Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Медицина

Тема Тип роботи К-сть стор.
Задачі з хірургії Тестові завдання
30-09-2017
24
Анатомія і фізіологія слухового аналізатора Реферат
30-09-2017
19
Локальний клінічний протокол медичної допомоги «Абсцес легені» Інше
30-09-2017
15
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття Методичні вказівки
30-09-2017
48
Методика вибору зон спостереження. Методика розрахунку інтегрального індексу здоров'я і оцінки кількісних показників стану здоров'я населення у зв'язку з впливом навколишнього середовища Практична робота
27-09-2017
36
Принципова схема ідентифікації і кількісного визначення речовин, які ізолюються екстракцією полярними розчинниками Лекція
27-09-2017
17
Особистісні розлади Лекція
27-09-2017
11
Афективні психічні розлади. Систематика, гіпотези етіопатогенезу. Особливості проявів маскованих депресій. Принципи лікування афективних розладів Лекція
27-09-2017
13
Шизофренія. Основні гіпотези патогнезу. Клінічні форми та типи перебігу. Загальні принципи лікування шизофренії. Лекція
27-09-2017
12
Загальна характеристика психогенних розладів та їх класифікація. Невротичні розлади. Післятравматичний стресовий розлад. Гострі та затяжні реактивні психози. Психіатрія катастроф та стихійних лих Лекція
25-09-2017
14
Предмет і завдання наркології. Актуальні проблеми сучасної наркології. Принципи діагностики і лікування узалежнень Лекція
25-09-2017
21
Епілепсія. Етіологія і патогенез. Класифікація. Епілептичні психози. Зміни особистості у хворих на епілепсію Лекція
25-09-2017
12
Загальна характеристика екзогенних та екзогенно-органічних психічних розладів. Проблеми екологічної психіатрії. Екзогенні психічні розлади травиатичного, інфекційного, соматичного, судинного та ендокринного походження Лекція
25-09-2017
16
Аналіз ЛРС Лекція
25-09-2017
42
Психопатологічні симптоми і синдроми Лекція
25-09-2017
20
Актуальні питання дитячої та геронтологічної психіатрії Лекція
25-09-2017
10
Предмет і завдання психіатрії та наркології, їх місце серед інших медичних дисциплін. Історія розвитку і сучасний стан психіатрії і наркології. Класифікація психічних розладів. Принципи терапії, профілактики та реабілітації психічно хворих Лекція
25-09-2017
10
Лікарсько-санітарний нагляд за умовами виховання та навчання дітей та підлітків у школі Практична робота
07-09-2017
40
Гігієнічні основи профілактики внутрішньолікарняних інфекцій. гігієнічні основи санітарно-протиепідемічного режиму. сучасні методи дезинфекції Лекція
31-08-2017
39
Захворювання середостіння Повідомлення до семінарського заняття
28-08-2017
14