Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Податкова система

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
173
Мова: 
Українська
Оцінка: 

виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами;

 • здійснюють контроль за виробництвом та обігом підакцизних товарів;
 • приймають декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), встановлені виробником або імпортером;
 • •прводять роботи із запобігання та боротьби з незаконним виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
 • здійснюють контроль за погашенням податкового боргу з податків та зборів платників податків;
 • здійснюють контроль за виявленням, обліком, зберіганням, оцінкою, розпорядженням безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави;
 • здійснюють контроль за забезпеченням стягнення заборгованості суб’єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позиками;
 • здійснюють контроль за відстроченням, розстроченням та реструктуризацією грошових зобов’язань та/або податкового боргу, а також списанням безнадійного податкового боргу;
 • організовують роботу та здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, що має податковий борг;
 • організовують роботу, пов’язану із замовленням марок акцизного податку;
 • здійснюють контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів;
 • розробляють форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов’язаних з обчисленням податків та зборів;
 • розробляють пропозиції до проектів міжнародних договорів з питань оподаткування та забезпечують їх виконання;
 • прогнозують, аналізують надходження податків та зборів;
 • організовують інформаційно-аналітичне забезпечення процесів адміністрування та їх автоматизацію;
 • надають податкові консультації та інформаційно-довідкові послуги платникам;
 • забезпечують інформування громадськості про реалізацію державної політики у відповідній сфері;
 • подають центральному органу виконавчої влади відповідні звіти та інформацію про надходження податків та зборів;
 • забезпечують визначення сум податкових та грошових зобов’язань платників податків;
 • вживають заходів щодо виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів;
 • здійснюють внутрішній контроль та аудит стану додержання законодавства;
 • забезпечують виконання завдань та повноважень, покладених на податкову міліцію;
 • узагальнюють практику застосування законодавства з питань оподаткування, розробляють пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів.
 • Питання для самопідготовки та самоконтролю знань
  Розкрийте сутність податкової служби України.
  Які основні функції виконує податковий інспектор?
  Права податкового інспектора.
  Податкова культура працівників ДПІ.
  Податкова культура платників податків.
  Відповідальність працівників державної податкової служби.
  План практичного заняття
  Питання для обговорення
  1. Основи організації податкової роботи, її суб’єкти та основні елементи.
  2. Структура податкової служби та її функції.
  3. Завдання, права, обов’язки та відповідальність працівників державних податкових інспекцій.
  4. Податкова міліція: функції, права та обов’язки.
  Завдання
  Тести:
  1. Контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів податків і зборів здійснюють:
  платники самостійно;
  податкові органи;
  органи місцевої влади;
  органи податкової міліції.
  2. Збитки, завдані неправомірними діями посадових осіб Міністерства доходів і зборів, підлягають відшкодуванню за рахунок:
  коштів самого платника;
  коштів Міндоходів;
  коштів відповідної посадової особи;
  коштів державного бюджету.
  3. Головні управління Міністерства доходів і зборів:
  не можуть скасовувати рішення нижчестоящих органів;
  можуть скасовувати рішення нижчестоящих органів, крім рішень податкової міліції;
  можуть скасовувати рішення усіх нижчестоящих органів;
  правильна відповідь відсутня.
  4. Міністра доходів і зборів України призначає та звільняє з посади:
  Міністр фінансів України за поданням Президента України;
  Президент України за поданням Прем'єр-міністра України;
  Кабінет Міністрів України;
  Прем'єр-міністр України.
  5. Податкова міліція здійснює наступні функції:
  фіскальну;
  кримінально-процесуальну;
  контрольну;
  охоронну.
  6. Центральним органом виконавчої влади у сфері оподаткування в Україні є:
  Міністерство фінансів України;
  Державна податкова служба України;
  Міністерство доходів і зборів України;
  Державна податкова інспекція.
  7. Спеціальний підрозділ по боротьбі з податковими правопорушенням у складі Міністерства доходів і зборів України -це:
  головне слідче управління;
  податкова міліція;
  податкова інспекція;
  відділ по боротьбі з податковими правопорушеннями.
  8. Міністерство доходів і зборів України очолює:
  Міністр фінансів України;
  Прем'єр-міністр України;
  Президент України;
  Міністр доходів і зборів.
  9. Завданнями податкової міліції є:
  розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;
  запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування;
  запобігання корупції в податкових органах та виявлення її фактів;
  всі відповіді вірні.
  10. Голови Державних податкових інспекцій Головних управлінь Міндоходів призначаються на посаду:
  Кабінетом Міністрів України;
  Головою Головного управління Міндоходів в області, АРК, м. Києві та м. Севастополі;
  Міністром доходів і зборів України;
  Президентом України.
  11. Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність подання розрахунків і сплати податків несуть:
  місцева влада;
  платники;
  податкові органи;
  податкова інспекція.
  12. Державні податкові інспекції Головних управлінь Міндоходів в районах, містах без районного поділу, районах у містах здійснюють такі функції:
  проводять перевірки фактів приховування і заниження сум податків, інших платежів;
  здійснюють контроль за додержанням законодавства про податки, інші платежі;
  контролюють своєчасність подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків;
  всі відповіді вірні.
  13. До службовців, крім дисциплінарних стягнень, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:
  затримка до одного року в присвоєнні чергового рангу;
  попередження про неповну службову відповідність;
  затримка до одного року в призначенні на вищу посаду;
  всі відповіді вірні.
  14. За невиконання
  Фото Капча