Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Метод визначення вологості, кислотності, пористості, масової частки жиру, масової частки кухонної солі

Предмет: 
Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
52
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МЕТОД ВИЗНАЧАННЯ ВОЛОГОСТІ
 
Суть методу та норми точності вимірювання
Метод полягає у висушуванні наважки виробу за фіксованими параметрами температури і тривалості сушіння.
Метод застосовують в інтервалі вимірювань від 5% до 70%.
Межа можливих значень абсолютної похибки вимірювання А = ± 0,4 % за довірчої імовірності Р = 0,95.
Засоби та допоміжні пристрої
Ваги лабораторні загальної призначеності 4-го класу точності з межею зважування не більше ніж 500 г;
електрична сушильна шафа СЕШ-ЗМ з нагрівом сушильної камери до 150°С і терморегулятором, що забезпечує і підтримує температуру висушування в робочій зоні від 130°С до 140°С з похибкою ± 2°С – згідно з чинною нормативною документацією; 
годинник або таймер – згідно з чинною нормативною документацією;
ексикатор зі свіжовисушеним силікагелем або його аналогом;
бюкси металеві з кришками (які щільно закриваються, з внутрішніми розмі-рами: діаметр 45 мм, висота 20 мм) – згідно з чинним нормативним документом;
ніж, терка або механічний млинок – згідно з чинною нормативною документацією;
силікагель, х. ч. або ч. д. а., – згідно з ГОСТ 3956 чи хлористий кальцій.
Дозволено використовувати інші апаратуру та матеріали, що мають аналогічні метрологі1 характеристики.
Готування до випробовування
Готування лабораторного посуду
Металеві бюкси з підкладеними під дно фишками ставлять у сушильну шафу, попередньо нагрівши до температури 130°С, і витримують за цієї температури 20 хв, потім бюкси ставлять в ексикатор і дають їм охолонути, після чого зважують.
Відбирання та готування проб
Відбирають проби.
Для виробів хлібобулочних масою понад 200 г кожний виріб лабораторної проби розрізають упоперек на дві приблизно рівні частини. Від однієї частини відрізають шматок товщиною від 1 см до 3 см, відокремлюють м'якушку від скоринок на відстані приблизно 1 см.
Для виробів хлібобулочних масою 200 г і менше із середини кожного виробу лабораторної проби вирізають шматки товщиною від 3 см до 5 см і відокремлюють м'якушку від скоринок.
Вироби, вологість яких визначають разом зі скоринкою, розрізають на чотири приблизно рівні частини (сектори) і виділяють по одній частині (сектору) від кожного виробу лабораторної проби.
Для виробів хлібобулочних зниженої вологості всі вироби лабораторної проби використовують цілими.
Зі шматків або цілих виробів, підготовлених згідно з попередніх вказівок, видаляють всі включення (родзинки, повидло, горіхи тощо, за винятком маку та інших сухих добавок, які важко відокремити від м'якушки) та поверхневе оздоблення (цукор, мак тощо), швидко і ретельно подрібнюють ножем, на терці або механічному млинку в крихту, з якої беруть пробу, масою не менше ніж 50 г.
Випробовування
Підготовлену пробу перемішують і негайно зважують дві наважки масою 5,0 г кожна у просушених і тарованих металевих бюксах із кришками.
Наважки у відкритих металевих бюксах із підкладеними під дно кришками ставлять у сушильну шафу.
У шафі марки СЕШ-ЗМ наважки висушують за температури 130°С протягом 45 хв з моменту завантаження до моменту вивантаження бюксів. Тривалість зниження і підвищення температури до 130°С після завантаження сушильної шафи не повинна перевищувати 20 хв. Висушування проводять у разі повного завантаження шафи.
У процесі сушіння дозволено відхили від установленої температури не більше ніж ± 2°С.
Після висушування бюкси виймають із шафи, негайно закривають кришками і ставлять в ексикатор для охолодження. Тривалість охолодження повинна бути не менше ніж 20 хв і не перевищувати 2 год. Після охолодження бюкси зважують з похибкою не більше ніж ± 0,05 г.
Опрацювання результатів
Вологість W, у відсотках, обчислюють за формулою:
де m1 – маса бюкси з кришкою і наважкою до висушування, г;
m2 – маса бюкси з кришкою і наважкою після висушування, г;
m – маса наважки виробу, г;
100 – коефіцієнт перерахунку у відсотки.
Обчислювання проводять із точністю до 0,01 %.
За кінцевий результат беруть середньоарифметичне двох паралельних визначень.
Результат аналізування записують із точністю до 0,5 %, при цьому частки до 0,25 включно відкидають, частки понад 0,25 і до 0,75 включно прирівнюють до 0,5, частки понад 0,75 прирівнюють до одиниці.
Розрахунок:
Хліб гречаний
Отже, волога хліба становить: 46,95.
Правила оформлювання результатів
Одержані результати оформляють у лабораторних журналах установленої форми згідно з вимогами до форми для первинної облікової документації і роз'ясненнями щодо їх застосування і заповнення для підприємств хлібопекарської промисловості.
 
МЕТОДИ ВИЗНАЧАННЯ КИСЛОТНОСТІ
 
Суть методу та норми точності вимірювання
Метод полягає у титруванні дослідного розчину гідроксидом натрію (NaOH) або гідроксидом калію (КОН) у присутності індикатору фенолфталеїну.
Метод застосовують в інтервалі вимірювань від 1 град до 15 град.
Межа можливих значень абсолютної похибки вимірювання Д = ± 0,3 град за довірчої імовірності Р = 0,95.
Засоби та допоміжні пристрої
Ваги лабораторні загальної призначеності 4-го класу точності з межею зважування не більше ніж 500 г;
термометр рідинний скляний з діапазоном вимірювання від 0°С до 100°С, з ціною поділки 1°С;
годинник або таймер – згідно з чинною нормативною документацією;
Фото Капча