Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Податкова система

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
173
Мова: 
Українська
Оцінка: 

змістом податки – це:

а) фінансові відносини між державою і платниками податків з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів;
б) фінансові відносини між бюджетом і платниками податків, плата громадянина за охорону його особистості і майнової безпеки;
в) фінансові відносини між державою і юридичними особами з метою наповнення бюджету держави;
г) обов’язкові платежі, визначені Податковим кодексом України.
2. Фіскальна політика ─ це:
а) механізм маніпулювання державним бюджетом з метою виконання державою своїх функцій;
б) сукупність методів, способів та інструментів державного регулювання підприємницької діяльності;
в) діяльність держави, пов'язана з поповненням дохідної частини державного бюджету;
г) сукупність механізмів формування дохідної частини бюджету і способів маніпулювання державним бюджетом з метою виконання державою своїх функцій.
3. Документ, що подається платником податків до контролюючого органу у строки, встановлені законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податку, збору:
а) податкове повідомлення;
б) податкова декларація;
в) податкова вимога;
г) податковий звіт.
4. Відповідно до Податкового кодексу, податок – це:
а) обов’язковий платіж до відповідного бюджету за умови отримання ними спеціальної вигоди, внаслідок вчинення на користь таких осіб юридично значимих дій з боку держави;
б) обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку;
в) обов’язковий платіж, що справляється до державного бюджету на умовах безповоротності та має цільове призначення;
г) обов'язковий платіж, що запроваджуються для утримання державних структур та фінансового забезпечення виконання останніми функцій держави.
5. Збір (плата, внесок) – це:
а) обов’язковий платіж до відповідного бюджету за умови отримання ними спеціальної вигоди, внаслідок вчинення на користь таких осіб юридично значимих дій з боку держави;
б) обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку;
в) обов’язковий платіж, що справляється до державного бюджету на умовах безповоротності та не має цільового призначення;
г) обов'язковий платіж, що запроваджуються для утримання державних структур та фінансового забезпечення виконання останніми функцій держави.
6. Особливістю податків як обов’язкових внесків до бюджету є те, що вони:
а) мають цільове призначення;
б) надходять лише до державного бюджету;
в) є виключно атрибутом держави;
г) справляються на умовах поворотності.
7. Основними функціями податків є:
а) фіскальна, контрольна, регулююча;
б) стимулююча, регулююча, розподільча;
в) фіскальна, стимулююча, оборонна;
г) фіскальна, розподільча, стимулююча.
8. Залежно від рівня державних структур, які їх встановлюють, податки поділяються на:
а) податки на доходи, споживання, майно;
б) загальнодержавні та місцеві;
в) прямі та непрямі;
г) з фізичних осіб та юридичних осіб.
9. Прогресивне оподаткування – це метод оподаткування, при якому:
а) ставка податку зростає в міру збільшення об'єкта оподаткування;
б) ставка податку зменшується у разі збільшення об'єкта оподаткування;
в) встановлюються однакові ставки незалежно від розміру об'єкта оподаткування;
г) сума податку встановлюється в однаковому обсязі для кожного платника.
10. Залежно від форми оподаткування податки поділяються на:
а) податки на доходи, споживання, майно;
б) загальнодержавні та місцеві;
в) прямі та непрямі;
г) з фізичних та юридичних осіб.
11. Залежно від податкової юрисдикції держави, платники податків поділяються на:
а) юридичних та фактичних;
б) фізичних та юридичних осіб;
в) резидентів та нерезидентів;
г) прямих та опосередкованих платників.
12. Явище чи процес, наявність якого зобов’язує сплачувати обов’язкові платежі до бюджету:
а) база оподаткування;
б) податкова ставка;
в) джерело сплати податку;
г) об’єкт оподаткування.
13. Термін подання податкової декларації для базового податкового періоду календарний квартал становить:
а) протягом 20 днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду;
б) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду;
в) протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду;
г) до 1 травня року наступного за звітним.
14. До непрямих податків в Україні не належать:
а) податок на прибуток;
б) податок на додану вартість;
в) акцизний податок;
г) податок на землю.
15. До місцевих податків в Україні належать:
а) податок на прибуток;
б) єдиний податок;
в) податок на землю;
г) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Практичні завдання
Завдання 1.
Схематично зобразити взаємозвязок дисципліни «Податкова система» з дисциплінами, що раніше вивчалися.
Завдання 2.
Податкові витрати підприємства «Актив плюс» за звітний рік складають:
податок на прибуток підприємства – 3000 грн. ;
податок на додану вартість – 1900 грн. ;
інші податкові платежі – 2100 грн.
Балансовий прибуток підприємства за звітний рік склав 18700 грн. Виручка від реалізації продукції склала 690000грн., в тому числі ПДВ. Визначити податкове навантаження на мікрорівні.
Завдання 3.
Проаналізуйте структуру податкових надходжень до державного бюджету та зробіть відповідні висновки.
Термінологічний словник
ПОДАТОК – це обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що
Фото Капча