Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Історія іграшок-мотанок у житті українського народу та їх роль на уроках трудового навчання

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота на тему:
 
«Історія іграшок-мотанок у житті українського народу та їх роль на уроках трудового навчання» 
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП 
Розділ І. ІГРАШКИ-МОТАНКИ – АТРИБУТ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
1.1. Історія виникнення та застосування іграшок-мотанок у житті українців
1.2. Мотанки у віруваннях і звичаях українського народу
Розділ ІІ. ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ІГРАШОК-МОТАНОК НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
2.1. Методичні засади навчання та виготовлення мотанки на уроках трудового навчання
2.2. Обладнання робочого місця та матеріали для виготовлення мотанок
2.3. Технологія виготовлення ляльок мотанок на уроках праці
2.4. Технологія виготовлення іграшок-мотанок на уроках трудового навчання
ВИСНОВКИ
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКИ
 
ВСТУП
 
Формування національної свідомості у підростаючого покоління є однією з найактуальніших проблем сучасної освіти. В Указі Президента України «Про Національну доктрину розвитку освіти» (2002 р.) зазначено, що державна політика в царині виховання підростаючого покоління має бути спрямована на формування духовної культури, національної свідомості та визначатися як «один із головних пріоритетів, органічною складовою освіти». Важливим засобом формування національної свідомості та духовної культури дитини є народне мистецтво.
Народне мистецтво, як складова культурного середовища етнічного населення України, є невичерпним джерелом, мудрістю для художньо-естетичного, морального та духовного виховання дітей. Для сучасного суспільства і його спільноти національне культурне середовище є не менш важливим, не менш суттєвим, аніж збереження навколишньої природи. Звернення до етнокультури надає можливість вирішувати завдання щодо збереження «екології духовної культури» людства.
Для кожної нації є свій головний педагог – народ, а головним підручником народної педагогіки – мова, наочний досвід культури та природа.
Формування національної, громадянської свідомості, культури й духовності особистості починається з поглибленого вивчення матеріальної культури народу, його традицій, звичаїв, втілених у творах декоративно-ужиткового мистецтва. Одним із засобів національного виховання та розвитку духовності дитини в різні періоди розвитку суспільства були народні іграшки, ляльки – мотанки, які виготовляли власноруч.
Розвивальний соціокультурний потенціал народної іграшки, ляльки – мотанки здавна використовувався в сімейному вихованні дітей, підготовці до майбутнього життя. Народна педагогіка використовувала іграшку, ляльку – мотанку як засіб виховання моральної краси дитини у взаємозв’язку з її трудовим вихованням. У народі побутувала думка, що ігрова функція іграшки та ляльки допомагає розвивати увагу дитини і людську свідомість. У сім’ї знали, що іграшка, лялька слугує засобом психічного розвитку дитини й формування християнської духовності, притаманної своєму народу, що вона впливає на всі рівні відчуття навколишнього світу – зорового, дотикового, звукового, допомагає формувати етико-естетичні вартості особистості.
В основі формоутворення іграшки-мотанки є узагальнений світ образу, втілений людиною індивідуально-асоціативно у відповідності з духовним запитом та естетичним уявленням про символи- обереги, звичаї та традиції свого народу. Мотанка у всі часи була неповторною утилітарною річчю із символічним значенням, джерелом натхнення, часткою душі та сферою самовираження особистості.
Використання іграшки-мотанки, зокрема ляльки – мотанки, в процесі навчання та виховання як об’єкта художньо-трудової діяльності є також доцільним завданням сучасної національної системи виховання підростаючого покоління. Вивчення та виготовлення іграшки, ляльки -мотанки як виду декоративно-ужиткового мистецтва та народної творчості сприяє не тільки стимулюванню інтересів, формуванню естетичних смаків, розвитку художньо-образного мислення, спеціальних умінь та навичок, а й прилученню дітей до народних традицій, звичаїв, естетичного освоєння підвалин національної духовної культури, прищеплення любові та шани до цього самобутнього виду народної творчості.
Об’єкт дослідження:
Історія та практичне застосування іграшок-мотанок у житті та звичаях українського народу, значення ляльки – мотанки у віруваннях українців та роль іграшок-мотанок у сьогоденні.
Предмет дослідження:
Розвиток інтересу учнів до виготовлення іграшок-мотанок на уроках трудового навчання; технологія виготовлення іграшок-мотанок на уроках праці.
Мета дослідження:
Ознайомитися із історією іграшок-мотанок у житті українського народу.
Дізнатися місце та роль мотанок у віруваннях та звичаях українців.
Дослідити роль іграшок-мотанок на уроках трудового навчання.
Ознайомитися із технологією виготовлення іграшок-мотанок.
Згідно з метою та об’єктом дослідження я поставила такі завдання дослідження:
Ознайомитися із історією іграшок-мотанок.
Ознайомитися із технологією виготовлення ляльок-мотанок та іграшок-мотанок.
Визначити місце та роль іграшок-мотанок на уроках праці.
Під час розробки курсової роботи були використанні такі методи дослідження: спостереження, аналіз, синтез, узагальнення, бесіда, розповідь.
Структура дослідження: Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Курсова робота викладена на сторінок друкованого тексту, додатки викладено на.
 
Розділ І. ІГРАШКИ-МОТАНКИ – АТРИБУТ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
 
1.1. Історія виникнення та застосування іграшок-мотанок у житті українців
 
Народне іграшкарство – важлива складова культури будь – якого етносу. Воно використовувалося народом як засіб виховання в національних традиціях. Ужиткове мистецтво іграшки несе в закодованому вигляді світосприйняття поколінь, ментальність народу. Воно завжди привертало пильну увагу філософів, психологів, педагогів, етнографів, мистецтвознавців. Великий український філософ, письменник-гуманіст, педагог Г. Сковорода зазначав, що «кожний повинен пізнати свій народ і в народі пізнати себе». «Пізнати свій народ» – означає осягнути розумом його історію, звичаї, традиції, обряди, обереги, ремесла як складові етнокультури та духовності. Адже культура – це дух і душа народу, а
Фото Капча