Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Геодезія

Тема Тип роботи К-сть стор.
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи «Обробка високоточного нівелювання II класу» для студентів спеціальності 6.080101 "Геодезія" денної та заочної форм навчання Методичні вказівки
26-07-2015
34
Змістовий модуль 2 з дисципліни "Геодезія". Вертикальне знімання Курс лекцій
22-07-2015
33
Змістовий модуль 1 з дисципліни "Геодезія". Топографічні плани та карти Курс лекцій
22-07-2015
66
Методичні вказівки до виконання курсової роботи „Методи математичної обробки результатів геодезичних вимірів та їх функцій” / О.А.Тадєєв, Рівне: НУВГП, 2006. – 24 с. Методичні вказівки
21-07-2015
24
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з вищої геодезії „Розв’язування задач сфероїдної геодезії” студентами напряму 0801 „Геодезія, картографія та землеустрій” / О.А.Тадєєв, Рівне: НУВГП, 2008. – 56 с. Методичні вказівки
21-07-2015
55
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Метрологія і стандартизація» студентами за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» / І.М. Бялик. – Рівне: НУВГП, 2013. – 30 ст. Методичні вказівки
21-07-2015
30
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Метрологія і стандартизація» студентами за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» / І.М. Бялик. – Рівне: НУВГП, 2013. – 61 ст. Методичні вказівки
21-07-2015
61
Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної (самостійної) роботи з дисципліни „Геодезичне забезпечення землевпорядних та кадастрових робіт” / С.В. Романчук, Р.М. Янчук - Рівне: НУВГП, 2013. – 33 с. Методичні вказівки
21-07-2015
33
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Фотограмметрія та дистанційне зондування ” студентами напряму 6.08.0101 „Геодезія, картографія та землеустрій” / М.П. Мальчук, С.М. Трохимець, Л. М.Чудовець, Рівне: НУВГП, 2013. – 28с. Методичні вказівки
21-07-2015
17
Методичні вказівки до виконання розрахунково - графічної роботи «Побудова топографічного плану за матеріалами тахеометричного знімання»з дисципліни “Геодезія” / Дмитрів О.П., Чудовець Л.М., Рівне: НУВГП, 2013. – 24 с. Методичні вказівки
21-07-2015
23
Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни „Математична обробка геодезичних вимірів” студентами напряму „Геодезія, картографія та землеустрій” Розділ 2. Основи теорії похибок вимірів / О.А.Тадєєв, Рівне: НУВГП, 2013.– 45 Методичні вказівки
21-07-2015
45
Лекція 1. Меліоративні системи Лекція
21-07-2015
12
Лекція №3. Автоматизація поверхневого поливу Лекція
20-07-2015
17
Лекція № 7. Автоматизація керування помповими агрегатами. Методи керування витратою поливних станцій. Автоматизація помпових станцій підкачування. Автоматизація свердловин на воду Лекція
20-07-2015
22
Автоматизація головних водозабірних споруд. Автоматизація та регулювання водорозподілу. Електромеханічні і гідравлічні засоби автоматизації водорозподілу Лекція
20-07-2015
21
Методичні вказівки до виконання самостійних та практичних робіт „Математична обробка геодезичних вимірів” студентами напряму 0801 „Геодезія, картографія та землеустрій” Розділ 3. Спосіб найменших квадратів / О.А.Тадєєв, Рівне: НУВГП, 2013. – 134 с. Методичні вказівки
20-07-2015
134
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. Змістовний модуль 3 - Кутові та лінійні вимірювання. Змістовний модуль 4 -Топографічне знімання Методичні вказівки
20-07-2015
29
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. Змістовний модуль 1. Топографічні плани та карти Методичні вказівки
20-07-2015
42
Конспект лекцій з курсу «Геодезичне забезпечення землевпорядних та кадастрових робіт» Курс лекцій
20-07-2015
129
Методичні вказівки до виконання самостійних та практичних робіт з дисципліни „Математична обробка геодезичних вимірів” студентами напряму 0801 „Геодезія, картографія та землеустрій” Розділ 2. Основи теорії похибок вимірів / О.А.Тадєєв, Рівне: НУВГП, 2013 Методичні вказівки
20-07-2015
45