Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Загальна характеристика концепту «згода / незгода»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Оцінка: 

лексема yes в абсолютній більшості випадків вживається в комбінації з різного роду ад'юнктами або модифікаторами у формі епістемічних, алетичних і пропозитивних маркерів, які можуть бути відокремлені від yes комою або крапкою. Насамперед, необхідно виділити засоби вираження епістемічної модальності, до яких ми відносимо епістемічені прислівники of course, sure, indeed та ін. Наприклад:

Mrs. Ellis. ... Time and decisions melt and merge for him and ten years from now he will be convinced that you refused to marry him. And he will always be a little sad about what could have been.
Sophie. Yes. Of course. (L. Hellman "The Autumn Garden", с. 208)
У цьому прикладі ініціальною особою висловлюється точка зору / думка-припущення щодо взаємовідносин між молодими людьми. Софі погоджується з цією точкою зору, і епістемічний прислівник of course підсилює її очевидність і безперечність.
Лексема yes нерідко вживається в комбінації з алетичними маркерами.
Keegan. Within 24 hours of your arrival you have carried off our only heiress, and practically secured the parliamentary seat.
Broadbent. Yes, Mr. Keegan; you're quite right. (G.B. Shaw "John Bull's other island", с. 153)
У цьому прикладі ініціальна особа позитивно оцінює ситуацію, що створилася у зв'язку з приїздом Бродбента, який протягом кількох годин завоював серце спадкоємиці і практично забезпечив собі місце в парламенті. Бродбент цілком згоден з такою точкою зору.
Дуже велику групу утворюють приклади, в яких yes використовується в поєднанні з пропозитивними повторами. У цих діалогічних мікроуривках у складі реактивних реплік вживаються пропозитивні компоненти ініціальних висловлювань. Як правило, ці компоненти характеризують стан другої особи, тобто співрозмовника.
Stanley. You're drunk.
Clive. Yes, I'm drunk. You make me drunk. (P. Shaffer "Five finger exercise", с. 94)
У ряді мікродіалогічних текстів ми зустрічаємо повтор інформації, оформлений у вигляді синонімів, наприклад:
'He was a good cop, was not he?'
'Yes, he was a fine cop.' (E. McBain "Cop Hater", с. 52)
Висловлюється думка про те, що чоловік був хорошим поліцейським. Реактивна особа згідно з нею і вживає синонімічний good прикметник fine.
2) Реактивні висловлювання зі значенням згоди, що маркуються епістемічними засобами.
Епістемічні прислівники, що вживаються поза комбінацією з лексемою yes, виражають ступінь достовірності згоди, а оскільки маркером згоди є лексема yes, то можна вважати, що в розглянутих контекстах вона знаходиться в глибинній структурі висловлювання. Всі епістемічні прислівники корелюють в глибинній структурі з імпліцитним маркером yes, тому загальна формула вираження згоди буде мати вигляд «імпліцитне yes + експліцитні епістемічні прислівники». Епістемічні прислівники, як відомо, поділяються в основному на дві групи: 1) епістемічні прислівники з сильним значенням достовірності (of course, sure, absolutely, exactly та ін.) та 2) епістемічні прислівники із середнім / слабким значенням достовірності (maybe, perhaps, possibly та ін.).
Епістемічний прислівник of course, як відомо, є фреймовим прислівником, тобто він функціонує як яскравий засіб підтвердження пропозитивної інформації і тим самим служить для вираження згоди з точкою зору, думкою ініціальної особи. Епістемічний прислівник of course і його негативна форма of course not можуть вживатися і в комбінації зі своїми модифікаторами, і в сингулярній формі.
Louise. ... He and I have always been so wonderfully close.
Walter (courteously). Of course. (P. Shaffer "Five finger exercise", с. 123)
У цьому прикладі ініціальна особа висловлює думку, оцінний компонент якої виражається за допомогою прислівники wonderfully. Співрозмовник згоден з цією думкою і підтримує його.
"There's nothing here to show."
"Of course not." (F.S. Fitzgerald "The Ice Palace", с. 78)
У наведеній мікродіалогічній єдності ініціальна особа констатує факт, з яким погоджується реактивна особа.
Of course може зустрічатися в комбінації зі своїм ітеративним розповсюдженням. Ітеративна частина такого висловлювання містить пропозитивний компонент ініціального висловлювання, який може бути буквальним повтором або являти собою перифраз.
Jamie. You must not worry so much about Edmund. He'll be all right.
Mary. Of course, he'll be all right. (E. O'Neill "Long Day's Journey into Night", с. 34)
Слабкі епістемічні прислівники також виступають як маркери згоди, однак це імовірна згода, яка означає, що можна прийняти точку зору співрозмовника. Існують і альтернативні інтерпретації. Тому в більшості випадків прислівники вживаються в комбінації з адверсативним висловлюванням, що вводиться союзом but.
Edmund. I think Doctor Hardy's last guess was right. It must be the damned malaria come back on me.
Jamie. Maybe, but do not be too sure. (E. O'Neill "Long Day's Journey into Night", с. 43)
У наведеному діалогічному мікроуривку ініціальна особа висловлює думку, що діагноз доктора Харді - малярія - є вірним. Джемі формально погоджується з таким діагнозом, але не вважає його остаточним.
3) Алетичні маркери згоди.
До алетичних маркерів згоди ми відносимо вираження right, that's right, you're right, true, it's true, indeed і т.п.
Вирази right, that's right, you're right і т.п. характеризуються конкретною оцінною семантикою і однозначно висловлюють схвалення, правильність висловленої точки зору, її адекватність думці, припущенням і т.д.
Tyrone. Yes, Mary, it's
Фото Капча