Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Правознавство

Тема Тип роботи К-сть стор.
Формування правосвідомості студентів у системі юридичної освіти Стаття
19-02-2018
16
Форма угод про вибір застосовуваного до договору права Стаття
19-02-2018
12
Актуальні питання гармонізації міжнародних стандартів права на житло в Україні Стаття
19-02-2018
12
Актуальні проблеми визначення правової природи та сутності адміністративного провадження Стаття
19-02-2018
10
Поняття і завдання кримінального провадження Навчальний посібник
08-02-2018
293
Еволюція законодавства, яке передбачає кримінальну відповідальність за бандитизм Стаття
30-01-2018
13
Особливості реалізації національного адміністративного потенціалу в подоланні соціальної нерівності Стаття
30-01-2018
14
Особливості регламентації фактичної помилки за кримінальними законами окремих держав центральної та західної Європи Стаття
30-01-2018
14
Особливості правового статусу Андеррайтера як торгівця цінними паперами в господарських правовідносинах Стаття
30-01-2018
12
Особливості притягнення до юридичної відповідальності у правовідносинах з рекультивації земель в Україні Стаття
30-01-2018
11
Гносеологічні засади сутнісного виміру цільових настанов у цивільному судочинстві Стаття
30-01-2018
16
Обґрунтована підозра як критерій правомірного обмеження права на свободу й особисту недоторканність у кримінальному провадженні Стаття
30-01-2018
9
Щодо питання службової таємниці та персональних даних як правового режиму інформації з обмеженим доступом On the issue of official secrecy and personal data as the legal regime of classified information Стаття
30-01-2018
9
Грані виміру необхідності втручання держави у приватне й сімейне життя на прикладі рішень європейського суду з прав людини Стаття
30-01-2018
11
Державно-конфесійне право як складова системи вищої юридичної освіти західної та центральної Європи Стаття
30-01-2018
12
Деякі питання вдосконалення кримінального законодавства у зв’язку з реформуванням кримінального судочинства в Україні Стаття
30-01-2018
13
До питання про правову природу неукладеного договору Стаття
30-01-2018
14
Перешкоди проведення судових процесів на підставі універсальної кримінальної юрисдикції та засоби їх подолання Стаття
25-01-2018
10
Межі здійснення та обмеження права власності на тварин за законодавством України Стаття
25-01-2018
14
Правовий статус ради народних комісарів відповідно до конституції УСРР 1929 року Стаття
25-01-2018
10