Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Педагогіка вищої школи

Тема Тип роботи К-сть стор.
Впровадження теоретичних знань у процес навчально-виховної роботи в умовах педагогічної практики Стаття
09-11-2016
6
Проблема усвідомлення молоддю чинників здорового способу життя Стаття
09-11-2016
7
Впровадження модульно-розвивальної технології в підготовку майбутніх вчителів інформатики в процесі викладання курсу методики навчання інформатики Стаття
08-11-2016
8
Історико-педагогічний аспект становлення екологічної освіти у парадигмі педагогічної науки та практики Стаття
08-11-2016
8
Саморозвиток фахівця з економіки як фактор гуманізації педагогічного процесу у вищій економічній школі Стаття
08-11-2016
12
Професіоналізація педагога і входження його в інноваційний режим роботи Стаття
08-11-2016
13
Teaтрализованное представление как эффективное средство преодоления языковых барьеров студентов вуза Стаття
08-11-2016
9
Ідеал учителя у творчості Івана Франка та Лесі Українки як професіограма сучасного педагога національної школи Стаття
04-11-2016
10
Ділові ігри в процесі вивчення англійської мови Стаття
04-11-2016
8
Сучасні підходи до підготовки молоді до життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства Стаття
04-11-2016
12
Зміст і структура поняття "професійна компетентність вчителя інформатики" Стаття
04-11-2016
9
Проблема національного виховання студентської молоді в XXI столітті Стаття
04-11-2016
7
Аксіологічне орієнтування особистості як психолого-педагогічна проблема Стаття
04-11-2016
7
Використання педагогічних ситуацій як засіб підвищення якості навчання у вищий школі Стаття
04-11-2016
8
Створення педагогічних умов формування особистості студента інженерного спрямування Стаття
04-11-2016
7
Зміст професійної підготовки фахівця фізичної реабілітації до роботи зі спортсменами Стаття
04-11-2016
7
Інтерактивні технології у вивченні іноземної мови: переваги і труднощі практичного застосування Стаття
04-11-2016
9
Підготовка майбутніх вчителів через систему формування ціннісно-смислової готовності до професійної діяльності Стаття
04-11-2016
7
Адаптація вищої освіти в контексті Болонського процесу Стаття
04-11-2016
5
Підготовка студентів педагогічних ВНЗ до застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання у професійній діяльності Стаття
23-10-2016
8