Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Податкова система

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
173
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">Тема 1. Сутність та види податків

Історія становлення системи оподаткування. Соціально-економічна сутність податків. Податки у фіскальній політиці держави. Поняття і функції податків. Принципи системи оподаткування. Елементи системи оподаткування. Права та обов’язки суб’єктів оподаткування. Класифікація податків та їх характеристика. Роль прямих і непрямих податків у податковій системі, їхні переваги й недоліки. Характеристика елементів податку. Об‘єкт оподаткування, база оподаткування, податкові пільги, ставка податку, податковий період.
Тема 2. Організація податкової системи
Суть, значення та роль податкової системи. Теоретичні засади побудови податкових систем. Критерій фіскальної достатності. Наукові основи побудови оптимальної податкової системи. Характеристика системи оподаткування в Україні. Податкова система України та основні вимоги до неї. Призначення системи оподаткування. Склад податкової системи України. Структура податкової системи та її оцінка. Порівняльна характеристика податкових систем в економічно розвинутих державах світу.
Тема 3. Державна податкова служба України
Основи організації податкової роботи, її суб’єкти і основні елементи. Завдання, принципи та структура побудови податкової служби. Функції Міністретсва доходів і зборів. Функції, права та обов’язки працівників державних податкових інспекцій. Службові особи державних податкових інспекцій та їх правовий і соціальний захист. Сутність податкової дисципліни. Податкова робота та її характеристика. Податкова міліція: функції, права і обов’язки.
Тема 4. Облік платників і надходжень податків до бюджету
Облік платників податків і податковий контроль. Документи, необхідні для обліку платників податків. Податкова звітність. Податкове зобов’язання і податковий борг та порядок їх сплати. Погашення податкового зобов’язання або податкового боргу в окремих нестандартних ситуаціях. Захист прав платників податків.
Тема 5. Податок на додану вартість
Універсальний акциз як форма непрямого оподаткування. Економічний зміст і призначення податку на додану вартість. Особливості, переваги та недоліки податку. Фіскальне значення податку. Терміни подання заяв для реєстрації осіб платників ПДВ. Платники податку і основні складові об’єкта оподаткування. Пільги з податку на додану вартість. Ставки податку, порядок його обчислення і сплати. Особливості оподаткування окремих господарських операцій. Контроль податкових органів і відповідальність платників податку. Податкова декларація: її структура, порядок заповнення і подання.
Тема 6. Акцизний податок
Акцизний податок як форма специфічного акцизу в Україні. Суть і призначення акцизного податку. Економічна обґрунтованість податку та його фіскальне значення. Платники та об’єкт оподаткування. Порядок нарахування акцизного податку. Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного податку. Пільги щодо акцизного податку. Порядок сплати та подання розрахунків. Розрахунок акцизного податку як форма звітності про його сплату.
Тема 7. Мито
Соціально-економічна сутність мита і основи митної справи. Організаційна структура митних органів України, функції та обов‘язки. Основні ознаки мита. Платники та об’єкт оподаткування мита. Види мита. Ввізне, вивізне мито. Сезонне, антидемпінгове, спеціальне, компенсаційне мито. Перелік товарів, які оподатковуються митом, і ставки мита. Порядок обчислення, сплати та перерахування до бюджету. Визначення митної вартості. Пільги при сплаті мита.
Тема 8. Податок на прибуток підприємств
Економічна сутність податку на прибуток підприємств. Фіскальне значення податку на прибуток. Прибуткове оподаткування та оподаткування власності. Платники податку та об’єкт оподаткування. Амортизаційні відрахування при оподаткуванні прибутку. Ставка податку на прибуток. Оподаткування операцій особливого виду. Оподаткування дивідендів. Оподаткування лізингових операцій. Пільги при оподаткуванні прибутку підприємств. Нарахування та сплата податку. Декларація про прибуток підприємства: порядок заповнення та подання.
 
МОДУЛЬ 2. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ, ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ. ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ
 
Тема 9. Фіксований сільськогосподарський податок
Значення, роль та завдання запровадження фіксованого сільськогосподарського податку. Фіксований сільськогосподарський податок як інтегрований податок. Платники фіксованого сільськогосподарського податку. Об’єкти оподаткування та ставки податку. Умови застосування фіксованого сільськогосподарського податку. Порядок обчислення, подання звітності та сплата податку. Зарубіжний досвід оподаткування сільськогосподарських товаровиробників.
Тема 10. Податок на доходи фізичних осіб
Необхідність справляння податку на доходи фізичних осіб, його роль і принципи організації. Причини запровадження податку на доходи фізичних осіб. Фіскальне значення податку. Платники і об’єкти оподаткування. Податкові соціальні пільги та податковий кредит. Податковий агент. Механізм та особливості нарахування податку, ставки. Особи, відповідальні за нарахування та утримання податку. Порядок його сплати і подання звітності. Оподаткування доходів фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.
Тема 11. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва
Необхідність запровадження спрощеної системи оподаткування суб‘єктів малого підприємництва. Особливості запровадження спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва для юридичних і фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. Платники єдиного податку, об’єкт оподаткування та ставки. Свідоцтво про сплату єдиного податку. Порядок обчислення і сплати єдиного податку. Порядок звільнення від сплати інших податків. Механізм перерозподілу коштів від єдиного податку.
Тема 12. Плата за ресурси та послуги
Плата за ресурси як засіб забезпечення раціонального використання природних ресурсів. Плата за землю. Призначення землі. Об‘єкт сплати, ставка податку на землю. Особливість сплати податку для юридичних і фізичних осіб. Контроль за сплатою податку. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів. Об‘єкт оподаткування та ставка податку. Збір за спеціальне використання води. Платники податку, об‘єкт оподаткування. Платежі за користування надрами. Нормативи плати за користування надрами. Порядок оподаткування при перевищенні лімітів (норм) природокористування.
Тема 13. Інші податки
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу: призначення, платники, порядок визначення суми податку та її сплати до бюджету. Екологічний податок: платники.
Фото Капча