Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Імуно-біохімічні аспекти ефективного використання ультрафіолету в клінічній практиці (експериментально-клінічне дослідження)

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
55
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
Кримський республіканський науково-дослідний інститут фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І. М. Сєченова
 
На правах рукопису
 
ГОРЛОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 
УДК: 616: 612. 017. 71: 577. 1: 615. 831. 4/. 6-834
 
Імуно-біохімічні аспекти ефективного використання ультрафіолету в клінічній практиці (експериментально-клінічне дослідження)
 
14. 01. 33-курортологія і фізіотерапія
 
АВТОРЕФЕРАТ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ ВЧЕНОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА МЕДИЧНИХ НАУК
 
Ялта – 2002
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Кримському державному медичному університеті ім. С. І. Георгієвського МОЗ України.
Науковий консультант: доктор медичних наук, професор Каладзе Микола Миколайович, Кримський державний медичний університет ім. С. И. Георгієвського МОЗ України, завідувач кафедрою педіатрії і фізіотерапії факультету післядипломної освіти.
Офіційні опоненти:
– доктор медичних наук, професор Куніцина Людмила Олександрівна, Кримський республіканський НДІ фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І. М. Сєченова, провідний науковий співробітник відділу неврології.
- доктор медичних наук, професор Тондій Леонід Дмитрович, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедрою фізіотерапії і курортології.
- доктор медичних наук, професор Шмакова Ірина Петрівна, Одеський державний медичний університет МОЗ України, завідувачка кафедрою фізіотерапії, медичної реабілітації і курортології, головний позаштатний фізіотерапевт МОЗ України.
Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти МОЗ України ім. П. Л. Шупика, кафедра медичної реабілітації, фізіотерапії та курортології.
Захист відбудеться “_10_” _січня_200_3_р. о _12. 00_годин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 53. 610. 01 при Кримському республіканському НДІ фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І. М. Сєченова (98603, Республіка Крим, м. Ялта, вул. Полікурівська, 25).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Кримського республіканського НДІ фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І. М. Сєченова (98603, Республіка Крим, м. Ялта, вул. Полікурівська, 25).
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Природні ресурси України забезпечують унікальні можливості санаторно-курортного лікування, яке має важливе соціально-економічне значення (Л. Д. Тондій, 2000, Н. П. Дрінєвський і співавт., 2001). Невід’ємним елементом такого лікування є геліотерапія, що застосовується для підвищення загальної і специфічної резистентності, забезпечення якої пов’язана з корекцією метаболізму та імунного дизбалансу (М. В. Іванова, 1996, І. В. Кармазіна, 1998).
Тим часом, в умовах екологічного неблагополуччя імунологічний і гормональний дизбаланси виступають у ролі синдромів, які визначають загальний стан організму, що особливо характерно для контингенту дітей із зон радіонуклідного забруднення (О. О. Бобильова, 1996). Корекція імуно-гормонального дизбалансу є однієї з актуальних клінічних проблем сучасної курортології (М. М. Каладзе, 1994, И. В. Богадельніков і співавт., 1996).
У зв'язку з неоднозначністю клінічних ефектів геліотерапії питання про терміни кліматолікування та інтегральні дози УФО продовжує активно дискутуватися (А. М. Гофельд і співавт., 1998). Обмеження ж інсоляції для контингенту дітей із зони аварії на ЧАЕС, продиктоване особливостями імуно-гормонального статусу (Т. В. Сорокман, 1999), використовується в дитячої курортології (В. П. П’яткін і співавт., 1997), однак середній курс, що рекомендується, призначається фактично без обліку патогенетичної картини імунного реагування на УФР. Це призводить до необхідності хоча й диференційованого, але емпіричного по своїй природі підбору доз і режимів геліотерапії, найчастіше заснованих на поточному аналізі функціонального стану організму (Л. Н. Швєдунова, Ю. М. Грінзайд, 1996, Г. С. Обітоцька, 1999), та без обліку особливостей (типів) імунного реагування на УФР, які можуть визначатися генетичними (конституціональними) чинниками.
Конституційні антропометричні типи тісно пов’язані з біохімічними особливостями організму (Є. Н. Хрісанфова, 1990), генетичною детермінацією груп крові (Г. І. Вереніч, 1988), особливостями імуно-гормонального статусу (Ю. С. Сергієв, 1987). Здатність УФР індукувати диференцировку Т- і В-лімфоцитів (J. Garrsen et al., 1999), супресувати NK-клітини (K. Toda et al., 1986), викликати толерогенний ефект та апоптоз (A. Schwarz at al., 1998), змушує з усе більшою обережністю відноситися до цього фізичного фактора. Перші повідомлення про використання УФР для специфічного гальмування відторгнення трансплантату (R. L. Truit et al., 1999), лікування системних колагенозів (M. Dumas, 2000) і СНІД (R. Akaraphanth, H. W. Lim, 1999) формують нову систему клінічних поглядів на УФР, що дозволяють більш адекватно розцінювати причини неоднозначних метаболічних і імунологічних ефектів УФР. Генетична детермінація імунотропних ефектів УФО (M. Yamawaki et al., 1997) змушує припускати наявність більш інтегральних закономірностей УФ-реагування, що реалізуються на конституціональному рівні. Окремі повідомлення про закономірності лікувальних ефектів геліотерапії в зв'язку з показниками конституції свідчать про необхідність проведення глибокого аналізу варіацій картини метаболічних зрушень і імунних реакцій після впливу УФР та пошуку патогенетично обґрунтованих УФ-фотогенних типів імунного реагування.
У дисертації дане нове рішення наукової проблеми, науковим припущенням якої є взаємозв'язок сукупності конституціональних критеріїв з УФ-фотогенними типами імунного реагування, що визначають перевагу клітинних чи гуморальних імунних реакцій організму на УФР з урахуванням глибини базових імуно-гормональних зрушень у дітей з екологічно несприятливих регіонів і транзиторного імуносупресивного стану, індукованого ультрафіолетом у ході геліотерапії.
Зв'язок роботи з науковими програмами. Робота виконувалася в рамках ініціативних тем науково-дослідної роботи каф. педіатрії і фізіотерапії ФПО Кримського держ. медуніверситету ім. С. І. Георгієвського (КДМУ) “Патогенетичне обґрунтування санаторно-курортного лікування дітей
Фото Капча