Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Історія України

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
157
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Вступ. Предмет “Історія України” та його призначення.
І розділ: Україна в 1900 – 1913 роках.
2. Україна на початку ХХ століття. Проблема становлення української нації.
 
3. Російська буржуазно-демократична революція 1905-1907 років та її вплив на Україну.
 
4. Політичне та економічне життя України в 1907-1913 роках.
5. Розвиток культури України на початку ХХ століття.
ІІ розділ: Україна в Першій світовій війні 1914-1918 років.
6. Україна в роки Першої світової війни та на початку Української революції.
 
ІІІ розділ: Українська державність в 1917-1921 роках.
7. Україна в кінці 1917- на початку 1918 року. Універсали Центральної Ради.
 
8. Брест-Литовський мирний договір. Українська держава П.Скоропадського.
 
9. Утворення Директорії. Відновлення УНР.
10. Проголошення Західно-Української Народної Республіки. Причини поразки визвольних змагань в Україні.
 
11. Відновлення Радянської влади в Україні. Радянсько-польська війна та війна з Врангелем на території України.
 
12. Культура і духовне життя України в 1917-1921 роках.
ІV розділ: Українська СРР в умовах нової економічної політики(1921-1928 роки)
 
13. Українська СРР в роки НЕПу. Утворення СРСР і статус України.
14. Політика влади в царині культури.
V розділ: Закріплення Радянської влади в Україні (1928-1938 роки)
 
15. Форсована індустріалізація та суцільна колективізація в Україні. Голодомор 1932-1933 років.
 
16. Сталінські репресії в Україні.
17. Становище в галузі культури. “Розстріляне Відродження”. Духовне життя.
 
VІ розділ: Західноукраїнські землі в 1921-1939 роках.
18. Політичне становище західноукраїнських земель. Розгортання національно-визвольного руху. Карпатська Україна.
VІІ розділ: Україна в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.) Велика Вітчизняна війна (1941-1945 рр)
 
19. Початок Другої світової війни та зміни кордонів України.
20. Окупація України військами Німеччини та її союзників.
21. Окупаційний режим в Україні та розгортання антифашистського руху опору.
 
22. Визволення Лівобережної та Правобережної України в 1943-1944 роках. Ціна перемоги.
 
VІІІ розділ: Україна в перші повоєнні роки (1945-початок 50-тих років)
 
23. Україна в період повоєнної відбудови. Радянізація західно-українських земель.
 
24. Культурне життя України у другій половині 40-их-на початку 50-тих років.
 
ІХ розділ: Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (середина 50-тих – середина 60-тих років)
25. Політичне та економічне становище України в 50-60 роки.
26.Науково-технічна революція. Становище культури. Зародження дисидентського руху.
 
Х розділ: Україна у період загострення кризи радянської системи (середина 60-тих-початок 80-тих років)
27. Політичне та економічне становище УРСР у другій половині 60-тих – першій половині 80-тих років. Русифікація.
 
28.Етносоціальні процеси в суспільстві та рівень життя населення. Опозиційний рух.
29. Культурне і духовне життя суспільства.
ХІ розділ: Розпад Радянського Союзу й проголошення незалежності України (1985-1991 рр)
30. Перебудова в Радянському Союзі та Україні.
31. Політичні реформи та зростання соціальної та національної активності українського суспільства наприкінці 80-тих років.Здобуття незалежності Україною.
 
ХІІ розділ: Україна в умовах незалежності
32. Державотворчі процеси та політичний розвиток України.
33. Економічний розвиток України в 90-ті роки- на початку
ХХІ століття. Етносоціальні процеси та рівень життя населення.
34. Духовне та культурне життя України в умовах незалежності.
35. Зовнішня політика та міжнародні зв’язки незалежної України.
 
Тема І: Вступ. Предмет “Історія України” та його призначення.
 
Вимоги до рівня підготовки студента по розділу: 
Студент (студентка) визначає основні етапи розвитку українських земель на початку ХХ століття, хронологічні межі процесу індустріалізації українських земель;
показує на карті території українських земель, охоплені процесом індустріалізації, та визначає їх господарську спеціалізацію;
характеризує і порівнює основні риси модернізації суспільного та повсякденного життя;
називає ознаки процесу радянізації суспільства;
визначає вплив подій Другої світової війни на життя населення;
формулює і конкретизує на прикладах особливості розвитку України на різних етапах її існування;
визначає та обґрунтовує зв’язки між основними етапами розвитку СРСР і України, європейського і світового співтовариства і України.
 
План 
 
  1. Завдання і структура курсу “Історія України”.
  2. Теоретичні засади курсу.
 
1. Головними завданнями курсу є: а) усвідомити і розвинути в собі цінності, притаманні духовності нашого народу;
б)зрозуміти цінність і навчитись цінувати полі культурність і багатоманітність українського суспільства;
в) розвинути уміння здійснювати історичний аналіз, історичну критику, реконструкцію історичних явищ і подій, історичне прогнозування, орієнтацію в історичних джерелах;
г) підвищити рівень загальної культури через залучення студентів до духовних і культурних надбань українського народу.
Структура курсу “Новітня історія України” включає в себе Вступ і ХІІ розділів.
Перший розділ присвячений  історії України періоду 1900-1913 років. Це роки прискореної модернізації, яка супроводжувалась продовженням індустріалізації; урбанізацією-зростанням міст; розвитком освіти, науки та технологій. Супутником модернізації було національне відродження, яке на початку ХХ століття увійшло в третю (політичну) фазу розвитку (коли стало питання відродження української державності).
У другому розділі розглядається становище України в роки Першої світової війни, яка розпочалась
Фото Капча