Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Виробництво та технології

Тема Тип роботи К-сть стор.
Бетоно- і розчинозмішувачі, насоси і міксери Лекція
30-05-2016
5
Проходження практики на Фастівському хлібокомбінаті Звіт з практики
18-05-2016
36
Технологія приготування та організація виробництва страви: «Зрази "Хрещатик" зі складним гарніром» Курсова робота
18-05-2016
52
Виробництво соєвої олії Дипломна робота
07-04-2016
92
Конспект конструкцій Навчальний посібник
07-04-2016
47
Суспільне виробництво: сутність, фази, структура та результати Курсова робота
05-04-2016
41
Технологія виробництва розчинної кави Презентація
31-03-2016
10
Використання інноваційних енергозберігаючих технологій в Україні Презентація
27-12-2015
7
Вибір та опис структурної схеми контролера послідовного синхронного приймання даних Курсова робота
17-12-2015
50
Розробка моделей для керування організаційно-технічним розвитком виробництва Автореферат
03-12-2015
35
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Основи технології ремонту автомобілів» для студентів спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» (денна форма навчання) Курс лекцій
05-11-2015
132
Дослідження лінійної системи автоматичного регулювання каналами керуючої, збурюючої та регулюючої дії за мінімуом другої інтегральної оцінки парового котла Курсова робота
04-11-2015
33
Розробка елементів системи автоматизованого технологічного проектування виробів, що виготовляються на круглопанчішних автоматах Автореферат
26-10-2015
22
Інструментальні програмні засоби інтеграції математичних моделей у системи підтримки прийняття рішень з екологічної безпеки Автореферат
25-10-2015
28
Технологічні та якісні властивості вовни овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи Автореферат
21-10-2015
30
Удосконалення методів і алгоритмів інформаційного забезпечення диспетчерських центрів управління наземним транспортом Автореферат
18-10-2015
34
Визначення економічної ефективності технологічних процесів Курсова робота
16-10-2015
49
Методика організації технічного обслуговування за станом газоперекачувальних агрегатів газотранспортної системи Автореферат
15-10-2015
28
Обґрунтування ринкової потреби у нових виробах і можливостях прискореної адаптації їх виготовлення на підприємствах Курсова робота
03-10-2015
37
Абракітов В. Е. Конспект лекцій з дисципліни „Промислова безпека сучасних виробничих технологій” / В. Е. Абракітов; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 87 с. Курс лекцій
14-08-2015
89