Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Податкова система

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
173
Мова: 
Українська
Оцінка: 

або неналежне виконання своїх обов'язків працівники податкових органів притягуються до таких видів відповідальності:

дисциплінарної та матеріальної;
адміністративної та кримінальної;
адміністративної та матеріальної;
всі відповіді вірні.
15. Міністерство доходів і зборів складається з наступних департаментів та органів:
департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення;
департамент зв'язків з виробництвом;
спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досліджень;
інформаційно-довідковий орган.
Практичні завдання
Завдання 7.
Накреслити функціональну блок-схему ієрархічних рівнів, прав та обов’язків на рівні області, району, міста органів державної податкової служби.
Завдання 8.
Проведіть порівняльний аналіз функціональних обов’язків працівників податкової інспекції м. Полтава та Головного територіального управління Міністерства доходів і зборів в Полтавській області.
Завдання 9.
Опишіть відповідальність працівників ДПІ за невиконання своїх функціональних обов’язків.
Завдання 10.
Опишіть характерні риси характеру, якими має володіти податковий інспектор.
Завдання 11.
Визначте відмінності в податковій роботі на великому та малому підприємствах.
Завдання 12.
Опишіть основні напрямки податкової роботи на макро і мікрорівнях.
Термінологічний словник
МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ – є правонаступником Державної податкової служби України та Державної митної служби, центральний орган виконавчої влади у сфері державної податкової і митної політики.
ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів державної податкової служби, і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.
ПОДАТКОВИЙ ІНСПЕКТОР – співробітник податкової інспекції, що виконує обов’язки з проведення камеральних та виїздних перевірок, аналізує результати, здійснює нарахування штрафних санкцій у разі порушення податкового законодавства.
Література: 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12.
 
ТЕМА 4. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ І НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКІВ ДО БЮДЖЕТУ
4. 1. Методичні рекомендації до вивчення теми
Платниками податків визначаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України), їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують об’єкт оподаткування або провадять діяльність, що є об’єктом оподаткування, і на яких покладений обов’язок із сплати податків та зборів.
 
Рис 3. Етапи обліку платників податків
 
З метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в органах ДПС:
 • юридичні особи – за місцезнаходженням юридичних осіб;
 • фізичні особи – за місцем проживання особи.
З 17. 12. 2012 р. постановка на облік платників податків підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Залежно від того, до якої категорії належить платник податку (юридична особа, фізична особа, фізична особа – підприємець), існують певні відмінності в оформленні даної процедури, що здійснюється органами державної податкової служби за принципом організаційної єдності реєстраційних процедур.
З метою удосконалення принципу «єдиного вікна» запроваджено єдиний документ – виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та скасовано довідки органу ДПС про взяття на облік платника податків.
При цьому для платників податків, для яких законом установлено особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі, залишено формування органом ДПС довідки про взяття на облік за формою № 4-ОПП.
До таких платників податків належать:
 • фізичні особи, які не є підприємцями та здійснюють незалежну професійну діяльність;
 • відокремлені підрозділи нерезидентів;
 • військові частини;
 • договори про спільну діяльність;
 • договори управління майном;
дипломатичні місії, які виконують обов'язки податкових агентів щодо сплати податку з доходів фізичних.
Довідка за формою № 4-ОПП надсилається зазначеним платникам податків наступного робочого дня з дня взяття їх на облік.
Державна реєстрація юридичних осіб здійснюється в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) – це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про підприємства та організації всіх форм власності, а також їх відокремлені підрозділи, створена з метою забезпечення єдиного державного обліку юридичних осіб.
Для взяття на облік платник податків – юридична особа (резидент) подає до органу державної податкової служби:
 • заяву за формою № 1-ОПП;
 • виписку або витяг з Єдиного державного реєстру, якщо заявником є юридична особа, яка включається до Єдиного державного реєстру;
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію, якщо заявником є юридична особа, яка не включається до Єдиного державного реєстру;
 • копію документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ.
 • Для взяття на облік відокремлений підрозділ юридичної особи (у тому числі відокремлений підрозділ нерезидента) подає до органу ДПС за своїм місцезнаходженням:
 • заяву за формою № 1-ОПП;
 • копію документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ;
 • копію витягу з Єдиного державного реєстру із зазначенням відомостей про відокремлений підрозділ, якщо заявником є відокремлений підрозділ юридичної особи, відомості про яку включаються до Єдиного державного реєстру;
 • копію документа про реєстрацію, легалізацію, акредитацію, створення тощо, якщо заявником є відокремлений підрозділ юридичної особи, відомості про яку не включаються до Єдиного державного реєстру (у тому числі відокремлений підрозділ нерезидента).
По кожному платнику податків в процесі обліку формується облікова справа.
Реєстраційна частина облікової справи платника податків формується із документів, які надходять до органів державної податкової служби для взяття на облік платника податків, та доповнюється документами, які
Фото Капча