цілей.
1. Програми забезпечення рівних можливостей зайнятості
2. Аналіз робочих процесів і їх планування
3. Планування використання трудових ресурсів
4. Набір персоналу
5. Вибір персоналу
6. Визначення заробітної плати та пільг
7. Профорієнтування і адаптація
8. Практичне навчання персоналу
9. Оцінка виконання роботи
 
Підвищення
Пониження
Переведення
Звільнення
Просування
по службі
 
10. Безпека і здоров’я
 
11. Трудові ресурси
 
12. Дисципліна, контроль, оцінка дій персоналу
 
13. Розпорядок роботи
 
Рис. 1.4. Основні етапи і напрямки управління колективом на підприємстві
Спираючись на теоретичні засади менеджменту, можна визначити, що процес управління персоналом включає такі функції:
Планування - це постановка цілей, розробка правил і послідовності дій, розробка планів і прогнозування деяких можливостей у майбутньому.
Організація - це постановка завдань перед кожним підлеглим, поділ на відділи, делегування частини повноважень підлеглим, розробка каналів управління, і передача інформації, координація роботи підлеглих.
Керівництво - це вирішення питання про визначення стандарту для необхідних кандидатів, підбір, відбір працівників, встановлення вимог до виконуваної роботи, оцінка виконання робіт, консультування працівників, навчання і розвиток кар’єри працівників.
Контроль - це встановлення відхилень від вимог за кількістю і якістю роботи, рівня продуктивності, перевірки відповідності виконуваних робіт встановленим стандартам, нормам.
Регулювання - коригування робіт, встановлених вимог у разі необхідності [21, с. 13].
Головною метою системи управління персоналом є забезпечення  ефективності роботи з організації людських ресурсів та усунення недоліків за такими критеріями: виконавчість, задоволеність працівників, довгострокова відсутність, прогули, плинність, кількість конфліктів, кількість скарг, кількість нещасних випадків, стабільність.
За кожним з критеріїв повинні досягатись визначені цілі.
Для того, щоб організація ефективно працювала необхідно мати три необхідних елементів:
-завдань і стратегію її виконання;
-організаційну структуру;
-систему управління персоналом.
Поточні зміни в організації часто пов’язані зі змінами у персоналі, його ставлення до роботи. Функція управління персоналу полягає в тому, щоб вжити заходів у зв’язку з цими змінами і відповідно відреагувати на них.
Цілі управління персоналом будуть досягнуті тільки тоді, коли вище керівництво організації буде розглядати персонал як ключ до її ефективності. А досягнення найбільшої ефективності організації передбачає такі завдання: розробку програми, досягнення цілей організації; ефективне
Фото Капча