Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Геодезія

Тема Тип роботи К-сть стор.
Геодезичні роботи у землевпорядкуванні Курс лекцій
09-11-2019
44
Проектування геодезичної основи для створення топографічних планів масштабу 1:2 000 Курсова робота
17-05-2019
22
Вимірювання кутів Реферат
05-04-2017
3
Проект створення державної мережі 3 класу в межах аркушу карти масштабу 1: 50 000 Курсова робота
07-10-2016
19
Загальні відомості з геодезії Лекція
02-08-2016
6
Прилади для визначення перевищень горизонтальним променем Лекція
30-05-2016
5
Визначення положення точок на поверхні Землі Лекція
27-05-2016
6
Технічне нівелювання Лекція
26-05-2016
4
Камеральні роботи та особливі випадки нівелювання Лекція
26-05-2016
4
Визначення площ ділянок на топографічній карті Лекція
26-05-2016
5
Трасування лінійних споруд Лекція
24-05-2016
7
Картографічні проекції та системи координат Лекція
19-05-2016
9
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни: „Ландшафтна екологія” студентами спеціальності 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” денної та заочної форми навчання Методичні вказівки
06-11-2015
18
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою” студентами спеціальності 7.070906 „Землевпорядкування та кадастр” денної форми навчання Методичні вказівки
06-11-2015
22
Геомеханічне обгрунтування раціональних технологічних схем відробки кінцевих дільниць вийомочних стовпів на інтенсивно порушених дільницях шахтних полів Автореферат
22-10-2015
26
Практична робота «Особливості ґрунтового покриву України» Автореферат
20-10-2015
15
Управління детонаційним процесом в подовжених зарядах при руйнуванні породних масивів Автореферат
20-10-2015
28
Загальні властивості геосистем Лекція
26-09-2015
7
Розробка і вдосконалення геодезичних методів контролю параметрів обертових і коливних об’єктів Автореферат
26-09-2015
21
Тестові завдання для заміру залишкових знань студентів, що навчаються за ОПП підготовки ОКР «бакалавр» напрямку 6. 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» Тестові завдання
26-07-2015
88